MDG klaget GD inn til PFU for mis­visende tittel. Nå får avisen kritikk av utvalget

Pressens Faglige Utvalg mener Gudbrandsdølen Dagningen har brutt god presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Publisert

Miljøpartiet De Grønne i Lillehammer mente Gudbrandsdølen Dagningen brøt punkt 1.1, 4.4 og 4.13 i Vær Varsom-plakaten. Partiet mener GD skapte et inntrykk av at partiet satte bomring som et krav før valget, noe som ikke var tilfelle.

Klager mener at avisens tittelbruk i forsideoppslag, papirartikkel, nettartikkel og på Facebook var misvisende.

GD-sak fra september 2019.
GD-sak fra september 2019.

MDG er også kritisk til at avisen lot kommentarfeltet under Facebook-posten være åpent, selv etter at de hadde gitt uttrykk for sin misnøye med fremstillingen.

GD var enig i at de ikke hadde dekning i forsideoppslaget og overskriften i papiriartikkelen, og publiserte en presisering dagen etter. De mener imidlertid ikke å ha opptrådt kritikkverdig i nettversjonen.

PFU-sekretariatet skriver i sin uttalelse:

«Basert på det som fremkom i brødteksten, mener utvalget at nettversjonens overskrift om at «MDG åpnet for bomring» var innenfor det presseetisk akseptable. PFU merker seg for øvrig at også denne tittelen ble justert i tråd med klagers ønsker etter forholdsvis kort tid.»

Vær Varsom-plakaten:

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

Utvalget mente imidlertid Facebook-posten var mer problematisk, og at den gav et feilaktig inntrykk av sakens forhold.

– De burde ha rettet Facebook-publisering for å endre at leserne fikk et uriktig inntrykk av de faktiske forhold, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Dermed mener utvalget at avisen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Powered by Labrador CMS