Bilde av en gul nynorsk ordliste-bok
Nynorsk ordliste

NRK når nynorsk-krav på TV - men ikke på radio og nett

Samlet var 25,1 prosent av innholdet i NRK på nynorsk i fjor, men blant hovedplattformene TV, radio og nett klarte kun TV kravet om 25 prosent nynorsk.

Publisert Sist oppdatert

Språksjef i NRK, Karoline Riise Kristiansen sier at de jobber for å øke nynorskprosenten på alle plattformene.

– I løpet av dei siste åra har vi sett i gang fleire konkrete tiltak for å auke bruken av nynorsk i NRK. To av desse tiltaka er auka bruk av språkteknologi og rekruttering av fleire nynorskbrukarar. Spesielt viktig har det vore å auke bruken av nynorsk på NRK.no, noko vi no er nøgde med å sjå effekten av.

Framtida.no har også omtalt saken.

27,2 prosent av NRK-innholdet på TV var på nynorsk, mens 22,7 prosent i radioen og 20,9 prosent av innholdet på nett var på nynorsk.

NRK støtter kravet

– At over 25 prosent av innholdet til NRK totalt er på nynorsk, er selvsagt bra, men det er ikke godt nok, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen til NRK.

Hun er klar på at NRK støtter kravet fra Medietilsynet om at 25 prosent av innholdet på hver plattform skal være på nynorsk.

– Nynorskoppdraget er en viktig del av kringkasteroppdraget, og vi jobber nå iherdig for at 25 prosent av det vi produserer på hver av de tre ulike plattformene, skal være på nynorsk, sier kringkastingssjefen.

Powered by Labrador CMS