Høyre, FrP og Venstre vil endre mediestøtten og skrote dagens NRK-lisens: Dette har partiene blitt enige om

Partiene vil hindre NRK i å svekke kommersielle aktører, fremmer en ny lov om medieansvar og skal fjerne dagens lisensordning og at Facebook og Google må forholde seg til norsk konkurranse.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I dag ble det klart at regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Frp og Venstre ender i at alle tre går inn i regjering.

Partiene har blitt enige om et et felles dokument på 84 sider som søndag ble presentert for det norske folk.

- Vi skal ha en mer moderne mediepolitikk, sa Trine Skei Grande fra pressekonferansen.

Dette har partiene blitt enige om

Den viser at partene er enige om følgende punkter som berører mediebransjen:

 • Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.
 • Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet.
 • Vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden.
 • Opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
 • Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling.
 • Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. Det skal vurderes å samle all mediestøtte i én ordning.
 • Vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens.
 • Arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår.
 • Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret vurderes.
 • Håndheve prinsippet om nettnøytralitet slik at internett gir like mulighet for alle og bidrar til mediemangfold.

Den nye trepartiregjeringens plattform begrunner de slik:

Regjeringens mediepolitikk skal legge til rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, for god nyhetsproduksjon over hele landet, og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale 55 mediesamfunnet. Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid. Regjeringen vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter. Regjeringen vil verne om det åpne nettet, samtidig som personvernhensyn og opphavsrettigheter ivaretas.

Søndag formiddag ble det først kjent at Venstre sitt landsstyremøte sa ja, så kom Frp etter. Klokken 16:00 gikk partilederne ut i mediene og bekreftet at de har blitt enige om å gå inn i regjering sammen.

Regjeringsforhandlingene begynte på Jeløya i Østfold 2. januar. Det er partilederne selv, statsminister Erna Solberg (H), Trine Skei Grande (V) og Siv Jensen (Frp), samt partienes nestledere som har forhandlet.

Arbeiderpartiet følger med

Mediepolitisk talsmann Masud Gharahkhani i Arbeiderpartiet reagerer slik på nyheten fra de tre partiene i dag:

Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet.

- Det blir spennende om man faktisk får en medieminister som er opptatt av mediepolitikk og vil fremme konkrete forslag. Arbeiderpartiet vil presse på for at regjeringen legger frem forslagene fra mediemangfoldsutvalget. Så kommer vi til å lytte til medieaktørerene.

 • Medier24 kommer tilbake med mer.
Powered by Labrador CMS