Sjefredaktør og administrerende direktør Olav Sandnes i TV 2 - her på høstlanseringen i 2015.
Sjefredaktør og administrerende direktør Olav Sandnes i TV 2 - her på høstlanseringen i 2015.

Sterkt 2017 for Egmont. TV 2 nær tredoblet resultatet i fjor - til 333 millioner kroner

Både TV 2 og Egmont-konsernet økte omsetningen i fjor. - Ingen hos oss hvilte på laurbærene i 2017, så dette resultatet sier noe om hva som bor i selskapet, sier TV 2-sjef Olav Sandnes

Publisert

Det stiftelseseide danske Egmont-konsernet melder torsdag om et solid 2017-resultat. 

Den samlede omsetningen endte på 14,1 milliarder (norske) kroner, riktignok en nedgang på drøyt 300 millioner fra året før. Men bunnlinja ble styrket: Driftsresultat før finans og avskrivninger endte på 1,483 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 729 millioner. Egenkapitalen i konsernet er på solide 8,1 milliarder.

Egmont-konsernet består i hovedsak av tre like store deler: Magasinforlaget Egmont Publishing med virksomhet i en rekke land, kino- og filmselskapet Nordisk Film - og norske TV 2.

 

Godt år for TV 2 

Og midt i det som er en tøff tid for TV-bransjen, fikk den norske kommersielle allmennkringkasteren et godt 2017:

Omsetningen vokste til 4,257 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 333 millioner kroner. 

Året før var tilsvarende tall 4,251 milliarder og 130 millioner.

For ordens skyld er dette omarbeidede konserntall, og ikke nødvendigvis identisk med årsregnskapet for TV 2 AS som blir levert til Brønnøysund. For 2016 var det stor forskjell på disse, og det året endte med et reelt underskudd for TV 2.

 

(Alle tall i mill. kr) 2017 2016
Driftsinntekter 4 257 4 251
Driftsresultat (EBIT) 329 116
Resultat før skatt 333 130

 

- Et godt utgangspunkt for videre vekst

– Ingen hos oss hvilte på laurbærene i 2017, så dette resultatet sier noe om hva som bor i TV 2-organisasjonen, sier TV 2-sjef Olav Sandnes i en melding fra selskapet. 

Han peker på at mediehuset i fjor har ferdigstilt en omorganisering, gjennomført to flyttinger og samtidig levert nye produkter og produksjoner. 

– I tillegg til investeringene i TV 2 Sumo har vi sikret oss viktige sportsrettigheter, og gjort betydelige investeringer i nyhetsproduksjonen, blant annet med to nye studioer i Bergen og Oslo. Vi investerte også større summer i valgdekningen vår enn normalt, med eget studio i Arendal, Sandnes. 

Han mener et resultat før skatt på 5,6 prosent er godt:

– Vi ser en positiv utvikling som primært skyldes økte reklameinntekter og inntekter fra TV 2 Sumo. Resultatet er et godt utgangspunkt for videre vekst, og selvsagt er vi glade for å ha en sunn virksomhet i TV 2.

- Vi er også glade for å være en del av Egmont-konsernet. De er en stiftelse som reinvesterer overskuddet tilbake i virksomheten og støtter veldedig arbeid for barn og unge, også i Norge. Som langsiktige eiere gir Egmont oss rom til å omstrukturere virksomheten, sier Sandnes.

 

Konsernsjef Steffen Kragh i Egmont.
Konsernsjef Steffen Kragh i Egmont.

20 oppkjøp i fjor

Egmonts konsernsjef Steffen Kragh sier følgende i resultatmeldingen:

- Jeg er stolt av den kreativiteten medarbeiderne våre viser. Vi har laget fremragende filmer, levert flotte TV-produksjoner og fantastiske bøker og blader.

- Vi har fokus på data- og teknologibruk for å levere relevante og brukervennlige tjenester til brukerne våre på mange plattformer. Samtidig er jeg tilfreds med utviklingstakten i vekstbedriftene innenfor e-handel, gaming og digitale marketing services, sier Kragh. 

For Nordisk Film og Egmont Publishing offentliggjør konsernet i denne omgang ikke tall fordelt på hvert enkelt land. Begge melder om svak omsetningsnedgang, til henholdsvis 4,6 og 4,7 milliarder kroner.

Nordisk Film halverte resultatet til 161 millioner før finans, mens Egmont Publishing svekker det noe til 307 millioner.

Det stiftelseseide konsernet betaler ikke ut utbytte, men hvert år en andel av overskuddet til allmennyttige formål. Resten saltes ned i en solid egenkapital som nå er på 8,2 milliarder kroner - og som jevnlig brukes til oppkjøp.

I fjor gjorde selskapet 20 oppkjøp, heter det i meldingen. Egmonts andel av omsetningen i selskaper som ikke er konsolidert i regnskapet oppgis til å være 2,8 milliarder kroner.

- Egmonts samlede forretningsaktivitet i 2017 var dermed på 16,9 milliarder kroner, heter det.

 

Nøkkeltall for Egmont-konsernet: 

Hovedtall i mill. NOK 2017 2016
Omsetning 14 119 14 485
Resultat før renter og avskrivninger (EBITDA) 1 483 1 581
Resultat før skatt (EBT) 729 652
Egenkapital 8 163 7 572

 

  • Saken blir oppdatert.
Powered by Labrador CMS