Steffen Kragh, konsernsjef i Egmont. Her fra da konsernet ble eneeier i TV 2 i 2012.

Det er atter deilig å være dansk eier av norske TV 2. Nå vil Egmont bruke litt av den store pengebingen på å kjøpe søsterkanalen i Danmark

TV 2 er igjen blitt den mest lønnsomme divisjonen i Egmont. Med åtte milliarder kroner på bok er det stiftelseseide konsernet nå også klar for å kjøpe den danske kanalen med samme navn.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Det stiftelseseide, nordiske mediekonsernet Egmont meldte torsdag morgen om et godt 2017: 14,1 milliarder norske kroner i omsetning, med et driftsresultat på 1,483 milliarder. 

Samtidig som de tradisjonelle medievirksomhetene og særlig bladforlagene er under press, utvikler konsernet stadig nye digitale virksomheter både organisk og gjennom oppkjøp. I fjor var det ifølge selskapet 20 oppkjøp. 

Men den mest lønnsomme pengekua for Egmont har tradisjonelt vært norske TV 2. Og etter et tøft 2016, var det i fjor igjen det norske mediehuset som var konsernets mest lønnsomme divisjon: 

TV 2 omsatte for 4,257 milliarder kroner, hvilket vil si en liten vekst i omsetningen. Mens driftsresultatet nær tredoblet seg, til 329 millioner kroner i fjor. 

Egmonts konsernsjef Steffen Kragh er derfor fornøyd med TV 2s resultater og leveranser i fjor, og kommenterer de slik overfor Medier24: 

- Jeg synes at TV 2 gjorde det solid i fjor. De satte dagsorden med både nyheter, aktualitet og sport. Vi flyttet inn i to nye hus i både Bergen og Oslo. Og jobber for å skape fremtidens TV-marked med Sumo. Selskapet står godt rustet for denne fremtiden. 

 

Vil ha 135 millioner kroner fra Staten

Samtidig som TV 2 leverte et godt 2017, er selskapet i sluttforhandlinger med Kulturdepartementet om en avtale som kommersiell allmennkringkaster. Den kan gi selskapet 135 millioner kroner i årlige tilskudd, mot forpliktelser til å sende nyheter og holde seg med hovedkontor utenfor hovedstaden. 

På spørsmål fra Medier24 avviser konsernsjef Kragh at det er noen motsetning mellom de gode resultatene og ønsket om penger fra staten: 

- Nei, dette er snakk om å kompenseres for merutgifter selskapet vil få som allmennkringkaster. TV 2 har alltid hatt en form for kompensasjon for den delen av drifta som handler om det oppdraget. Den fordelen vi hadde av distribusjon har nå bortfalt, sier han. 

- Og jeg tror samfunnet har godt av sterke, nasjonale nyhetsleverandører. Men det koster, og derfor har vi søkt på statens utlysning om å være kommersiell allmennkringkaster. 

- Men hadde det vært enklere å argumentere for denne støtten hvis TV 2 «gjorde det dårligere»?

- Nei, det mener jeg blir helt feil. Vi er forpliktet til å drive et sterkt TV 2 for å kunne investere i fremtiden. Selskapet må stå rustet til å drive i mange titalls år framover, og det er bra at resten av TV 2 går godt. Så søker vi samtidig om kompensasjon for merkostnadene knyttet til nyheter og hovedkontor i Bergen, sier Kragh.

 

TV 2 kan få søsterkanal

Det stiftelseseide Egmont-konsernet betaler ikke ut utbytte, men gir hvert år en andel av overskuddet til allmennyttige formål. Resten saltes ned i en solid egenkapital som nå er på 8,2 milliarder kroner - og som jevnlig brukes til oppkjøp.

Og nå kan det nærme seg en handlerunde som tømmer nær halve pengebingen: 

Det er over ett år siden det ble kjent at den danske stat vurderer å kvitte seg med sitt eierskap i dansk TV 2, og senest denne uka meldte MediaWatch at et bredt politisk flertall er klare for å lande en enighet om «helt eller delvis salg» av selskapet. 

Egmont er kanskje den mest naturlige kjøper til selskapet, og en nøktern konsernsjef Steffen Kragh er klar på at interessen er til stede: 

- Det danske TV 2 ventes å bli lagt ut for salg i 2018, og det vil passe godt til vår virksomhet, bekrefter han.

- Vil det også bety noen synergieffekter for norske TV 2?

- Først og fremst så vil det gi felles utviklingskraft. Man vil også stå sterkere i kampen om rettigheter og for å bygge teknologiske plattformer. Jeg tror både det norske og danske TV 2 kunne hatt glede av det.

- De ligner allerede mye - begge sender nyheter 24 timer i døgnet, de har et sterkt, journalistisk og redaksjonelt preg, sier Kragh.

 

Må fortsette omstillingen

Og selv om konsernets medieselskaper leverte et godt 2017, er omstillingen på ingen måte over, understreker konsernsjefen: 

- Det blir ikke slutt på omstillingen, for noen medieselskaper. Alle må tilpasse seg en stadig mer digital virksomhet. Også vi i Egmont, sier Steffen Kragh.

I Egmont Publishing, hvor ukeblader og magasiner tradisjonelt har vært kjernevirksomheten, blir omsetningen stadig mer digital: 

- Samtidig som vi arbeider hardt med alle bladtitlene våre, utvikler vi kompetanse og selskaper på ehandel og digital markedsføring. Det kommer vi til å fortsette med, sier Kragh.

- Men i Norge har dere på magasinsiden ngen stor brukerbetaling digitalt. Kommer det mer av det framover?

- Vi har store inntekter fra abonnement og løssalg på print. Og så har vi gjort noen eksperimenter på digitalt. Det kommer vi til å fortsette med. 

 

Nøkkeltall for Egmont-konsernet: 

Hovedtall i mill. NOK 2017 2016
Omsetning 14 119 14 485
Resultat før renter og avskrivninger (EBITDA) 1 483 1 581
Resultat før skatt (EBT) 729 652
Egenkapital 8 163 7 572

 

TV 2-tallene for fjoråret: 

(Alle tall i mill. kr) 2017 2016
Driftsinntekter 4 257 4 251
Driftsresultat (EBIT) 329 116
Resultat før skatt 333 130
Powered by Labrador CMS