En ny samisk avis får distribusjons­tilskudd i Finnmark

SÁMI magasiidna er ny på lista over avisene som får distribusjonstilskudd i Finnmark. Se oversikten over hvor mye de - og de 12 andre Finnmarks-avisene - får.

Publisert

Totalt er det 13 aviser og magasiner som deler på distribusjonstilskuddet i Finnmark, som i år er på i underkant av 2,2 millioner kroner. Det fordeles av Medietilsynet. 

Fordelingen av støtte er basert på antall aviser som distribueres til abonnenter med posten. Ságat er den enkeltavisa som får størst andel av den totale potten - og stikker av med i overkant av 580.000 kroner. Neste på lista er Finnmarken, som får 426.00 kroner. 

De siste månedene har det stormet rundt posten, og regjeringens endringer i postloven, som vil redusere antallet dager med postombæring - noe som også vil påvirke avisdistribusjonen i grisgrendte strøk - inkludert Finnmark. 

Blant de 80 redaktørene som signerte oppropet mot endringene i postloven finner man flere av redaktørene for Finnmarks-avisene. 

 Se hele oversikten her: 

Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark 2019

Altaposten

               80 441

Ávvir

             230 180

Finnmark Dagblad

             368 940

Finnmarken

             426 352

Finnmarksposten

               46 422

Hammerfestingen

               23 381

Kronstadposten

                 5 310

Kyst og Fjord

             102 871

Ruijan Kaiku

                 5 474

Ságat

             580 226

SÁMi magasiidna

               72 775

Sør-Varanger Avis

             180 563

Østhavet

               67 064

Totalt

          2 190 000

Powered by Labrador CMS