Prisvinnerne Mona Grivi Norman og Frank Haugsbø i VG for Tolga-saken. Maria Mikkelsen var ikke til stede under utdelingen.

Den store journalistprisen til Maria Mikkelsen, Mona Grivi Norman og Frank Haugsbø i VG for Tolga-saken

– Tusen takk til de tre brødrene Holøyen, som lot oss komme så tett på deres liv og fortelle deres historie, sa VGs Mona Grivi Norman fra scenen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I dag ble det kjent at Den store journalistprisen går til VG-teamet som har stått bak den såkalte «Tolga-saken». Fra før har de SKUP-diplom for den samme saken.

– Dette har vært et stort samarbeid og en sak vi har jobbet med i veldig lang tid, sa journalist Mona Grivi Norman fra scenen da hun tok imot prisen. 

Hun bruke anledningen til å takke brødrene som stilte opp i saken for at de slapp dem inn. 

Teamet pekte på en rekke kritikkverdige forhold rundt brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen i kommunen Tolga. Brødrene ble satt under vergemål mot sin vilje.

– Tusen takk til de tre brødrene Holøyen, som lot oss komme så tett på deres liv og fortelle deres historie. Hjertelig takk, sa Grivi Norman fra scenen. 

Se live-intervju med Mona Grivi Norman om prisen: 

– Journalistikk som beveger

Juryleder Finn Våga forteller til Medier24 at saken går rett i kjernen av hva journalistikk skal være.

- Det er mennesker som er utsatt for overgrep og som ikke er ivaretatt av systemene som vårt velferdssamfunn bygger på. Journalistene har gått inn og sett enkeltmenneskene og gitt de verdighet og en plass i samfunnet. Dette er journalistikk som beveger verden i en litt bedre retning og som gjør det litt bedre å være menneske, sier Vågå.

Jurylederen sier det var mange gode prosjekter å velge mellom, men at det var vanskelig å ikke gi prisen til VG i år. 

Finn Våga er juryleder for Den store journalistprisen.

Klaget inn til PFU

For en drøy måned siden ble det klart at Tolga kommune klager inn VG-saken til PFU.

Rådmann i Tolga kommune, Siv Stuedal, mener det er flere punkter i VGs første sak om brødrene på Tolga som de vil vite om er i tråd med god presseskikk.

Juryleder Finn Vågå sier til Medier24 at PFU-klagen ikke har spilt inn på noen som helst måte i juryens avgjørelse.

- Vi forholder oss til det prosjektet som ble publisert og ikke det som eventuelt måtte komme i ettertid. Det blir helt feil av en jury å måtte forskuttere en behandling i PFU, sier Våga til Medier24 og fortsetter:

Den store journalistprisen finansieres gjennom et samarbeid mellom Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Den Norske Fagpresses Forening, NRK og TV 2. 

Juryen besto av Finn Våga (juryleder), Rene Svendsen, Silje Hovland, Ole Torp, Tove Lie og Kirsti Husby.

Juryens begrunnelse

Årets prisvinnere har ikke bare en fremragende journalistisk formidlingsevne, de har også utholdenhet, solide yrkesetiske refleksjoner, de søker fakta med stor tålmodighet.Journalistikken deres er sterk, uavhengig og modig.Og den har et budskap til oss andre: Vi har alle en plikt til å se, til å velge, til å ta ansvar. Bry deg om andre, vær et medmenneske! I utgangspunktet var kanskje dette ikke en opplagt sak å skrive om. Men journalistene valgte å se og dermed løfte frem i lyset overgrep som var begått mot enkeltmennesker.Noen skulle ha sett disse menneskene før.Noen skulle ha stått opp for dem før.Noen skulle ha hjulpet dem før.Mennesker og systemer sviktet.Journalistikken sviktet ikke. Prisvinnerne har løftet mennesker ut av overgrepets tvang og skam, og dermed gitt dem tilbake identitet og verdighet, tilhørighet og sosial respekt i samfunnet.

Gjennom sin utrettelige innsats har de satt søkelyset på sider av vårt velferdssamfunn som opprører, men mest av alt - og utvilsomt viktigst - har journalistikken rettet opp grov urett i livene til enkeltmennesker.Deres arbeid er ikke bare imponerende og klokt utført - dette, mine venner - er et eksempel på journalistikkens plikt til leseren og samfunnet.Dette journalistiske arbeidet innebærer ikke bare faglig dyktighet, men også fundamental ærlighet, mot - og søken etter rettferdighet.Det viser med kraft at i journalistikken trenger vi ikke bare kloke hoder, men også hjerter som vil gjøre verden til et litt bedre sted. Et kjernepunkt i Vær Varsom-plakaten er dette: «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre».Årets prisvinnere har gått til kjernen i journalistikken: Det er en ære å gi Den store journalistprisen til Maria Mikkelsen, Mona Grivi Norman og Frank Haugsbø i VG for Tolga-saken.

Powered by Labrador CMS