Utenriksminister Anniken Huitfeldt (til høyre) og tidligere forsvarsminister Odd-Roger Enoksen avbildet da de møtte pressen i vandrehallen på Stortinget tidligere i år.

Nytt EU-forslag skal styrke pressens uavhengighet

– Reguleringen kan gi økt pressefrihet både i Norge og Europa, sier Medietilsynet.

Publisert

EU-organet Europakommisjonen la fredag frem et forslag til ny mediefrihetsforordning.

Den nye reguleringen har som mål å beskytte mediene mot statlig og privat redaksjonell påvirkning, opplyser Medietilsynet.

– Reguleringen kan gi økt pressefrihet både i Norge og Europa, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

– Uavhengige redaksjonelle medier er en forutsetning for demokratiet. Forslaget fra Kommisjonen vil gi bedre vern mot statlige og private inngrep mot medienes uavhengighet. Det vil ha betydning i Norge, men blir særlig viktig i land der pressefriheten er under større press enn her, sier Sekkelsten.

Medietilsynet kom med innspill til EU i høringsrunden, og det nye forslaget er i tråd med dette.

– Vårt førsteinntrykk er at forslaget balanserer mellom behovet for sikkerhet og ytringsfrihet, og at ansvaret for sanksjoner mot innhold skal ligge hos hvert medlemsland, med prosedyrer for koordinering og samarbeid mellom berørte medlemsland i EØS, sier Sekkelsten.

Powered by Labrador CMS