Leder Ole Henrik Nissen-Lie i ansettelsesutvalget i Fagpressen og dokumentet som beviser at styret hadde vedtak på offentlig søkerliste.

Her er beviset på at Fagpressen skulle ha åpen søkerliste. Holdt den i stedet hemmelig - i strid med eget styrevedtak

Onsdag blir trolig den nye direktøren for Fagpressen presentert, uten at det har vært noen åpenhet om søkerne. Dermed så bryter de sitt eget styrevedtak. – Det blir helt komisk, mener offentlighetsleder.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Da Elin Floberghagen tok jobben som generalsekretær i Norsk Presseforbund, begynte Fagpressen å søke etter en ny administrerende direktør.

Det ble nedsatt et ansettelsesutvalg, der to av medlemmene trakk seg av habilitetsutfordringer.

Utvalget har fått kritikk for å ikke kjøre en åpen prosess, noe styrets nestleder Ole Henrik Nissen-Lie (som også er leder av ansettelsesutvalget) har forsvart.

I midten av februar sa han følgende til Medier24 etter spørsmålet:

– Har kritikken fra blant annet Siri Gedde-Dahl medført endringer i prosessen?

– Nei, dette ble besluttet i styret da vi startet prosessen, nemlig at det skulle være åpning for å hente inn kandidater som ikke ville stå på en offentlig søkerliste, så det er ikke gjort noen endringer på det, sa han da.

Her er beviset

I dag kan derimot Medier24 avsløre at uttalelsen er stikk i strid med styrets eget vedtak om en åpen prosess. Det stemmer ikke at styret hadde besluttet «at det skulle være åpning for å hente inn kandidater som ikke ville stå på en offentlig søkerliste».

Styret har ikke hatt andre møter der det fremgår i noen protokoller.

Vi har fått innsyn i alle styreprotokollene siden oktober 2016. Under styremøtet 30. november i Oslo sentrum ble de enige om følgende uttalelse:

«(..) Det var enighet om at søkerlisten vil være offentlig og at det legges opp til høyt tempo i prosessen».

Det ble altså bestemt i november – for tre måneder siden – at styret skulle ha en åpen søkerliste. Det har ikke skjedd.

Fagpressens styreprotokoll fra 30. november 2016.

Trakk seg

På møtet i Oslo sentrum satte Fagpressens styre ned et utvalg bestående av Jan M. Moberg (Teknisk Ukeblad), Britt Sofie Hestvik (Kommunal Rapport), Ole Henrik Nissen-Lie (Norsk Maritimt Forlag) og Karine Hildonen Henriksen (Fagbladet Personal og Ledelse).

Styreleder Moberg og styremedlem Hestvik trakk seg fra ansettelsesutvalget da det ble kjent at de vil unngå habilitetsutfordringer.

De kjente begge kandidater som kunne være aktuelle for jobben og ville unngå å stå i veien for utvalgets arbeid, skrev Medier24 i slutten av januar.

9. februar fikk Nissen-Lie, som ansvarlig for ansettelsesutvalget, spørsmål om hvordan pressen kan kreve åpenhet ved ansettelser andre steder, men ikke når det gjelder en av sine egne organisasjoner.

Da svarte han:

– Jeg har ikke noe mot at søkerne blir kjent, men styret har gitt Raadgiverhuset AS i oppdrag å finne den beste kandidaten og de har gitt beskjed om at da blir det på denne måten, avslutter han.

Pål S. Øverby i Raadgiverhuset AS sa til Medier24 den gang at de anbefalte Fagpressen å ikke offentliggjøre kandidatene.

– Det ble tidlig klart i denne prosessen at det var få kandidater som var interesserte i å stå på en offentlig søkerliste. Dette snakket vi med kandidatene om. Vi hadde med andre ord fått et ganske marginalisert utvalg – sånn er det dessverre, fordi mange vegrer seg. Da må det bli sånn, sa han og fikk følgende oppfølgingsspørsmål:

– Dersom Fagpressen hadde krevd offentlig søkerliste, hadde dere forholdt dere til det?

Elin Floberghagen forlot Fagpressen for å bli generalsekretær i Norsk Presseforbund.

– Det hadde vi. Vi forholder oss til det oppdragsgiverne våre ønsker. Jeg anbefalte meget sterkt at det ikke ble slik, fordi det ville gått utover antallet søkere og kvaliteten på kandidatene.

– Nesten komisk

Leder Siri Gedde-Dahl i Pressens offentlighetsutvalg har tidligere kritisert prosessen og gjentar nå at pressens egne organisasjoner burde gått foran med et godt eksempel.

– De nye opplysningene stiller hele prosessen i et enda grellere lys. Det blir helt komisk. Søkerlisten skulle vært offentlig og det kan se ut som at de hadde en god intensjon om det, men lagt det helt til side. Det er ikke godt nok, sier hun nå.

Fulgte ikke styrets vedtak

Leder av ansettelsesutvalget, Ole Henrik Nissen-Lie, forteller til Medier24 at de er klar til å presentere den nye administrerende direktøren onsdag formiddag.

Han forklarer at ansettelsen av ny toppleder også ble behandlet på Fagpressens styremøte 31. januar - uten at det der ble reist noen diskusjon rundt prosessen med tanke på åpenhet.

Nissen-Lie opplyser også at det ble i møtet opplyst om at flere av kandidatene hadde gått i samtaler med Raadgiverhuset under forutsetning av konfidensialitet.

Nå tar de selvkritikk på måten prosessen har blitt kjørt.

– Hvorfor gjør dere det stikk motsatte av hva styret vedtok, nemlig at det skulle være en offentlig søkerliste?

Da jeg overtok som leder av ansettelseutvalget i midten av januar forelå det en liste med over 20 kandidater. Mange av disse kandidatene var da allerede blitt kontaktet av Raadgiverhuset og hadde sagt seg villige til å delta i ansattelseprosessen under forutsetning av at deres kandidatur ikke ble offentlig kjent. Dette var en realitet det nye ansettelsesutvalget (Nina Kristiansen i forskning.no, Karine Hildonen Henriksen i Ask Media og undertegnede) måtte forholde seg til. Basert på dette grunnlaget har vi jobbet med å få frem den beste kandidaten til å lede Fagpressen videre.

– Jeg kom inn i prosessen etter at Moberg og Hestvik trakk seg fra ansettelsesutvalget. Da var det allerede en liste på litt over 20 navn som var aktuelle kandidater. Mange av de hadde fått lovnad om at de ikke kom på en offentlig liste allerede.

I en e-post til Medier24 i etterkant av intervjuet understreker Nissen-Lie følgende: 

– Visste du eller visste du ikke at styret hadde vedtak på at det skulle være en offentlig søkerliste?

– Jeg ble klar over det ut i prosessen.

– Så det at Fagpressen ikke har en åpen søkerliste for den nye toppsjefen - det beror seg på en misforståelse?

– Ja, det gjør det, bekrefter Nissen-Lie til Medier24. – Hvem har ansvaret for det?

– Jeg er leder av ansettelsesutvalget og må ta den støyten. Jeg ser nå i ettertid at prosessen burde vært gjort på en annen måte.

Styreleder Jan M. Moberg i Fagpressen trakk seg for å unngå å havne i habilitetsskvis.

– Mener du nå at denne prosessen er gjort på en ryddig måte?

– Vi har handlet i god tro for å få frem den beste kandidaten. Men jeg oppfatter kanskje nå at vi burde kommunisert oss imellom på en bedre måte. Ingen tvil om det.

– Setter Fagpressen i et dårlig lys

Styreleder Jan M. Moberg i Fagpressen meldte seg inhabil i prosessen og varslet at han ikke tar gjenvalg. Han har heller ikke ønsket å svare Medier24 av den samme årsaken, men etter gjentatte torsdag tirsdag kveld, svarer han.

– Dere gjorde et styrevedtak på at det skulle være en offentlig søkerliste, men ansettelsesutvalget gjorde det motsatte. Hva tenker du som styreleder om det?

– Dette kan sette Fagpressen i et dårlig lys, ingen tvil om det.

– Hvordan vil dere forsvare denne avgjørelsen overfor medlemmene?

– Det er viktig for meg at Fagpressen skal være en åpen organisasjon og jeg håper at vi kan etterleve det i fremtiden, svarer Moberg.

  • For ordens skyld: Jan M. Moberg er også publisher i Teknisk Ukeblad som eier 10 prosent av Medier24 AS. Bedriftene er også samlokalisert i Oslo.
Powered by Labrador CMS