Politiforum anklager rigths.no for tyveri av bilde. Faksimile, svarer HRS. Og skylder på publiseringssystemet

- Et regelrett bildetyveri, sier Erik Inderhaug i Politiforum. HRS nekter først for at de har gjort noe galt, men ombestemmer seg så litt og «forstår ønsket om kompensasjon».

Publisert Sist oppdatert

- Du bør kanskje ikke stjele bilder fra et politiblad...

Det sier Erik Inderhaug muntert til Medier24, selv om han egentlig ikke er så glad for det som er saken: 

Journalisten og webredaktøren i Politiforum mener altså at Human Rights Service har stjålet et bilde fra ham, og brukt det til en sak på det islamkritiske nettstedet Rights.no

Etter å ha henvendt seg til HRS, ble Inderhaug avvist. 

Og da blir han irritert: 

- Det er rett og slett provoserende for oss når de bare tar et bilde slik de gjør her. Vi vil ikke at de skal slippe unna med det, sier Inderhaug.

- Dette er jo et regelerett tyveri, hvor tyven nekter for at noe er stjålet.

  • HRS avviser at de har stjålet noe bilde, og mener heller ikke at de har brukt noe bilde, men at det er snakk om en faksimile. Etterhvert snur de litt på flisa og «har forståelse» for krav om kompensasjon. Les tilsvaret fra Rita Karlsen nederst i saken. 

Brukte tre år gammelt bilde til omstridt sak

Bakgrunnen for Inderhaugs reaksjon er HRS sin sak fra noen uker tilbake om bråk utenfor Rockefeller i Oslo. 

Øverst i saken er det brukt et bilde av politifolk under øvelse på Tøyen i Oslo i 2010, med bildetekst og Foto: Erik Inderhaug. 

Bildet er brukt i full bredde, og det er ingenting her som antyder at dette er fra Politiforum - det framstår rett og slett som et helt vanlig nyhetsbilde på rights.no

Bildet er opprinnelig brukt på Poliforum.no for flere år tilbake, i en sak som handler om en øvelse med Politiets «mobilt innsatskonsept», men bildet har altså ingenting å gjøre med den aktuelle hendelsen flere år senere. 

Noe lenger ned i saken i høyrespalten brukes begrepet «faksimile» ved en liten versjon av det eksakt samme bildet. 

Men det hjelper ikke stort, mener Inderhaug. Han reagerer også på konteksten bildet er brukt i:

- Jeg skal ikke sette meg til doms over innholdet på siden, men bildet er også knyttet til en sak som handler om noe helt annet enn det er tatt i. Jeg opplever rett og slett det hele som en veldig useriøs tilnærming. 

Sender regning på 3000 kroner

- Og så kaller det det en faksimile, men bildet er gjengitt i original størrelse som et bærende bilde i en sak. Det hadde vært noe helt annet hvis man hadde vist fram en hel side eller hatt med en kontektst rundt bildet. Nå har de tatt en skjermdump av selve bildet, og det er selvsagt ikke greit.

Inderhaug forteller han ble oppmerksom på bildetyveriet fra flere henvendelser, dels via andre som mente de har opplevd akkurat det samme. 

Derfor mener Politforum-journalisten det er viktig å reagere. 

- Vi kommer nå til å sende en regning på 3000 kroner, som vel er en ganske snill regning. Så får vi se om den blir betalt, og hva vi eventuelt gjør hvis det ikke skjer. I så fall følger vi vanlig saksgang for ubetalte fakturaer, som da vil bli purring og inkasso, sier Inderhaug.

- Dette er et klart brudd på opphavsretten

Erik Inderhaug får full støtte fra generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. Han får hyppige henvendelser med spørsmål om opphavsrett og journalistikk.

Når Jensen får tilsendt de aktuelle linkene, kommenterer han ganske raskt dette slik:

- Det korte svaret på dette er at dersom man ikke har noen avtale om bruk av dette bildet, så er det etter mitt syn et klart brudd på opphavsretten og det vernet som Politiforum og fotografen har. Det mener jeg er nokså åpenbart i dette tilfellet. 

- HRS sier de har brukt en faksimile, og forklarer «det store bildet» med at det er slik publiseringssystemet fungerer?

- Ja, men hva som er gjort teknisk er jo ikke så interessant. Det viktige er hvordan det er gjengitt, og for leseren framstår det i tilnærmet samme kvalitet og nesten større format, enn Politiforums egen publisering, sier Jensen. 

Redaktørgeneralen forklarer videre at det noe uklare faksimile-begrepet ikke finnes i Åndsverkslovens regler om sitatrett. Faksimilen er imidlertid en akseptert praksis, men innenfor et rimelig formål:

- Hvis man «siterer» et bilde på en slik måte at det blir gjengitt med en kvalitet som innebærer en ny publisering av bildet, vil det være en urettmessig gjengivelse. Det viktige her er hvordan bildet brukes, ikke om man rent teknisk har tatt en skjermdump av et annet bilde. 

- Man kan tenke seg en «faksimile» av en hel avisside, hvor det er ett eller flere bilder som blir veldig små: Da kan vi kanskje snakke om en  gjengivelse som er innenfor regelverket. Men det må vurderes konkret.

Hva synes du om at bildet også er brukt i en helt annen kontekst?

- Opphavsrettslig spiller ikke det nødvendigvis noen rolle, med mindre man eventuelt kan legge til en dimensjon av krenkelse.

- Så er det klart: Bildet er tatt i en helt annen sammenheng, og hvis vi hadde snakket presseetikk, ville det kanksje vært relevant å tenke på Vær varsom-plakatens regler om å bruke bilder i andre sammenhenger. Men det er neppe noe stort poeng i denne sammenhengen.

HRS mener de har brukt en faksimile og illustrasjon, og forklarer det store bildet med publiseringssystemet. Men forstår til slutt «ønsket om kompensasjon»

  • I lys av tilsvarets art og form, publiserer Medier24 tilnærmet hele samtalen under vårt intervju. 

Når Medier24 ringer til Human Rights Service og presenterer saken med spørsmål om noen kommentarer til påstanden fra Politiforum og bildetyveriet, får vi følgende kommentarer fra daglig leder Rita Karlsen - som også har byline på den aktuelle saken: 

- Det er jo ikke så mye å si til det. Hvis de mener at vi har brukt en faksimile feil, så mener de det. Det er jo ikke noe å diskutere, det er de i sin fulle rett til å mene. 

- Men det jeg spør om, er om dere mener dette er riktig - om dere har lov til å bruke bildet på denne måten?

- Vi har tatt en faksimile av deres side, som vi har brukt. Og så har de klaget på at vi har brukt den feil. Det er lov å bruke faksimiler. 

- Hvor i lovverket finner du retten til å bruke faksimiler på den måten dere har gjort det her, da?

- Det kan jeg jo fortelle, men det kan jeg ikke nå, nå står jeg på et helt annet sted. 

- Men dette bildet er jo ikke brukt som faksimile: Det er brukt som et stort bilde øverst i saken, uten at det framkommer at det er en faksimile?

- Grunnen til at det kommer opp som et stort bilde henger sammen med publiseringssystemet på nettsiden. Når vi legger inn en faksimile og det ikke er festet noe stort bilde til saken, så velger systemet vårt å legge den faksimilen øverst. Det er derfor den kommer stort. 

- Men det er ikke interessant å snakke om publiseringssystemet deres, poenget her er vel hva dere har gjort. Jeg spør om hva dere har gjort og om dere mener dere har lov til å gjøre dette slik?

- Det som er interessant er at når du sier det er brukt som et stort bilde, så har det med publiseringssystemet vårt å gjøre. Som sagt skjer det når vi ikke har noe stort bilde til saken. Og ja, det store bildet ser jo mer ut som et bilde. 

- Og det er det store bildet vi spør om?

- Det er jo det jeg svarer på. Og det syns du ikke er interessant...

- Men det er jo ikke noen unnskyldning for å bruke bildet slik at deres publiseringssystem fungerer slik?

- Jeg prøver å forklare deg: Det store bildet er ikke brukt i det hele tatt. Det er publiseringssystemet som har valgt dette. Men hva er egentlig problemet?

- Som sagt: Vi har intervjuet Politiforum og skriver en sak om at de mener dere har stjålet et bilde. Så er spørsmålet hva deres kommentar til det er, og hva dere kommer til å svare dem?

- Ja, redaktøren i Politforum mener at vi har brukt en faksimile feil. Det er de i sin fulle rett til å mene. 

- Og så er vi enige om at dette er brukt som et stort bilde?

- Nei, det er det ikke. Det er slik publiseringssystemet vårt fungerer. Men det blir jo en veldig dårlig kvalitet. Hadde vi kjøpt bildet, ville det jo vært en helt annen kvalitet. Det tilsier jo at det er en faksimile. 

- Uansett årsak, så er du nå enig i at det er et stort bilde øverst?

- Nei, det ligger en illustrasjon...

- Det ligger som et stort bilde?

- Nei, det ligger som en illustrasjon. Du vil jo ikke høre på hva jeg sier. Du vil jeg skal si det du sier. Hadde dette vært et ordentlig bilde festet til saken, ville det jo hatt en helt annen kvalitet enn det denne illustrasjon har. 

- Men det har jo ikke noe med saken å gjøre, det er ikke det vi spør om... Spørsmålet er hva dere har gjort her?

- Har det ikke noe med saken å gjøre? Vet du hva jeg tror, haha, jeg tror du må tenke deg om hva du vil at jeg skal si. 

- Men for å gå litt videre: Politiforum har sendt dere en regning, hvordan vil dere håndtere den?

- Det vet jeg ikke om vi har fått, jeg har ikke vært i postkassa. Så forholder vi oss til alle regniner vi får, på en helt normal måte. Hva du gjør når du får renging?

- Kommer dere til å betale den?

- Det får vi se, det kommer an på hvordan regningen ser ut. Vi forholder oss til alle regninger på en helt vanlig måte. 

- Du vil ikke si om du vil betale den?

- (Latter). Nei, jeg tror vi bare må anse denne samtalen som avsluttet. 

Etter at hele denne saken er sendt til HRS for sitatsjekk og eventuelt ytterligere kommentarer, svarer daglig leder Rita Karlsen så slik på e-post: 

- Denne fremstillingen var noe underlig. Som jeg sa til deg forholder vi oss til at Politiforum.no mener at vi har benyttet en faksimile feil. Faksimilebruk og andel av tekst som benyttes fra andre kilder er ikke alltid en like enkel grenseoppgang, og her kan også vi trå feil. I denne saken mener Politiforum,no at grensen er overtrådt, og selv om vi ikke vil kalle det tyveri, så har vi forståelse for ønsket om kompensasjon ut fra opphavsretten.

Powered by Labrador CMS