Jannicke Engan og Maria Nakken.
Jannicke Engan og Maria Nakken.

Debatt

NRKs regionredaktør misforstår lokal­journalistikkens betydning og kraft

«Etter omleggingen har publikum blitt servert sendinger der Oslo knapt har vært nevnt», skriver Maria Nakken, seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese.

Regionredaktør i NRK, Jannicke Engan, misforstår lokaljournalistikkens betydning og kraft. I sitt svar på min kritikk av omleggingen av distriktssendingene på Østlandet skriver hun at «det er mye god journalistikk og mange gode historier som vil være viktige og som vil engasjere på tvers i Oslo og Viken».  Det er dette som gjør omleggingen så urovekkende. Lokale saker er viktige nettopp fordi de engasjerer og berører folk lokalt.

At fylkeskommuner blir forsøkt effektivisert endrer ikke lokalsamfunnene som mennesker bor i. Vi som bor i Oslo, har en tilhørighet til storbyen Oslo. Vi har også en tilhørighet til bydelen og lokalsamfunnet der vi bor. I en så stor region som Oslo og Viken blir en barnehage som fungerer dårlig, en skole som blir nedlagt eller en bedrift som går konkurs en bagatell - men for lokalsamfunnet er det viktig.

NRKs regionredaktør mener det er nok av plattformer for lokaljournalistikk. Men de såkalt lokale tv-sendingene for alle som bor i Oslo og Viken er ikke lenger lokale. Det sier seg selv når sendingen dekker et område med totalt 1.9 millioner innbyggere. Sendetiden per fylke (etter gammel ordning) er enkelt sagt halvert. 

Etter omleggingen har publikum blitt servert sendinger der Oslo knapt har vært nevnt. 

Også de lokale nettsidene er slått sammen til Oslo og Viken. De fleste gjennomarbeidede nettsaker som lages på distriktskontorene landet rundt er i tillegg prioritert og skrevet med mål om publisering på hovedsiden, Nrk.no. I sterk konkurranse med saker fra inn- og utland er målet å gjøre sakene så lite lokale som mulig. 

Heller ikke i de lokale radiosendingene på P1 vies det mye tid til gjennomarbeidet, dyptgående journalistikk. 

Når kravet til regional og nasjonal interesse blir det viktigste nyhetskriteriet gjør det noe med prioriteringen av saker i en lokalredaksjon. Uten lokale plattformer som løfter frem arbeidet hjelper det ikke med flere ressurser til graving og overvåking av makta, slik Engan forsvarer omleggingen med.

Det bringer meg tilbake til mitt poeng. Dersom NRK skal ta samfunnsoppdraget på alvor må de våge å lage mer lokalt innhold – for lokalbefolkningen. 

NRK har historisk sett vært organisert tilsvarende fylkesinndelingen, skriver Engan. Nettopp derfor hadde NRK en historisk mulighet til å satse seriøst på Oslo med denne reformen – på Oslo-innbyggernes premisser. Det hadde folk både i Oslo og Viken vært tjent med.

Powered by Labrador CMS