Fra venstre: MTG TV-sjef Morten Micalsen, NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen (som ikke trenger å selge reklame), TV 2-sjef Olav Sandnes og daværende P4-sjef Trygve Rønningen - nå kanalsjef i TV 2. Bildet er fra TV-toppmøtet på Nordiske Mediedager i 2015.

MEDIEBAROMETERET:

Mediebyråene har kjøpt TV-reklame for 111 millioner kroner mer enn i fjor. Det ser ut til at jeg må spise både ordene mine og siste side i VG

Trender som peker i alle retninger forteller om et volatilt reklamemarked. Men TV-kanalene ser ut til å stabilisere seg på en liten vekst i år.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Årets første statistikker fra Mediebyråforeningen kom med en vekst for TV-kanalene som ikke kunne vare. Her luktet det utsolgte kanaler, høyere priser og Farmen-effekt lang vei.

Undertegnede var blant dem som spådde at det ikke kunne være, og jeg ropte litt for høyt på Facebook at jeg skulle spise programsidene i en papiravis dersom barometeret viste vekst for hele 2017.

 

Riktignok konsoliderte utviklingen seg i vår, med noen tunge måneder for TV-markedet.

Om Mediebyråforeningens mediebarometer:

 • Månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen.
 • Tallene viser den delen av reklameomsetningen som går gjennom mediebyråene, rundt halvparten av det totale reklamemarkedet. 

Følgende mediebyråer rapporterer til statistikken:

 • Medlemmer av Mediebyråforeningen: Carat Norge AS, Futatsu AS, IUM AS, Maxus Communications AS, MEC Norway AS, MediaCom AS, MediaPlus AS, Mindshare Norway AS, OMD AS, Phd AS, RED Media Consulting AS og Vizeum Norge AS.
 • Andre: In-Sight AS, Starcom ogZenithOptimedia (Vivaki Norway AS)

Men sommeren ble overraskende god.

Og nå viser også august en utvikling som holder på å stabilisere seg for det som fortsatt er byråenes - og dermed de store annonsørenes - viktigste kanal:

Etter åtte måneder av året, har TV omsatt for 2,29 milliarder kroner - 5,1 prosent og 111 millioner mer enn i fjor.

Da juli var så god, pekte mange på antall mandager og tilfeldigheter. Men også august isolert sett «klarer» vekst målt mot fjoråret, med en TV-omsetning på 299 millioner kroner - 1,9 prosent mer enn samme måned i fjor.

 

MEDIEBAROMETERET: Omsetningen i august (1 mnd)

  August 2017 August 2016 Endring
Internett 235 897 231 351 2,0 %
Display 47 594 42 859 11,0 %
Mobil/tablet 15 298 19 007 -19,5 %
Programmatisk/Nettverk 49 825 81 348 -38,8 %
Sosiale medier 43 785 34 096 28,4 %
Søk 54 338 34 832 56,0 %
Video 25 057 19 209 30,4 %
TV 299 872 294 237 1,9 %
Radio 21 822 34 241 -36,3 %
Kino 3 996 4 323 -7,6 %
Utendørs/plakat 44 698 34 733 28,7 %
Dagspresse 45 888 42 945 6,9 %
Ukepresse/magasiner 6 681 8 000 -16,5 %
Fagpresse 2 199 1 489 47,7 %
DM 72 810 74 560 -2,3 %
Andre medier 2 521 6 003 -58,0 %
Sum medieomsetning 736 384 731 882 0,62 %

 

Ellers forteller barometeret om et reklamemarked der trendene peker i alle retninger.

Og kanskje skal vi lytte til Mediebyråforeningens ord om å ikke legge for mye vekt på å trekke ut omsetningen for enkeltmåneder.

For i august viser den «mye rart»:

 • Programmatisk / nettverk opplever plutselig en nedgang på 38,8 prosent målt mot samme måned i fjor.
 • Søk vokser plutselig med 56 prosent.
 • Internett samlet vokser med bare 2 prosent. Her kunne vi ropt alarm for de digitale kanalene, men det er trolig for tidlig - det kan være tilfeldigheter.
 • Kino sliter litt, og byråene handlet radioreklame for 36,3 prosent mindre enn i fjor.
 • Utendørs vokser fortsatt jevnt og trutt, og kommer til å ta igjen dagspresse i totalomsetning før året er omme.
 • Men, se det: En god augustmåned for papiravisene ga kategorien dagspresse en vekst på 6,9 prosent.

 

MEDIEBAROMETERET: Per august 2017 (8 mnd)

  I år I fjor Endring Andel
Internett 2 059 076 1 861 267 10,6 % 34,2 %
Display 486 989 527 282 -7,6 % 8,1 %
Mobil/tablet 141 182 177 740 -20,6 % 2,3 %
Programmatisk/Nettverk 481 681 434 953 10,7 % 8,0 %
Sosiale medier 382 654 281 285 36,0 % 6,4 %
Søk 370 823 287 319 29,1 % 6,2 %
Video 195 747 152 688 28,2 % 3,2 %
TV 2 290 977 2 179 383 5,1 % 38,0 %
Radio 246 460 249 378 -1,2 % 4,1 %
Kino 68 650 56 102 22,4 % 1,1 %
Utendørs/plakat 349 343 264 143 32,3 % 5,8 %
Dagspresse 389 343 467 338 -16,7 % 6,5 %
Ukepresse/magasiner 64 497 80 964 -20,3 % 1,1 %
Fagpresse 18 593 17 758 4,7 % 0,3 %
DM 509 700 516 895 -1,4 % 8,5 %
Andre medier 28 302 55 544 -49,0 % 0,5 %
Sum medieomsetning 6 024 941 5 748 772 +4,8 %                     

 

Gjør vi som foreningen (og mediehusene) selv anbefaler og ser på året så langt sett under ett, er utviklingen mer jevn og stabil:

 • Internett vokser med drøyt 10 prosent i år, men kommer ikke til å ta igjen TV som den største «kanalen» i år heller.
 • Det er store skifter «innad» i de forskjellige kategoriene på nett, med sosiale medier som vinneren så langt.
 • Og byråenes reklamekjøp i sum ser ut til å få en pen vekst for 2017 - så langt en vekst på 4,8 prosent, drøyt 6 milliarder kroner etter to tredeler av året.

 

PS: Hvis TV fortsatt kan vise til vekst om fire måneder, skal jeg selvsagt spise de to bakerste sidene i VG. Oppskrifter tas i mot med takk.

Powered by Labrador CMS