Adm. dir Per Brikt Olsen i Fagpressen, leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag og leder Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Redaktører og journalister er enige: Det haster i mediepolitikken. Slik reagerer bransjen på den nye regjeringsplattformen

- Jeg hadde forventet et mye tydeligere signal på hva regjeringen ønsket med mediepolitikken, sier leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I dag ble det klart at Høyre, Frp og Venstre går sammen om en trepartiregjering. Snart begynner neste skritt - regjeringskabalen. 

Presseorganisasjonene i Norge har hatt store forventninger til hva som skulle komme ut av ny mediepolitikk, sett i lys av at flere av de store spørsmålene om mediebransjen er allerede utredet.

- Det haster

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier at han er tilfreds med at den nye regjeringen er innstilt på å sørge for en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og som i størst mulig grad har avstand til politiske myndigheter.

- Nå håper vi regjeringen sørger for å sette i verk forslagene fra mediemangfoldsutvalget, og at de skjønner at det haster. Vi er fornøyd med at regjeringen forplikter seg til å fremme et forslag om en medieansvarslov. Det er noe vi i NR har jobbet aktivt for over flere år, sier han til Medier24.

- Vi registrerer at mange av de øvrige punktene handler om NRK og forholdet til de øvrige mediehusene. Det er viktig at det ikke lages systemer som griper inn i den redaksjonelle friheten til NRK.

- Vi har forståelse for at mange kommersielle mediehus er opptatt av NRKs rolle og posisjon, men vil samtidig understreke at en svekket allmennkringkaster ikke nødvendigvis styrker de øvrige mediehusene, sier Jensen. 

- Et betydelig alvor

Leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag sier til Medier24 at hun forventer at regjeringen lytter til sine egne ekspertutvalg, som mediemangfoldsutvalget og den utredningen de har bedt om fra Medietilsynet om NRK.

- Jeg hadde forventet et mye tydeligere signal på hva regjeringen ønsket med mediepolitikken, for jeg ser ikke at det er mye ny politikk utover det som allerede er varslet. Selv om det meldes om positivitet i deler av bransjen nå, så er det et betydelig alvor der, noe som understrekes av mediemangfoldsutvalget. Nå haster det å få på plass god politikk for å sikre mediene, forteller hun.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sier til Medier24 at hun er spent på hva som ligger i ordlyden i plattformen:

- Jeg er særlig spent på hva som ligger i «modernisering av mediestøtten» og ikke minst hvordan regjeringen vil lovfeste kildevernet og redaktøransvaret. Presseorganisasjonene har lagt på bordet svært gode forslag, som det er på høy tid at realiseres, forteller.

Venter fortsatt på nullmoms

Fagpressens direktør Per Brikt Olsen mener det virker som den nye regjeringen ønsker en «mer aktiv mediepolitikk», og kommenterer: 

- For Fagpressens del har vi klare forventninger til utvidelse av det digitale momsfritaket for digital journalistikk, allerede for revidert statsbudsjett 2018. Dette er det lagt til rette for i budsjettkommentarene for inneværende år. Kulturministeren sa rett før jul at det arbeides med rammene for en utvidelse i Fnansdepartementet.

- Det er derfor spennende å se at man også i denne regjeringserklæringen poengterer at at de vil modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, med norsk journalistisk innhold, sier han.

Styreleder Tove Nedreberg Mediebedriftenes Landsforening sier dette:

- Regjeringserklæringen gir et godt grunnlag for å jobbe videre med å sikre en fremtidsrettet mediepolitikk. I dette er balansen mellom kommersielle medier, NRK og internasjonale aktører viktig.

- Mediemangfoldsutvalget pekte på at den svært krevende situasjonen vi nå har fordrer en aktiv mediepolitikk dersom vi skal klare å beholde det mediemangfoldet Norge, og alle lokalsamfunnene landet rundt trenger. Nå haster det, sier Nedreberg.

 

 

Powered by Labrador CMS