Gard Steiro takket for prisen på NRs høstmøte i Bergen onsdag.

Mer nynorsk-heder til Gard Steiro: Får Mediemållagets redaktørpris for å ha kuttet forbudet i landet største avis

- En historisk vending, sier Mediemållaget om Steiros åpning for nynorsk.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

For noen uker siden fikk Gard Steiro målprisen fra Noregs Mållag. Den gang uttalte VG-sjefen selv at det føltes litt som da Barack Obama fikk fredsprisen. 

Onsdag kom kanskje den følelsen tilbake: Da fikk han mer heder, denne gang Nynorsk redaktørpris 2017 fra Mediemållaget.

Les juryens begrunnelse nederst i saken. Se og hør også fra prisutdelingen her: 

Mediemållaget gir Nynorsk redaktørpris til VG-sjef Gard Steiro. Gratulerer! Her fra prisutdelingen under Norsk Redaktørforenings høstmøte i Bergen onsdag:

Posted by Medier24 on 1. november 2017

Dette sier juryen:

Opninga for nynorsk på redaksjonell plass i VG er ei historisk vending. Det viser språkleg leiarskap og forståing for språksituasjonen og nynorsk som jamstilt riksspråk. Opninga for nynorsk er i ånda til jamstellingsvedtaket frå 1885. 

Ansvarleg redaktør Gard Steiro har eit respektfullt og inkluderande syn på lesaren og set det i samanheng med ønsket om at mediehuset han er leiar for skal vera for heile folket. Dette inngår i ei forståing for kor avgjerande eit inkluderande og vidt offentleg ordskifte er for media, for styrking av tillit og mindre fragmentering.  

For alle lesarar, men særleg for born og unge som skal læra å finna si eiga skriftlege røyst, er det vesentleg å møta aksept for språket sitt i dei store media, anten det er på papir eller andre plattformer. I vår digitale verd er vegen til denne lesaren over heile landet kortare og enklare enn før. At nett VG vil publisera artiklar på nynorsk om mange tema, er eit signal til nynorskbrukarar om at språket er likeverdig og like brukande i alle samanhengar som bokmål, at jamstellinga og mangfaldet har verdi.
Powered by Labrador CMS