Faten Mahdi Al-Hussaini er programleder for «Faten tar valget» på NRK.
Faten Mahdi Al-Hussaini er programleder for «Faten tar valget» på NRK.

- NRK promoterer islamisme, mener Halvor Fosli om hijab på skjermen. Han er en av 6000 som har klaget til Kringkastingsrådet

Torsdag skal rådet drøfte de mange reaksjonene på NRK-programmet «Faten tar valget».

Publisert

NRK har som tidligere omtalt fått mange reaksjoner og klager på at programleder Faten Mahdi al-Hussaini - som har vært programleder i «Faten tar valget» - har brukt hijab i rollen. 

Mange har valgt å «klage» til Kringkastingsrådet, og rådet sørger nå for å behandle klagene mens saken er varm. Fredag sendte NRK ut innkalling og sakspapirer til neste møte - som er kommende uke, torsdag 14. september. 

Der kommer det fram at rådet har fått noe over 6000 henvendelser om programmet. 

- De fleste «hijabklagene» kom før programserien var sendt. Dette blir naturlig nok hovedsak i klagegjennomgangen, skriver sekretær Erik Skarrud. 

Andre hovedtemaer i møtet blir en foreløpig gjennomgang av NRKs valgdekning og en drøfting av krim- og rettsjournalistikk. 

Dette skriver klagerne

Blant henvendelsene er det som tidligere omtalt mange sterke ord - og mye som ikke er egnet for publisering her. Men også andre og «mildere formulerte» reaksjoner. 

- Norge er i ferd med å gjøre knefall for islam, heter det i en av klagene. 

- Og attpåtil en programleder som oppmuntrer til jihad ved Gaza, skriver en annen. 

- NRK er folkets kanal eid av folket selv, og blir på denne måten brukt politisk. Skjerpings!!!

En av dem som har skrevet en fyldigere og velformulert klage er forfatter og samfunnsdebattant Halvor Fosli, som kunngjorde på Facebook forrige uke at han nettopp ville gjøre det. Fosli har tidligere vært politisk rådgiver for Senterpartiet på Stortinget.

Halvor Fosli.
Halvor Fosli.

Og han aksepterer ikke NRK-sjef Thor Gjermund Eriksens forklaring om at det skal være noen forskjell på «en fast ansatt nyhetsoppleser og en innleid frilans programleder». 

Fosli redegjør videre for hvorfor noen bruker hijab, og konkluderer med at «hijab er uøselig knyttet til politisk islam (islamismen)».

Forfatteren mener at Faten Mahdi al-Hussaini søker å «normalisere hijaben som et plagg», men synes at «denne holdning er kunnskapsløs, selvopptatt og uansvarlig». 

Slik lyder Foslis klage i sin helhet: 

Jeg så første program av "Faten tar valget" torsdag 31. august 2017, og sender herved inn en klage til Kringkastingsrådet. At NRK bruker en ung kvinnelig programleder kledd i den islamistiske hijaben er dypt problematisk. De som går med hijab frivillig og med stolthet, tar lite ansvar for hva de sender ut av signaler og hvordan andre oppfatter dem. Det er slik med symboler at betydningen er sosialt eller konvensjonelt bestemt, det er ikke mulig å selv bestemme hva et symbol signaliserer. Derfor går ikke muslimer med korssmykker, og sekulære muslimer går ikke i hijab. Hijab er uløselig knyttet til politisk islam (islamismen), og viser til et bestemt syn på seksualitet, kvinners moralske ansvar, signaler om hvilke kvinner som er ærbare og derfor ikke kan plages (men det kan de andre, "horene") og en idé om menns ukontrollerte kjønnsdrift. Hijab viser til en visjon om en sedelig, ikke-dekadent og ikke-vestlig verden. Det islamistiske hijaben dekker alt hår og i tillegg halsen, og kan ha ulike farger og mønstre. Det representerer ikke nasjonale eller etniske klestradisjoner, men er felles for hele ummahen, slik islamismen også er en antinasjonal ideologi, dens mål er i siste instans et verdensomspennende kalifat. Det kan ikke være tvil om at Faten Mahdi al-Hussaini går med en slik type hijab i NRK-programmet. Hun ønsker å normalisere hijaben som "et plagg", kort og godt, og mener å uttrykke sin egen frihet ved å gå med dette selvvalgte plagget. Jeg mener denne holdningen er kunnskapsløs, selvopptatt og uansvarlig. Det har alle rett til å være, men NRK skal ikke la seg bruke eller narre. Én av de viktigste problemene med hijab er at den gjør andre kvinner mer sårbare. De framstår som mindre "ærbare". Det norske samfunn blir da et kaldere, mer utrygt samfunn - særlig for kvinner. Hijaben er trolig islamistenes fremste symbol. Et slikt symbol bør ikke kobles til en programlederrolle i NRK. At kringkastingssjefen mener det er en forskjell mellom en nyhetsoppleser (med kors) og en programleder (i hijab) er ikke en troverdig distinksjon i denne sammenhengen. Jeg godtar ikke at det er noen vesensforskjell på en fast ansatt nyhetsoppleser og en innleid frilans programleder. Begge representerer NRK. Noe annet er deltakelse i debattprogram, dokumentarer og fiksjonsfilmer. Videre er hijab et mye mer problematisk symbol i NRK enn hva et lite kors er: Kors er et felleskristent (økumenisk) symbol, som virker samlende for kristenheten, og kristendommen er heller ikke en politisk ideologi. I tillegg har vi en grunnlov som inkluderer kristendommen i sitt verdigrunnlag. Et lite kors burde derfor ikke være noe som forstyrret formidlingen i NRK. Annerledes med hijab - det er ikke et felles islamsk symbol, men tvert imot et islamistisk og splittende symbol, som vekker sterke og motstridende følelser, ikke minst blant andre norske muslimer. De mest prinsipielle og emosjonelle hijabkritikerne jeg kjenner, har flyktningbakgrunn fra det teokratiske diktaturet Iran. De skremmes av å se en normalisering av hijab. NRK bør ikke bidra til å skremme muslimer som har fått beskyttelse etter flukt fra teologiske diktatur der det å vise hår og hud medfører fengsels- eller piskestraff. Mine guider inn i den islamske tankeverden er folk som Bernard Lewis, Ayaan Hirsi Ali, Amal Aden, Hamed Abdel-Samad, Walid Al-Kubaisi, Mehdi Mozaffari, Adonis, Lars Akerhaug og andre. Islamismen regnes som en av verdens totalitære ideologier (jf Øystein Sørensens bok "Drømmen om det fullkomne samfunn" og Mehdi Mozaffaris bok "Islamisme. En orientalsk totalitarisme"), og den holder muslimer nede i armod og undertrykkelse i mange land, samtidig som grener av den legitimerer grusomme terroraksjoner mot sivile i ikke-muslimske land. Den danskiranske islamforsker Mehdi Mozzafari har en mye sitert definisjon på islamismen som en orientalsk utgave av totalitarisme: "Islamismen er en religiøs ideologi med en holistisk totalitær tolkning av islam og med erobring av verden med alle midler som endelig mål." NRK bør på ingen måte normalisere eller regelrett promotere islamismen, noe institusjonen objektivt sett har kommet i skade for å gjøre ved å bruke Faten Mahdi al-Hussaini som programleder.
Powered by Labrador CMS