Slik tenker den nye regjeringen om nullmoms for fagpresse: Vil fortsatt kreve papir

– Dette er et sterkt signal om at den løsning Skattedirektoratet nå har ute på høring må endres betydelig, sier Per Brikt Olsen, administrerende direktør i Fagpressen.

Publisert

I den nye regjeringens nye plattform står det at de vil: 

«Innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter, og sikre at ordningen ivaretar utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver av trykte tidsskrifter som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven.»

Dette tolker Per Brikt Olsen, administrerende direktør i Fagpressen, til at regjeringen nå ønsker å få til en innovativ digital løsning for dybdejournalistikken. 

– At de ser for seg en fremtidsrettet løsning som faktisk kan fungere i praksis. Jeg opplever det positivt at regjeringen velger å poengtere dette ved å beskrive spesielt at man nå vil ha en digital løsning for den viktige dybdejournalistikken.

Per Brikt Olsen i Fagpressen. Bildet er tatt ved et tidligere tidspunkt.
Per Brikt Olsen i Fagpressen. Bildet er tatt ved et tidligere tidspunkt.

– Dette er et sterkt signal om at den løsning Skattedirektoratet nå har ute på høring må endres betydelig, slik at digitalfritaket faktisk vil fungere for dybdejournalistikk, sier Olsen. 

Adminstrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) reagerer slik på den nye medieplattformen:

- I plattformen vil regjeringen blant annet vil sikre god nyhetsproduksjon over hele landet. Det er ingen tvil om at endringstakten bransjen vil være høy også fremover. Derfor er det viktig med en ambisiøs mediepolitikk. Mva-forslaget må bety at det frikobles fra papirutgivelsen. Nå ser vi frem til at plattformen følges opp i praksis i den kommende Mediemeldingen.

Norsk Journalistlag-leder Hege Iren Frantzen sier til Medier24 at det er vanskelig for dem å forstå hvorfor regjeringen har en begrensning i nullmomsen for fagpressen.

– Slik vi leser formuleringen i erklæringen er det fortsatt slik at rene digitale journalistiske medier som publiseres og redigeres etter redaktørplakaten ikke er en del av merverdiavgiftsfritak fra regjeringen. Ønsker regjeringen å stimulere til et digitalt skifte bør det selvsagt også være nullmoms på rene digitale publikasjoner og regjeringen bør ikke la distribusjonsformen få legge føringer for momsfritak.

I den nye plattformen kommer det også fram at regjeringa vil fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK. All mediestøtte skal samles i én ordning, står det i den nye regjeringsplattformen.

Powered by Labrador CMS