Debatt

Kaski og Røe Isaksen vil ha mer næringslivs­journalistikk. De kan begynne med å stanse forskjells­behandlingen av fagpressen

- I Teknisk Ukeblad Media konsentrerer vi oss mest om den rivende teknologiske utviklingen for norsk næringsliv. Vårt største hinder på veien er at vi må betale moms for salg av vårt digitale innhold, skriver Jan M. Moberg.

  • JAN M. MOBERG, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media AS

 

To motpoler i norsk politikk har gått ut i Aftenposten med ønske om at norske riksdekkende medier tar næringslivsjournalistikk mer på alvor.

Det er overraskende – men ikke desto mer gledelig – at Kari Elisabeth Kaski (stortingsrepresentant, SV) og Torbjørn Røe Isaksen (næringsminister, H) budbringer sin bekymring i en felles kronikk.

Her i Teknisk Ukeblad Media AS kunne vi ikke være mer enig.

Den jevne norske leser er sulteforet på det innholdet vi konsentrerer oss mest om, nemlig å dekke norsk næringsliv midt i en rivende teknologisk utvikling.

Spesielt spennende er det med de mange virksomhetene innen teknologi, naturfag og ingeniørområdet.

 

Via våre titler dekker vi daglig den viktige og spennende utviklingen.

Vi skriver om nye energiformer som sol og vind. Vi dekker petroleumsindustrien og maritime næringer som verft og skipsfart. Vi dekker samferdsel og alt som hører med – vei, broer og tunneler.

Vi satser tungt på å dekke fremveksten av elektrifisering av transport og spesielt elbilrevolusjonen – og hvorfor stempelmotoren kommer til å dø. Vi skriver om ikt-næringen, digitalisering og norske selskaper innen helse- og medisinsektoren. Om hvordan norske forskere mener de kan få oss ut av antibiotikaresistensens uføre og hvordan norske selskaper jobber med å løse kreftgåten.

Alt dette – og mer – foregår både i etablerte norske selskaper og i vågale startups. Vår erfaring og oversikt viser at det er plenty av norske næringer, selskaper og initiativ som fortjener oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Vårt innhold dreier seg i størst grad om hva vi trenger for å møte fremtiden.

Som menneske, bedrift, organisasjon og nasjon. Vi skriver for allmenheten og leses allerede av et bredt lag av folket.

 

Her i TU har vi også en større ambisjon. Vi ønsker å vokse og bli en større og bredere stemme nasjonalt. Gjennom de siste årene har vi da også oppnådd noe.

Vi har i løpet av en fire-fem års periode blant annet økt vårt digitale fotavtrykk fra ca. 40.000 unike digitale brukere per måned til dagens cirka 1,5 million (netto for alle våre titler).

Veksten har kommet som følge av hardt arbeid og som følge av at vi har jobbet mye med å gjøre komplisert innhold lettere tilgjengelig for leseren. Uten å fordumme budskapet.

I disse dager jobber vi med strategier for å vokse enda mer. Vi søker etter en nasjonal overordnet og mer almenn posisjon der dette innholdet kan presenteres.

Det er vår publisistiske oppgave å opplyse våre lesere – som blir stadig flere – om alle den spennende og viktige utviklingen som skjer innen våre dekningsområder. Både innen næringsliv og offentlig virksomhet, og ikke minst i skjæringspunktet dem imellom.

Det er også vår oppgave å være kritiske – til både myndigheter, bedrifter og andre aktører når vi ser noe som vi mener trenger korrektiv.

Jeg har ved enkelte anledninger beskrevet vår innholdsstrategi som «Axel-Hennie-og-Tone-Damli-fri-sone». Det er ikke ment som en forkleinelse av skuespilleren eller artisten. Men de fleste forstår da enkelt hva vi tenker.

Til forskjell fra mange riksdekkende nyhetsmedier har vi ikke nyheter om det siste innen underholdning og kjendiser.

Vi satser heller ikke tungt – slik som for eksempel VG gir inntrykk av med sitt betalinnhold – på underliv, utroskap, sex og ereksjon.

 

Teknisk Ukeblad Media kunne, som mange andre medievirksomheter, avgått ved døden. Og vi har, når sant skal sies, vært døden nær. Fra å ha en enestående (og nær monopolistisk) posisjon på papir – der pengene rant inn fra et lukrativt stillingsmarked – er vi nå i samme situasjon som alle andre.

Vi må fortjene at leserne bruker tid på oss. Vi må utvikle journalistikken. Det er vi også godt i gang med, og har i løpet av det siste året ansatt flere journalister som kan noe om nettopp norske virksomheter, teknologi og næringsliv. Vi satser.

Det har ført til at vi nå får stadig flere digitale abonnenter, noe vi ikke trodde var mulig for få år siden. Arbeidet fortsetter. Vi skal opp og frem.

Og lover å bidra til det Kaski og Røe Isaksen ber om i sin kronikk.

 

Det største hinderet på veien er imidlertid at salg av vårt digitale innhold ansees mva-pliktig, mens rikspressen slipper unna.

Det er et veksthinder og en forskjellsbehandling vi finner utidig. Og som dessuten undertrykker våre og andre oppkomlingers ønske og mål om å vokse seg store.

Etter hva vi forstår, utredes utvidelsen av nullmomsregimet i forbindelse med revidert statsbudsjett som fremlegges i mai. Det er andre gang Stortinget ber om en slik utredning. Venstre, som nå også har kulturministeren, har tidligere støttet oss i vårt syn. Vi håper at Kaski og Røe Isaksen vil bistå med å fremme denne saken, slik at det blir like vilkår for salg av innhold.

Dersom vilkårene nøytraliseres, kan jeg love at vi vil ansette enda flere journalister med fokus på næringsliv. 

Noe som vil bidra til et felles mål om en enda bredere og bedre dekning av et viktig område.

 

 

  • For ordens skyld: Teknisk Ukeblad Media AS eier 15 prosent av Medier24 AS, og Moberg er styremedlem i Medier24.

 

Powered by Labrador CMS