Eivind Engberg fikk pris denne helga.
Eivind Engberg fikk pris denne helga.

Heder til en ekte ildsjel: Lokalradio­prisen 2018 til Eivind Engberg for hans mangeårige innsats og kunnskapsdeling

De siste årene har han hjulpet mang en lokal radiostasjon på vei over i det digitale radionettet. Lørdag fikk Engberg heder og pris under forbundets landsmøte i Kristiansand.

Publisert

Eivind Engberg fikk lørdag den gjeve Lokalradioprisen 2018, melder Norsk Lokalradioforbund. 

Ifølge forbundet skal prisen være en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme lokalradioens rolle og betydning i samfunnet.

- Engberg får prisen som mangeårig bidragsyter til bransjen gjennom uegennyttig å stille seg selv og sine kunnskaper til disposisjon ikke bare for egen arbeidsgiver, men også for lokalradiostasjoner over hele Norge, heter det fra juryen. 

Engberg har lang erfaring fra flere radiokanaler og bedrifter, blant annet som teknisk sjef for Radio Metro. I 2016 og 17 var han engasjert av nettopp lokalradioforbundet for å bistå landets lokale radioselskaper på vei over i det digitale landskapet. 

Fra Norsk Lokalradio Forbunds Landsm¿te 2018 i Kristiansand.
Fra Norsk Lokalradio Forbunds Landsm¿te 2018 i Kristiansand.

- Med en særegen ekspertise, og solid bransjekunnskap har Engberg også vært en avlasting for administrasjonen i forbundet i svært mange sammenhenger og i svært mange år. Engberg har også vært en viktig og for flere avgjørende brikke i lokalradioenes overgang til digital teknologi, heter det om prisvinneren. 

- Han har villig delt av sine kunnskaper og bistått en rekke stasjoner med fullverdig prosjektgjennomføring eller råd på hvordan man skal bygge ut digitale radionett eller benytte digitale teknologier.

Og videre i juryens begrunnelse kan vi lese: 

«Det er mange brennende sjeler som har vært med i mange år og som fortsatt er pionerer og ligger noen skritt foran både kolleger og myndigheter. Noen enkeltpersoner har en langt større betydning enn de kanskje selv er klar over. Langt utover både det som kan forventes og det som er forventet.

Vinneren av årets lokalradiopris hadde akkurat rukket å bli tenåring da han ble introdusert for radio. Dette var på slutten av 80-tallet og siden har radio ligget hans hjerte nærmest og vært en stor del av hans liv. I dag er prisvinneren blitt en spydspiss i radiofaget og det er få – om noen – som kan påberope seg samme kompetansenivå som prismottakeren – innenfor det feltet han opererer.

Personen som i dag får lokalradioprisen vet at radio ikke er noen hobby. Døgnet har ofte for få timer til å farte rundt på utilgjengelige fjelltopper for å sørge for at både egne og andres sendeanlegg ikke bare spiller, men får nødvendig vedlikehold og oppgradering».

Powered by Labrador CMS