Debatt

Hva kan vi se for oss at Pressens hus blir?

«Pressens hus kan bli et særdeles viktig sted i hovedstaden, ved at det samler såpass mange aktører fra den fjerde statsmakt, og blir et konkret bumerke for pressefrihet og demokrati, midt i hovedstaden», skriver Ingunn Roald i Fagpressen.

  • INGUNN L. ROALD, markedssjef i Sykepleien og styremedlem i Fagpressen

Fagpressen ser fram til å flytte til Pressens hus sammen med alle presseorganisasjonene, samt NTB, Faktisk.no og Institutt for journalistikk, i slutten av 2020. Hva kan vi se for oss at Pressens hus blir? 

Økt synliggjøring av journalistisk innhold er kanskje det viktigste målet når Pressens hus realiseres. Vi lever i en tid der etablerte nyhetsmedier er på vikende front og tilliten til redaksjonelt innhold synker. Sosiale medier overtar i stor grad som nyhetsspredere, og «alle kan være sin egen redaktør».

Alle de som skal fylle Pressens hus, er opptatt av at det skal være et åpent hus som fylles av et interessert publikum:

– I Pressens hus vil det bli arrangert debatter, kurs, utstillinger og møter for alle som er interessert i journalistikk og et godt offentlig ordskifte – både pressen selv og publikum, sa NPs generalsekretær Elin Floberghagen i en kommentar til Medier24 tidligere i år.

Det har jeg tro på! Da vi inviterte til debattmøte basert på ett nummer av Sykepleien, kom det nesten 300 deltakere. Folk liker å komme sammen med andre for å lære og diskutere.

Men vi må også tenke på at ikke alle befinner seg i hovedstaden. Så vi håper på gode og framtidsrettede IT-løsninger i Pressens hus, slik at alle de som vil følge debatter og kurs kan gjøre det.

At delt kompetanse skal bidra til økt kompetanse er et av målene til prosjektgruppen for Pressens hus. Endringstakten er høy i dag, ikke minst i mediebransjen, og mye av læringen skjer i det daglige arbeidet. Det er mange måter å øke kompetansen internt på, blant annet ved å arrangere verksteder, kurs, fagseminarer og etterutdanning.

I Pressens hus vil det være lett tilgang på nettverk og ressurser. Og når de som jobber i Norsk Redaktørforening og Fagpressen får sin daglige arbeidsplass i samme hus som redaksjonene i NTB og Faktisk.no, bør det ligge til rette for utstrakt deling og godt samarbeid. De framtidige «samboerne» håper at dette også vil bidra til å styrke den gode journalistikkens posisjon i samfunnet.

Økt innovasjon er et annet mål. Nyskaping og kreativitet dukker ikke opp av seg selv – det må tilrettelegges for det. Den enkelte medarbeider sitter med både taus og eksplisitt kunnskap, og dersom personer med ulik bakgrunn bringes sammen, ligger forholdene til rette for innovasjon og nyskaping.

Å skape et arbeidsmiljø med kultur for samtaler, refleksjon og det å dele kunnskap, vil dermed fremme nyskaping. Kanskje kan Pressens hus også skape noen nye kjøreregler, når alt er nytt? Mobilfrie soner og oppfordringer om å sette seg sammen med noen nye mennesker en gang i uken? 

Det nye Pressens hus må både tilfredsstille behov og løse problemer – samt inneha robuste markeds- og lønnsomhetstrekk. Det handler ikke om økonomi og fortjeneste alene, men for eksempel om å tydeliggjøre mål om å få flere til å lese og bruke godt innhold. Det er jo et tankekors at en blogger i tenårene kan få flere lesere på en måned enn mange viktige medier til sammen, for eksempel.

At Pressens hus blir realisert i et felles bygg, kan også åpne muligheter for de ulike organisasjonenes «merkevare», og kanskje styrke gjennomslagskraften for hver av dem. Alle organisasjoner er avhengige av legitimitet i omgivelsene for å sikre sin eksistens og være relevante i sine målgrupper.

Fagpressen har, i likhet med de andre presseorganisasjonene, et overordnet mål om å bidra til ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet som grunnpilarer i et demokratisk samfunn. Pressens hus kan bli et særdeles viktig sted i hovedstaden, ved at det samler såpass mange aktører fra den fjerde statsmakt, og blir et konkret bumerke for pressefrihet og demokrati, midt i hovedstaden.

Powered by Labrador CMS