Hanna Relling Berg er styreleder i Norsk Redaktørforening.

Debatt

Redaktørforeningen svarer: Vi driver ikke med skinnprosesser

«Norsk Redaktørforening svarer på kritikk, Lars Akerhaug, selv om svaret ikke er det du ønsker deg», skriver Hanna Relling Berg i sitt svar til Lars Akerhaug.

Denne artikkelen er over to år gammel.

Norsk Redaktørforening (NR) svarer på kritikk, Lars Akerhaug, selv om svaret ikke er det du ønsker deg. NR jobber for mediemangfold, meningsmangfold og foreninga ønsker seg mange flere medlemmer. Det enkleste ville derfor være å svare ja på alle søknader om medlemskap, så hvorfor gjør vi ikke det?

I NRs vedtekter står det blant annet at foreninga skal verne om og utvikle redaktørinstituttet, forsvare og skape respekt for medienes selvjustis og integritet, og sikre journalistikkens kvalitet som sannhetssøkende. I ei tid hvor journalistikken presses fra alle kanter, og alle kan kalle seg redaktør, er det vesentlig at Norsk Redaktørforening følger opp dette. 

Da Helge Lurås søkte om medlemskap i NR første gang, hadde han ingen journalistisk kompetanse eller publisistisk erfaring, og det preget Resett. Det har skjedd forbedringer, og det er positivt.

Praksis viser likevel at Resetts redaktør fortsatt mangler forståelse av prinsipper som tilsvarsrett, uavhengighet og tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.

Selv om vi har stilt noen spørsmål underveis, så er det viktig å understreke at Norsk Redaktørforening ikke driver opplæring av de som søker medlemskap. Når det blir påstått at styret har avslått søknaden til Helge Lurås på grunn av hans politiske synspunkter eller hans mediekritikk, så er det kort og godt feil.

Vedtektene til Norsk Redaktørforening er ikke hemmelige. De ligger åpent tilgjengelig på nored.no, for alle som ønsker å lese dem. Det vil være en fordel for den norske samfunnsdebatten om nettsteder på de politiske ytterfløyene forplikter seg på det presseetiske regelverket.

Norsk Redaktørforening er derfor alltid åpen for dialog, også med Helge Lurås. Vi driver ikke med skinnprosesser, stiller ikke særkrav – men vurderer alle søknader i henhold til NRs vedtekter.

Powered by Labrador CMS