Begard Reza og Gunnar Stavrum.

Nettavisen gikk fri i PFU etter artikkel om bråket i Ytringsfrihetskommisjonen

Nettavisen ble klaget inn for nyhetsartikkel om Begard Reza og Kjetil Rolness i Ytringsfrihetskommisjonen. Avisen ble ikke felt.

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen oppdateres.

Nettavisen gikk fri i Pressens Faglige Utvalg. Det er konklusjonen etter onsdagens møte.

Avisen ble klaget inn for en artikkel om samfunnsdebattantene Begard Reza og Kjetil Rolness i Ytringsfrihetskommisjonen med tittel «VG beklager overfor Rolness». Punktene det ble klaget inn for er 4.14 om samtidig imøtegåelse og 4.15 om tilsvarsrett.

«I artikkelen ble det rettet kritikk mot VG for hvordan de håndterte kildekontakten med Kjetil Rolness, da han ble anklaget av Begard Reza for å latterliggjøre transpersoner. Nettavisen fortalte at Rolness avviste påstanden fra Reza,» står det i saksframlegget.

– Jeg kan ikke se at det er noen veldig sterke anklager mot klager i Nettavisens sak. Jeg finner ikke noe brudd her, uttalte Gunnar Kagge.

Reza skal ifølge klager ikke ha blitt kontaktet av Nettavisen før publisering, og at det i artikkelen var sterke beskyldninger som Reza burde fått muligheten til å imøtegå.

I innstillingen skriver sekretariatet blant annet følgende:

«PFU merker seg at den påklagede artikkelen først og fremst var rettet mot VGs håndtering av saken. Publiseringen inneholdt også opplysninger om Begard Rezas upubliserte kronikk, og Kjetil Rolness’ svar på denne, men PFU finner ikke at det utløste rett til samtidig imøtegåelse overfor Reza.»

Argumenterte med løpende debatt

Det er jussprofessor Mads Andenæs som har klaget inn Nettavisen med samtykke fra Begard Reza. Han mener Nettavisen har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse og 4.15 om tilsvarsrett.

Nettavisen mener saken må ses som en del av en løpende debatt, og at det heller utløser 4.15 om tilsvarsrett.

Avisen opplyser at Reza ikke har bedt om å komme med tilsvar.

Nettavisen opplyser også at Reza og hennes organisasjon Salam Norge ble kontaktet samme dag før publisering av en kommentar om samme tema.

Klager skriver at e-posten og SMSen som ble sendt ble tolket som en uformell beskjed som vanskelig kan tas på alvor, og at svarfristen på «helst innen en time» er for kort.

Nettavisen svarer at klagers påstander om at Reza ikke fikk tilbud om samtidig imøtegåelse samt at tilbudet ikke kan tas på alvor er uredelig.

Avisen viser ellers til at det er vanlig å sette frist, og skriver:

«Om fristen oppfattes for kort, er det vanlig å bli enige om en utvidet frist. I dette tilfellet var det helt taust fra både Reza og hennes organisasjon».

Les PFU-saken her: Mads Andenæs pva. Begard Reza mot Nettavisen

Powered by Labrador CMS