Fagpressen klør seg i hodet etter moms­nyhet fra regjeringen: - Først jubel, så fullstendig brå­brems

- Vi vet ikke helt hvordan vi skal tolke dette, sier administrerende direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Tirsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett - og fremleggelsen reiste flere spørsmål fra Fagpressen.

I dokumentene skriver regjeringen at de vil likestille elektroniske utgivelser med papirutgaver, men lenger ned i dokumentet sier de at fritaket for elektroniske tidsskrift ikke skal omfatte dynamiske elektroniske publikasjoner - og at tidsskriftet må følge en utgivelsesplan.

Finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2019.

- Jeg opplever at dette er i direkte konflikt med det de sier lenger opp i dokumentet, sier Per Brikt Olsen i Fagpressen og fortsetter:

- Jeg vet ikke helt hvordan vi skal forstå det. Det er full jubel øverst i dokumentet og full bråbrems i bånn.

I framleggelsen tirsdag la finansminister Siv Jensen (Frp) fra at regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019.

– Fritakene vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet, opplyste hun i en melding.

- Lite fremtidsrettet

Administerende direktør Randy Øgrey i MBL forteller at dette momsforslaget ikke løser mediebransjens behov

Administrerende direktør Randy Øgrey i MBL.

-Vi hadde ventet at regjeringen hadde kommet med en løsning som ville gjort det mulig å utvikle den digitale journalistikken slik publikum forventer. Vi savner også at regjeringen følger opp Stortingets anmodning om fritak for all digital journalistikk. Når grensen skal gå ved dynamiske utgivelser, svarer det ikke på bransjens utfordringer i dag, og definitivt ikke fremover i tid, sier hun og fortsetter:

-Regjeringens forslag til merverdiavgiftsfritak er lite fremtidsrettet, underbygger ikke innovasjon og lar ikke bransjen imøtekomme publikums behov. Digital publisering er dynamisk i sitt vesen, sier hun.

Norsk Journalistlag er kritisk

NJ-leder Hege Iren Frantzen sier at de er skuffet over at regjeringen ikke følger bransjens entydige råd om å fjerne merverdiavgiften for alle typer tidsskrifter og magasiner som utgis innenfor rammene av lov om redaksjonell fridom.

- Når Regjeringen nå foreslår en halvveis løsning, der fritaket ikke skal gjelde det de kaller «dynamiske elektroniske publikasjoner», har den ikke tatt inn over seg at stadig mer innhold publiseres fortløpende elektronisk slik slik at publikum nås raskere, bedre og mer kostnadseffektivt, sier hun. 

Frantzen påpeker i en melding at tidsskrifter, magasiner og fagpresse er viktige nyhetsmedier, noe NJ redegjorde for i høringsuttalelsen de leverte til Skattedirektoratets forslag om revidering av merverdiavgiftsloven i februar i år.

Leder Hege Iren Frantzen i NJ.

- Når Regjeringen nå knytter fritaket opp til et fritak for bøker, virker det som om den ikke har tatt dette inn over seg, sier hun.

Frantzen peker videre på at mulighetene som følger med elektronisk publisering har ført til en framvekst av nye nisjemedier som bidrar til mangfold innenfor sine fagfelt.

- En opprettholdelse av kravet om statiske utgaver innebærer konkurransevridning mellom elektroniske publikasjoner som ikke oppdateres fortløpende, og elektroniske utgaver som oppdateres fortløpende, og kan i verste fall føre til lite framtidsrettede tilpasninger. Dette ønsker Regjeringen å komme bort fra gjennom forslagene som ligger i Mediefinansieringsmeldingen, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Powered by Labrador CMS