FÅR PRIS, fra venstre: Kenneth Hætta, Harald Amdal, Thor Harald Henriksen og Eirik Linaker Berglund.
FÅR PRIS, fra venstre: Kenneth Hætta, Harald Amdal, Thor Harald Henriksen og Eirik Linaker Berglund.

Fritt Ord-prisen 2018 til journalistene som gravde fram Tysfjord-saken. «I kjernen av journalistikkens samfunns­oppdrag»

- Et spesielt godt eksempel på omfattende, undersøkende journalistikk med store samfunnsmessige følger, heter det.

Publisert Sist oppdatert

Harald Amdal og Kenneth Hætta begynte for noen år siden på et gravearbeid som  har satt spor - og ført til et stort antall anmeldelser og straffesaker.

VGs omfattende reportasje om «Den mørke hemmeligheten».
VGs omfattende reportasje om «Den mørke hemmeligheten».

Etter et samarbeid med de daværende VG-journalistene Thor Harald Henriksen og Eirik Linaker Berglund ble arbeidet sommeren 2016 kjent som «Tysfjord-saken», gjennom en omfattende reportasje i Verdens Gang.

Og nå får kvartetten heder for arbeidet, med «Stiftelsen Fritt Ords pris 2018».

- Saken er et spesielt godt eksempel på omfattende, undersøkende journalistikk med store samfunns­messige følger, sier Fritt Ords styreleder Grete Brochmann i en kunngjøring.

- Den kan være en inspirasjon i en mediesituasjon der norske redaksjoner strever med å prioritere store og krevende prosjekter, fortsetter hun. 

 

Fritt Ords Pris: 

Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400.000 kroner. I tillegg mottar prisvinnerne Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas.

Prisutdelingen finner sted onsdag 2. mai i Den Norske Opera & Ballett i Oslo.

Se tidligere prisvinnere på frittord.no

 

Stiftelsen Fritt Ord:

Fritt Ords styre består av Grete Brochmann (styreleder), Bård Vegar Solhjell (nestleder), Anine Kierulf, Christian Bjelland, Guri Hjeltnes, Frank Rossavik og Sigrun Slapgard. Stiftelsens direktør er Knut Olav Åmås. 

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

«I kjernen av journalistikkens samfunnsoppdrag»

I meldingen fra Fritt Ord skriver stiftelsen videre: 

- Tysfjord-saken befinner seg i kjernen av journalistikkens samfunnsoppdrag om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og forsømmelser, og avsløringene har fått store konsekvenser. Tysfjord-saken er blitt fulgt opp av politi, rettsvesen, offentlig forvaltning og berørte religiøse miljøer.

- Den har satt søkelys på plikten til å melde fra ved mistanke om overgrep, og avvergingsplikten som går foran taushetsplikten. Seksuelle overgrep er fortsatt et tema omgitt av tabuer og skam.  Å skape tillitsrelasjoner til kilder over lang tid og gi overgrepsofre trygghet og medvirkning krever lytting og forståelse.

Førte til omfattende etterforskning

Det var lørdag 11. juni 2016 at 11 personer snakket ut i reportasjen «Den mørke hemmeligheten» i VG - om en flere tiår lang overgrepskultur i Tysfjord i Nordland.

Frilansjournalistene Harald Amdal og Kenneth Hætta arbeidet først grundig med saken gjennom en masteroppgave ved Høgskulen i Volda, før de tok kontakt med VG i 2014. Eirik Linaker Berglund og Thor Harald Henriksen ved VGs Tromsø-kontor gikk inn i saken. De fire prisvinnerne arbeidet så videre med saken i nær to år. 

Dette er prisvinnerne: 

Harald Amdal (33) er fra Sauda og har mastergrad i dokumentar og journalistikk fra Høgskulen i Volda. Han arbeider som frilansjournalist og journalistlærer. Tillitsbyggingsmetoden, som ble brukt til å avdekke Tysfjord-saken, innfører han nå for journaliststudentene på OsloMet - storbyuniversitetet og Høyskolen Kristiania.

Eirik Linaker Berglund (36) er fra Målselv, men har bodd mesteparten av sitt voksne liv i Tromsø. Der har han arbeidet som journalist i TV Tromsø, Nordlys og VG. Berglund tok sluttpakke da VGs Tromsø-kontor ble lagt ned i september 2016. Han er i dag kommunikasjonsrådgiver/fungerende kommunikasjonssjef i Tromsø kommune.

Thor Harald Henriksen (46) er fra Fauske i Nordland. Han har journalistutdanning og eksamener i historie, sosiologi og filosofi. Har jobbet over 20 år som journalist og redaktør i Nord-Norge, ni av dem ved VGs Tromsø-kontor. Tok i 2016 sluttpakke da VG la ned lokalkontorene, og har siden jobbet som vaktsjef i Nordlys. 

Kenneth Hætta (40) er født i Oslo. Han er journalistutdannet ved tidligere Høgskolen i Oslo, har en mastergrad i dokumentar og journalistikk fra Høgskulen i Volda og en master i digital kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet med minoriteter og det flerkulturelle samfunn, og skrevet samtidsteater om livet i lukkede rom. Hætta er frilanser, men jobber i dag også som kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune.

Etter publiseringen i juni 2016 ble det raskt satt i gang etterforskning, og i november 2017 oppsummerte politiet funnene slik:

151 seksuelle overgrepssaker var avdekket, med 82 fornærmede og 92 mistenkte. Ofrene var fra 4 til 75 år gamle, de mistenkte fra 10 til 80 år. Overgrepene fant sted mellom 1953 og august 2017. 

Fra desember 2017 har dommene begynt å komme i rettsvesenet, med lange fengselsstraffer. 

«Har vist hvor krevende det er»

Fritt Ord skriver videre om saken: 

- Svært mange av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord, og mange har tilknytning til den læstadianske menigheten. Denne situasjonen har ført til viktige ordskifter både om svakere vern mot overgrep i minoritetsmiljøer og farene for stigmatisering.

- Saken har vist hvor krevende det er å avdekke overgrep i minoriteter og lukkede religiøse miljøer på en måte som kombinerer sannhetssøken med forståelse og sensitivitet. Deler av Tysfjord-saken var kjent i offentligheten et tiår før journaliststudentenes og VGs omfattende og systematiske innsats, men ble i liten grad fulgt opp lokalt eller nasjonalt. Det ble stille.

- Slik kunne det ha fortsatt også denne gang - hvis ikke prismottagerne hadde fastholdt sin forpliktelse overfor undersøkende journalistikk, heter det i stiftelsens begrunnelse. 

LES OGSÅ: 

Powered by Labrador CMS