Helge Lurås, redaktør for nettstedet Resett.
Helge Lurås, redaktør for nettstedet Resett.

Klar fellelse fra PFU: Resett brøt god presseskikk da de publiserte tekst fra høyre­ekstremt nettsted etter SIAN-demonstrasjon

Felt på fire punkter for omtale av en SIAN-demonstrasjon på Gjøvik, med udokumenterte anklager mot lokalavisredaktør Erik Sønstelie - som han heller ikke fikk svare på.

Publisert

Pressens faglige utvalg slo tirsdag fast at det alternative nettstedet Resett brøt god presseskikk da nettstedet i fjor høst publiserte en tekst fra et høyreekstremt nettsted.

Teksten kom med skarp kritikk og en rekke udokumenterte påstander mot Erik Sønstelie, ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad. 

Påstandene var knyttet til hendelser i forbindelse med en demonstrasjon fra Stopp Islamiseringen av Norge på Gjøvik - og en motdemonstrasjon, som lokalavisa tok aktiv standpunkt til. 

I teksten på Resett het det blant annet at «redaktør laget opptøyer» og at han arrangerte motdemonstrasjonen som endte med at «minst én politimann ble skadet». Det het videre at Sønstelie «delte ut plakatene og t-skjortene til aggressive demonstranter. Demonstranter som tilhører et ekstremt miljø som Sønstelie selv frekventerer på fritiden».

Fra Resetts publisering i oktober.
Fra Resetts publisering i oktober.

Et lærebokeksempel

Publiseringen ble klaget inn til PFU av Stig Finslo, som til daglig er direktør for utgiverspørsmål i Amedia. Han reagerte i klagen på en rekke påstander i den publiserte teksten, påpekte at Sønstelie ikke fikk anledning til å svare - og på skillet mellom kommentar og faktiske opplysninger. 

Resett valgte senere å slette publiseringen, for så å følge opp med en ny «sak» hvor nettstedet intervjuet både artikkelforfatteren og OA-redaktør Erik Sønstelie. Men det var langt fra tilstrekkelig, slo PFU fast.

Utvalget ga riktignok ikke Finslo medhold i absolutt alle klagepunkter, men vedtok enstemmig at Resett her har brutt god presseskikk på flere punkter: 

  • 3.2 om opplysningskontroll og faktasjekk
  • 4.2 om skillet mellom kommentar og faktiske opplysninger
  • 4.13 om å rette feil
  • Og ikke minst 4.14 om samtidig imøtegåelse. 
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

- Dette er et lærebokeksempel på grunnkurs i Redaktørplakaten, og kravene presseetikken stiller til et redaktørstyrt medie - i motsetning til nettstedene som ikke følger denne, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen i møtet.

- Publiseringen er beskyttet av ytringsfriheten, men vi som jobber på bakgrunn av Vær varsom-plakaten har akseptert å «gi fra oss» noe av denne ytringsfriheten til fordel for forpliktelser om opplysningskontroll, imøtegåelse og faktasjekk, sa han.

- Her skulle det foregått en kontroll av om teksten er publiseringsverdig, og det har de ikke gjort. Det foregår til en viss grad i etterkant, men det er ikke tilstrekkelig her, konstaterte Johnsen. 

 

«Bestod ikke testen»

- Dette er noe av det verste jeg har sett, her er jo stort sett alt feil, kommenterte PFU-medlem Nina Fjeldheim. 

Martin Riber Sparre ga imidlertid Resett noe ros, for at de lot seg klagebehandle: 

- De skal få ros for at de underlegger seg behandling. Jeg håper de innser at en sletting ikke er det samme som en retting, sa han. 

Praksisen med å behandle nettsteder som Resett, som ikke er tilknyttet noen av bransjens organisasjoner, er forøvrig oppe til vurdering i Norsk Presseforbund.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen understreker at de presseetiske kravene ikke handler om innhold eller ståsted, men håndverk og etikk: 

- Vær varsom-plakaten handler ikke om innholdskrav eller ståsted. Det er et formkrav til journalistikk. Resett har sagt at de ønsker å følge presseetikken. Men denne gang bestod de ikke testen, sier han.

 

«Tar uttalelsen til etterretning» 

På spørsmål fra Medier24 om dagens PFU-fellelse gir Resett-redaktør Helge Lurås følgende kommentar: 

- Vi tar uttalelsen til etterretning.

- Vil den føre til noen endringer eller lærdom hos dere?

- Publiseringen av denne artikkelen tok vi umiddelbart lærdom av, sier Lurås. 

Erik Sønstelie, som var utsatt for den nå felte artikkelen, sier i en kort kommentar til Medier24: 

- Resett begikk eklatante brudd på Vær Varsom-plakaten. Jeg er glad for at Amedias Stig Finslo tok saken inn for PFU og at utvalget er så klar i sin fellelse og uttalelse.

- Videre registrerer jeg at redaktør Helge Lurås og Resett sier de har en ambisjon om å følge Vær Varsom-plakaten. Det er å håpe at denne saken bidrar til læring i så måte, sier Sønstelie.

 

Slik lyder PFUs uttalelse i sin helhet:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler i nettavisen Resett som handlet om en demonstrasjon i Gjøvik, der enkelte demonstranter kom i klammeri med politiet. I den første artikkelen ble redaktør Erik Sønstelie i Oppland Arbeiderblad blant annet anklaget for å frekventere et ekstremt miljø på fritiden, for å ha laget opptøyer og for «å agitere mindreårige demonstranter mot politiet».

Klager er Stig Finslo, som klager med samtykke fra Erik Sønstelie. Klager mener at Resett har publisert usanne påstander uten dokumentasjon. Klager skriver at Sønstelie aldri fikk svare på de sterke beskyldningene som Resett publiserte i den første artikkelen. Han fikk heller ikke tilstrekkelig samtidig imøtegåelse i den andre artikkelen, slik klager ser det. Klager mener videre at det mangler et klart skille mellom hva som er kommentar og hva som er faktiske opplysninger i den første artikkelen. Avisen mangler dessuten dekning for ingressen og overskriften i artikkelen, og har heller ikke rettet feil som er blitt påpekt i den andre artikkelen, ifølge klager.

Resett erkjenner at den første påklagede artikkelen burde vært håndtert annerledes. Avisen slettet derfor artikkelen og laget en ny, der Sønstelie kom til orde. Slik ble det raskt rettet opp i feilene som var blitt begått, mener avisen. Resett anså heller ikke den første artikkelen som en nyhetsartikkel, men som et meningsinnlegg. Avisen ser i ettertid at dette kan oppfattes annerledes av andre. Avisen påpeker for øvrig at redaktør Erik Sønstelie er en offentlig person som må tåle et kritisk søkelys.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Resett var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på redaktørens rolle i demonstrasjonen i Gjøvik. Like fullt må avisen følge reglene i Vær Varsom-plakaten.

I Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 står det at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få imøtegå opplysninger av faktisk art. PFU merker seg at redaktør Erik Sønstelie ikke fikk svare for seg i den første påklagede artikkelen, selv om det ble fremmet en rekke sterke beskyldninger mot ham, blant annet anklager om at han hadde laget opptøyer og bidro til at demonstranter ble voldelige. Slik PFU ser det, utgjør dette et klart brudd på punkt 4.14. I den andre påklagede artikkelen mener utvalget at det ikke forekom sterke beskyldninger av faktisk art som mangler imøtegåelse fra redaktøren.

PFU mener videre at avisen manglet dekning for de sterke påstandene i den første artikkelen. Utvalget kan ikke se at det foreligger dokumentasjon bak beskyldningene hverken i tilsvarsrunden eller i artikkelen. PFU merker seg også at Resett ikke forsøkte å kontrollere opplysningene før publisering. Dette er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som sier at mediene skal være kildekritiske og kontrollere at opplysninger er korrekte. PFU noterer at Resett mener å ha publisert artikkelen som et meningsinnlegg. Utvalget understreker at Vær Varsom-plakatens punkter om opplysningskontroll og imøtegåelse også gjelder for artikler på meningsplass.

Den påklagede artikkelen lå imidlertid ikke på meningsplass, men på ordinær nyhetsplass. Den hadde også en oppbygning og et språk som minnet om en nyhetsartikkel. Samtidig hadde artikkelen enkelte formuleringer som uttrykte journalistens meninger på en måte som kan forveksles med faktiske opplysninger. Den omtalte redaktøren ble blant annet kalt «ansvarlig aktivist i Oppland Arbeiderblad». PFU mener det mangler et klart skille mellom faktiske opplysninger og kommentarer i publiseringen, jf. punkt 4.2 i Vær Varsom-plakaten.

Når det gjelder den andre påklagede publiseringen, oppfatter PFU det slik at Resett publiserte den for å rette opp i feilene som avisen innrømmer å ha gjort i den første artikkelen. Dette er i utgangspunktet i tråd med punkt 4.13, som ber mediene rette feilaktige opplysninger snarest mulig. PFU mener imidlertid at rettelsen i dette tilfellet ikke var tilstrekkelig. Overtrampene var for grove til at det holdt å skrive at artikkelen ble trukket tilbake på grunn av manglende opplysningskontroll.

Resett har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.2, 4.13 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. februar 2018

Alf Bjarne Johnsen,Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård,Martin Riber Sparre, Reidun Førde, Nina Fjeldheim

Powered by Labrador CMS