Derfor omtalte Dagbladet og Filter de tidligere dommene til Bertheussen – mens NRK og VG ikke gjorde det

– Dette er ingen ordinær straffesak, sier Filter-redaktør Harald Klungtveit, som omtalte de tidligere dommene først.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen, langet torsdag ut mot både pressen og PST i et lengre Facebook-innlegg

Hun reagerer spesielt på flere hendelser der pressen har omtalt opplysninger om saken før hun og advokaten John Christian Elden angivelig har fått beskjed.

Bertheussen kritiserer også pressen for å ha skrevet om tidligere straffedommer hun fikk og måtte sone for på 1980-tallet. Filter Nyheter omtalte dette først i Norge i forrige måned, før Dagbladet fulgte opp et par dager etter. 

«Dette er helt forferdelig. Det finnes ikke andre dekkende ord for det som skjer nå», skriver Bertheussen om omtalen.

Filter: – Berører konstitusjonelle forhold

Filter-redaktør Harald S. Klungtveit begrunner publiseringen slik:

– Dette er ingen ordinær straffesak. Bertheussen risikerer en svært alvorlig og uvanlig tiltale etter at PST har konkludert med at hun fingerte et helt trusselkompleks som i lang tid preget både regjeringen, landets sikkerhetstjeneste og det politiske ordskiftet i Norge.  I tillegg berører saken konstitusjonelle forhold, etter at beslutningen om pågripelse indirekte felte Norges justisminister, sier Klungtveit til Medier24.

– Riksadvokaten er koblet inn, og handlemåten til alle fra PST-sjefen til statsministeren vil bli tema i lang tid framover. Helheten gir etter min mening rom for et uvant detaljnivå i dekningen, som selvsagt også må være kritisk til myndighetene etter hvert som vi får vite mer, fortsetter han.

– Hvorfor er disse tidligere forholdene relevante til den totale dekningen av denne saken?

– Anklagene mot henne i PST-saken handler om fingering av brev og situasjoner, og jeg mente klart det var grunnlag for å gjengi eldre, rettskraftige dommer om at Bertheussen gjennom et tiår begikk en rekke bedragerier med innslag av dokumentfalsk, etter eget utsagn for spenningens skyld, sier Klungtveit.

– Jeg mener ikke denne relevansen opphører etter et gitt antall år. Helt uavhengig av skyldspørsmålet i den nye saken, er det relevant for offentligheten at bedragerisakene er en fortid etterforskerne i 2019 må ha kjent til og kan ha blitt påvirket av. Det talte også for publisering at det framsto som uklart hvorvidt Tor Mikkel Wara var kjent med fengselsoppholdet og de andre straffesakene da han ble justisminister, sier han.

Dagbladet: – En stor og alvorlig straffesak

Nyhetsredaktør i Dagbladet, Frode Hansen, begrunner deres vurdering om publisering slik: 

–  Det er argumenter både mot og for en publisering av disse dommene. Vi vurderte de ulike hensynene grundig opp mot hverandre, ikke minst retten til å bli glemt, men etter en helhetsvurdering valgte vi å publisere. Hovedårsaken er at det er en stor og alvorlig straffesak og at dette er en del av etterforskningen, sier Hansen til Medier24.

– Advokat Elden gikk i tillegg ut mot det han mener er lekkasjer, noe som også var vår vinkling på den første saken. I tillegg unngikk vi flere detaljer fra de tidligere dommene, fortsetter Hansen.

Blant mediene som valgte å ikke omtale de tidligere dommene er NRK og VG.

Innenrikssjef i NRK, Arve Bartnes, sier det var basert på en etisk vurdering.

– Utgangspunktet for vår vurdering er at dette er dommer som ligger langt tilbake i tid, men dette er en løpende vurdering, sier Bartnes til Medier24.

Leder for nyhetsavdelingen i VG, Trond Olav Skrunes, deler det synspunktet, på tross av at også VG satt på de samme opplysningene. 

– Vi har bevisst ikke skrevet noe om hennes ungdomstid. Der har VG tatt et annet valg, og skriver mer om det vi mener er relevant for den saken som nå skal avgjøres, sier Skrunes til Medier24.

 

VG: – Har erkjent feil  

I slutten av september ble VG felt i PFU for en sak om Bertheussen, hvor en sentral opplysning om et overvåkingskamera viste seg å ikke stemme

Denne saken omtaler hun også i innlegget. Leder for nyhetsavdelingen i VG, Trond Olav Skrunes, understreker at avisen her har erkjent feil i nettopp denne saken.

– Hennes kritikk her henviser til en PFU-klage, og en sak hvor VG allerede har rettet opp en konkret opplysning som ikke var riktig. I PFU-saken ble VG felt på to punkter, for manglende opplysningskontroll og at den gale opplysningen ikke ble korrigert raskt nok. Der har vi erkjent feil, sier han til Medier24. 

NRK klippet denne saken som en nyhetsmelding, men har også i ettertid rettet opp.

– Vi hadde ingen opplysninger som bekreftet denne opplysningen, og jobbet derfor ikke videre langs dette sporet. VG ble derimot sitert i en kort melding i NRK.no sitt nyhetssenter.  Den ble senere korrigert, forteller Bartnes.

– Hun er i sin fulle rett til å kritisere mediedekningen 

Når det gjelder pressens rolle i saken generelt, mener Skrunes det er viktig å understreke at dette er en sak av svært stor offentlig interesse. 

– Vi må legge til grunn at dette er en sak av betydelig offentlig interesse, som vedrører hennes samboer. Han er på dette tidspunktet justisminister og måtte gå av som minister etter denne saken. Alt dette taler for tidlig identifisering, sier han og legger til: 

– Det er ikke vanlig at man går ut på et så tidlig stadium, men her har hun også søkt offentlighetens lys selv, ved å kommentere saken før hun ble siktet.

NRKs innenrikssjef Arve Bartnes peker også på hennes daværende status som samboeren til en sittende statsråd.

– Dette var og er en viktig sak, som vi bruker ressurser på. Utgangspunktet var at PST etterforsker samboeren til den daværende justisministeren i Norge, blant annet for angivelige trusler mot en annen statsråd, sier han.

– For oss er det viktig å følge denne saken tett, understreker Bartnes.

Hverken Bartnes eller Hansen ønsker å kommentere Bertheussens påstand om at PST bevisst lekker opplysninger til pressen. 

Harald Klungtveit mener på sin side at hennes perspektiver er nyttige. 

– Det er alltid bra å få den siktedes perspektiv i alvorlige straffesaker. Hun er selvsagt også i sin fulle rett til å kritisere mediedekningen, noe hun også gjorde før hun ble pågrepet. Jeg merker meg at hun ikke lenger bestrider faktaopplysninger i våre artikler, sier Klungtveit.

Bertheussens advokat Jon Christian Elden sier til Medier24 at har forstår at hun er frustrert over dekningen til norske medier. 

– Jeg skjønner godt hennes frustrasjoner. Det er en uting at en mistenkt person og forsvareren hele tiden får saksoppdateringer ved å lese avisene om taushetsbelagt informasjon, skriver han i en sms til Medier24. 

Powered by Labrador CMS