Historien var berettiget journalistikk, men Finansavisen gikk for langt i presentasjonen og vinklingen på forsida, mener PFU.
Historien var berettiget journalistikk, men Finansavisen gikk for langt i presentasjonen og vinklingen på forsida, mener PFU.

Finansavisen kalte han «bilselgeren fra helvete». Det var brudd på god presseskikk, slår PFU fast - her er uttalelsen

Utvalget mener avisen har brutt Vær varsom-plakaten på to punkter.

Publisert

Finansavisen er felt i PFU på punktene 4.1 og 4.5 (se fakta).

Bakgrunnen for fellelsene er at avisen lørdag 29. april 2017 publiserte en lengre artikkel som var hovedoppslag på førstesiden, hvor det sto «Den elleville historien om Geir Egil Olsen: Bilselgeren fra helvete».

Inne i avisen var tittelen «Olsenbanden» og ingressen gikk slik:

«Historien om Geir Egil Olsen og Olsen Bil handler om flukt fra politiet, livsfarlige reparasjoner, forsikringssvindel, stjålne biler, grov korrupsjon, mafia og torpedoer. Alt i hjertet av det stille Sørlandet.»

PFU-klageren var advokat Lars Christian Sunde, som klagde på vegne av klient Geir Egil Olsen. Han skriver at klagen gjelder Finansavisens forside.

Dette ble Finansavisen felt for

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.5. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.

Klagde inn Finansavisen på tre punkter

Advokaten mente at Finansavisen hadde brutt i alt tre punkter i Vær Varsom-plakaten, og klagde dem inn for:

  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.4, om å ha dekning for titler etc.
  • Punkt 4.5, om forhåndsdom

 Dette begrunnet advokaten på følgende vis:

Finansavisen ble felt i PFU for denne forsiden.
Finansavisen ble felt i PFU for denne forsiden.
«Forsideoppslaget (…) fremstår som et klart brudd på presseetiske regler. Saken handlet om en pågående politietterforskning og konkursbehandling mot tidligere bilselger Geir Egil Olsen og hans virksomheter.

Det fremgikk av artikkelen bl.a. at Olsen selv nekter for å ha gjort noe straffbart og at han samarbeider med politiet for å opplyse saken.

(…) Forsiden slik den er utformet legger på ingen måte vekt på ‘saklighet og omtanke’, jf pkt 4.1. Det er videre klart at Finansavisen ikke hadde dekning i stoffet for karakteristikken ‘Bilselgeren fra HELVETE’, jf pkt 4.4.

Forsiden skaper inntrykk av at Olsen er involvert i svært alvorlig kriminalitet, selv om han bare etterforskes for dette. En slik skyldkonstatering på et tidlig tidspunkt, og uten dekning i artikkelen som markedsføres på forsiden, er også i strid med pkt 4.5.

Det vises i denne sammenheng særlig til opplistingen av ‘stjålne biler, grov korrupsjon, mafia, livsfarlige reparasjoner, torpedoer, forsikringssvindel, bestikkelser.’

Som det fremgår av artikkelen inne i avisen benekter Olsen å ha gjort det han etterforskes for, og dette skulle som et minimum ledet til en mer nyansert fremstilling på forsiden.»

Finansavisen mente de hadde god dekning

Finansavisen sier i sitt tilsvar at de ikke kan se at god presseskikk er brutt. Avisen mener hovedtittelen er en karakteristikk som har god dekning i artikkelen.

Ifølge Finansavisen er det også dekning for stikktitlene, som avisen for øvrig mener ikke må leses som en konstatering av hva bilselgeren har gjort seg skyldig i, men opplysninger om hva saken handler om.

Avisen understreker at forsiden ikke sier noe om skyldspørsmålet i saken, skriver PFU.

- Kun siktet

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener den omtalte saken hadde stor offentlig interesse og understreker at Finansavisen var i sin fulle rett til å omtale den.

De valgte derimot bare å behandle to av klagepunktene, nemlig 4.1 om saklighet og omtanke - og 4.5 om forhåndsdom, som utvalget mente sto sentralt i saken.

I punkt 4.5 heter det: «Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom».

PFU sier i sin begrunnelse at de merker seg at den omtalte bilselgeren kun er siktet av politiet, og at det ikke forelå noen tiltale eller dom da artikkelen ble publisert.

– Saken hadde stor offentlig interesse

Utvalget merket seg videre at dette ikke kom frem av den påklagede førstesiden.

Faksimile fra Finansavisen lørdag 29. april 2017.
Faksimile fra Finansavisen lørdag 29. april 2017.

I selve artikkelen ble bilselgeren anklaget for en lang rekke alvorlige og straffbare forhold, og dette ble fremstilt i stikkordsform uten forbehold på førstesiden.

Utvalget mener at presentasjonen var for konstaterende på et tidlig tidspunkt i rettsprosessen, og at dette var et brudd på punkt 4.5, skriver PFU i sin begrunnelse for fellelsen.

Videre sier PFU at saken hadde offentlig interesse, og det forelå et behov for å informere om de påståtte forholdene.

Likevel mener PFU at førstesiden var for hardtslående. Tittelen var «Bilselgeren fra helvete».

Isolert sett kunne tittelen vært presseetisk akseptabel, men den stod sammen med de konstaterende stikkordene, samt mannens navn og bilde. Utvalget mener at Finansavisens førsteside totalt sett var i strid med kravet i VVP punkt 4.1, om å vise omtanke i innhold og presentasjon, skriver de videre.

Slik lyder PFUs uttalelse i sin helhet: 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en forside i Finansavisen, der en lengre lørdagsartikkel ble presentert. Artikkelen handlet om en bilselger som er siktet for en rekke forhold. Hovedtittelen på forsiden var «Bilselgeren fra helvete».

Klager er bilselgerens advokat. Han mener at Finansavisen mangler dekning for både hovedtittelen og stikktitlene på forsiden. Videre mener han at avisen gjennom forsiden har brutt Vær Varsom-plakatens krav om saklighet og omtanke. Slik klager ser det, utgjør forsiden også en forhåndsdom av hans klient.

Finansavisen kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen mener hovedtittelen er en karakteristikk som har god dekning i artikkelen. Ifølge Finansavisen er det også dekning for stikktitlene, som avisen for øvrig mener ikke må leses som en konstatering av hva bilselgeren har gjort seg skyldig i, men opplysninger om hva saken handler om. Avisen understreker at forsiden ikke sier noe om skyldspørsmålet i saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener den omtalte saken hadde stor offentlig interesse og understreker at Finansavisen var i sin fulle rett til å omtale den.

I det påklagede tilfellet skal PFU vurdere om avisens presentasjon på førstesiden var i tråd med Vær Varsom-plakaten (VVP). PFU mener at det er punkt 4.1, om saklighet og omtanke, og punkt 4.5, om forhåndsdom, som står sentralt i saken. Utvalget vil derfor konsentrere seg om disse punktene.

I punkt 4.5 heter det: «Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom». PFU merker seg at den omtalte bilselgeren kun er siktet av politiet, og at det ikke forelå noen tiltale eller dom da artikkelen ble publisert. Utvalget merker seg videre at dette ikke kom frem av den påklagede førstesiden. I selve artikkelen ble bilselgeren anklaget for en lang rekke alvorlige og straffbare forhold, og dette ble fremstilt i stikkordsform uten forbehold på førstesiden. Utvalget mener at presentasjonen var for konstaterende på et tidlig tidspunkt i rettsprosessen, og at dette var et brudd på punkt 4.5.

Saken hadde offentlig interesse, og det forelå et behov for å informere om de påståtte forholdene. Likevel mener PFU at førstesiden var for hardtslående. Tittelen var «Bilselgeren fra helvete». Isolert sett kunne tittelen vært presseetisk akseptabel, men den stod sammen med de konstaterende stikkordene, samt mannens navn og bilde. Utvalget mener at Finansavisens førsteside totalt sett var i strid med kravet i VVP punkt 4.1, om å vise omtanke i innhold og presentasjon.

Finansavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.1 og 4.5 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. februar 2018

Alf Bjarne Johnsen,Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Martin Riber Sparre,Reidun Førde, Erik Schjenken, Nina Fjeldheim

Powered by Labrador CMS