Video og intervju:

#MeToo i mediene: 1 av 10 kvinner under 30 sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering det siste halve året

Totalt 178 personer har opplevd dette siden i sommer. Det kommer fram i den store, felles spørreundersøkelsen bransjen har gjennomført i høst - og som har fått 5700 svar.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

178 personer i den norske mediebransjen sier de har opplevd å bli seksuelt trakassert i løpet av de siste seks månedene.  

Og dette rammer i stor grad kvinner:

Hele 11,1 prosent av unge kvinner mellom 18 og 30 år som har svart på undersøkelsen, sier at de har blitt utsatt for seksuell trakassering det siste halve året

Det kommer fram i en kartlegging som bransjeorganisasjonene har gjennomført denne høsten, og som har fått 5700 svar. 

Se hele presentasjonen: 

42 prosent kjenner ikke rutinene

Organisasjonene understreker at man ikke vet hvor mange som har fått undersøkelsen, men kan altså slå fast at 3 prosent av de som har svart, sier de har opplevd slik trakassering. 

Undersøkelsen viser ellers at unge kvinner, frilansere og midlertidige ansatte er blitt mest utsatt. Medarbeidere opplever seksuell trakassering i større grad enn ledere, og redaksjonelt ansatte i større grad enn andre ansatte. 

84 prosent av de 178 personene som har svart ja er kvinner, og snittalderen er 36 år.

Bare 16 prosent av de som har blitt utsatt for trakassering eller uønsket atferd, sier at de har varslet om det. Nær halvparten begrunner det med at de ikke mente det var noe å varsle om, men også frykt for konsekvenser, skam og skyld nevnes. 

Kulturminister Linda Helleland tar bilde når assisterende generalsekretær Reidun Nybø i Norsk Redaktørforening snakker.

Men hvordan man varsler er heller ikke godt kjent: Hele 42 prosent svarer «vet ikke» på spørsmål om hvilke varslingsrutiner som gjelder i egen bedrift. 

  • Se alle tall og resultater fra presentasjonen under ingressen!

17 prosent utsatt for uønsket atferd

Undersøkelsen måler også uønsket seksuell atferd - som kommentarer, blikk, bilder eller tilnærmelser, og blant alle respondentene sier 17 prosent at de har blitt utsatt for slikt. 

2,8 prosent har blitt utsatt for «uønskede seksuelle tilnærmelser eller forespørsler om seksuelle tjenester», viser undersøkelsen. 

Undersøkelsen viser videre at det i stor grad er kolleger (42 prosent) eller ledere (23 prosent) i egen bedrift som står bak den uønskede seksuelle atferden.

Bransjen understreker at man ikke vet hvor mange som har fått undersøkelsen, og at det derfmed er vanskelig å tolke resultatene for bastant.

- Dette er en kartlegging, ikke et forskningsprosjekt. Fokuset på MeToo kan også ha påvirket resultatene, uttalte Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

 

NÅ: Kulturminister Linda Hofstad Helleland om seksuell trakassering i mediebransjen

Posted by Medier24 on 15. desember 2017

Satte i gang etter #MeToo

Det var i kjølvannet av den massive oppmerksomheten rundt #MeToo og en rekke tilfeller av seksuell trakassering i mediebransjen, at medieorganisasjonene bestemte seg for å sende ut en omfattende undersøkelse om temaet. 

Undersøkelsen ble sendt ut 21. november, med frist fredag 1. desember klokka 10. 

Til da hadde 5700 svart på undersøkelsen, og fredag klokka 09.30 ble resultatene lagt fram, under en pressekonferanse i Oslo. Den kan du følge øverst i denne saken. 

Powered by Labrador CMS