Assisterende generalsekretær i NR, Reidun Kjelling Nybø (fra venstre), generalsekretær Arne Jensen og styreleder Hanna Relling Berg roser Omdal-rapporten som «grundig».

Norsk Redaktørforening: – Kildeutvalget har økt bevissthetsnivået i mange redaksjoner

Norsk Redaktørforening har gitt sin høringsuttalelse til Omdal-rapporten.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Norsk Redaktørforening (NR) har avgitt sin høringsuttalelse om Kildeutvalgets forslag til endringer i Vær Varsom-plakaten, opplyser NR.

Redaktørforeningen roser rapporten som «grundig og gjennomarbeidet», og mener den «allerede har bidratt til å sette i gang prosesser og debatter i og utenfor mediebransjen og i det enkelte mediehus».

– Vi er ikke i tvil om at dette har økt bevissthetsnivået i mange redaksjoner og hos mange journalister og redaktører. Det alene er et viktig resultat av utvalgets arbeid, sier NRs styreleder Hanna Relling Berg.

Les hele NRs høringsuttalelse her (ekstern lenke)!

Relling Berg understreker at uttalelsen er et «resultat av en bred og grundig prosess i redaktørforeningen».

NR opplyser også at de er i gang med å utarbeide en veileder for redaksjonene, basert på problemstillingene som Kildeutvalget tok opp etter Bar Vulkan-saken.

Dette er NRs konkrete forslag til endringer:

  • Punkt 3.1 – Her vil NR-styret legge inn følgende setning: «Negative personkarakteristikker bør som hovedregel ikke framsettes anonymt».
  • Punkt 3.3 – Her foreslår NR-styret en liten endring på forslaget fra Kildeutvalget og mener dette bør bli den nye ordlyden i siste setning: «Eventuelle avtaler om sitatsjekk bør klargjøre hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder.» NR er imidlertid uenige med utvalget i at journalister bør forplikte seg på å informere om opptak av samtaler. NR sier også nei til å innføre begrepene kontroversielle saker og urutinerte kilder i dette punktet i VVP.
  • Punkt 3.6 – utlevering av upublisert materiale. Her ser ikke NR-styret behov for endring av dagens tekst.
  • Punkt 3.7 – indirekte sitater. Her støtter NR-styret ikke Kildeutvalgets forslag
  • Punkt 3.8 - Her foreslår NR en ny formulering som erstatning til det opprinnelige forslaget fra Kildeutvalget: «Kildens sitatsjekk skal primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av eventuelle faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.»
  • Punkt 3.9 - Her vil NR endre fra «personer» til «kilder», men er negativ til Kildeutvalgets forslag om å innføre begrepene urutinerte kilder og sosiale medier i plakaten.

Kilde: Norsk Redaktørforening

Powered by Labrador CMS