Ny FINN-vurdering gir fantasiresultat for Polaris Media: 945 millioner kroner pluss før skatt

Endret verdivurdering av rubrikkgiganten gir voldsom effekt for mediekonsernet.

Publisert Sist oppdatert

Medier24 omtalte tidligere i dag driftsresultat 4. kvartal og for 2015 fra Polaris Media ASA.

Under ett var 2015 litt bedre enn 2014. Men det er på driftsresultat.

Når vi kommer helt ned på bunnlinja og resultat før skatt, ser vi at Polaris Media leverer imponerende 945 millioner kroner i resultat - av en omsetning på 1,624 milliarder kroner.

Dette kommer imidlertid ikke fra drifta eller noen reell kontanstrøm, men en ny og mer «reell» verdivurdering av konsernets aksjepost i FINN.

 

Ny verdivurdering som «finansiell eiendel»

Før jul i fjor solgte Polaris 0,13 prosent av aksjeposten i FINN.no AS til Schibsted, som eier resten av FINN - og dessuten er største eier i Polaris.

Transaksjonen ga Polaris beskjedne 15 millioner kroner, men med på kjøpet fikk konsernet en ny og styrket aksjonæravtale i FINN.

Og ikke minst: Etter salget omklassifiserte Polaris eierposten fra et tilknyttet selskap til en finansiell eiendel. Med det fulgte ny verdivurdering.

Inntil nå har FINN vært bokført etter egenkapitalmetoden til 54,5 millioner kroner. 31.12.2015 ble aksjeposten vurdert til å være verdt 1,011 milliarder kroner.

Dette slår rett inn på egenkapitalen, som nå øker fra til 1,58 milliarder kroner.

I regnskapet er det imidlertid også noen negative verdijusteringer; Polaris skriver ned verdiene av aksjeposter i Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke med rundt 100 millioner kroner.  

Samlet gir disse effektene et resultat før skatt på 945 millioner kroner i 2015. Mot 121 millioner i 2014.

Slik ser 2015-regnskapet for Polaris Media ASA ut: 

Powered by Labrador CMS