Harald Eia

TV 2 har brutt god presseskikk etter Harald Eia-klage: – Klart brudd

Mener mediehuset kunne sluppet fellelse hvis de opplyste om bindinger.

Publisert Sist oppdatert

Tv 2 har brutt god presseskikk. Det konkluderte Pressens Faglige Utvalg (PFU) i møtet onsdag.

Harald Eia klaget inn TV 2 etter en artikkel om ME-forskning ved Haukeland universitetssykehus.

Han klaget inn mediehuset for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3 om dobbeltroller og bakenforliggende forhold, fordi journalisten som hadde skrevet saken hadde tidligere samlet inn penger til forskningen.

Burde ha opplyst

– Jeg mener det er et klart brudd på 2,3 i VVP. Han har samlet inn penger til forskning på den samme tematikken og forskningsmiljøet, og bruker dem også som kilder. Det er opplagt at det burde vært opplyst i forkant, sier PFU-medlem Stein Bjøntegård.

Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3

2.2. Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.


2.3. Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

Ingrid Rosendorf Joys mente TV 2 kunne unngått en fellelse.

– Om de hadde skrevet det i saken fra starten, at det var en binding, hadde det vært greit og ryddig.

Nestleder i PFU, Ellen Ophaug, stiller seg også bak innstillingen.

– Også journalister har en fortid og skal få leve et liv. Man har ikke så mange begrensinger på privatlivet. Men hva man gjør i privatlivet kan ha konsekvenser for hva man gjør som journalist, sier Ophaug.

Utvalgsmedlem Tove Lie påpekte at man ikke har noen karantenebestemmelse i Medie-Norge om hvor lenge man ikke kan dekke noe.

– Det er åpenbart at det ville vært greit at vedkommende ikke hadde skrevet saken, selv om Facebook-statusene ikke er så tydelig. Men hadde det stått i utgangspunktet vært opplys om de bakenforliggende bindingene, så kunne man leset saken med et mer kritisk blikk, sier Lie.

Åpenhet ville vært tilstrekkelig

I klagen skriver Eia at det ikke ble opplyst at journalisten tidligere har hadd en innsamlingsaksjon til forskerne.

­­«Det er grunn til å tro at journalistens dobbeltrolle har medført at han ikke har skrevet normalt kritisk, som en uhildet journalist ville ha gjort, om denne forskningen på ME på Haukeland sykehus».

TV 2 avviser i sitt tilsvar at påklaget artikkel omhandlet studien utført på Haukeland sykehus, og skriver at historien handlet om en konkret kreftsyk enkeltperson.

«Faktaene i artikkelen er korrekte. I artikkelen fremgår også tydelig at forskerne fremhever at å få cellegift ikke er noen ønskedrøm, men beheftet med mange bivirkninger. TV 2 kan ikke se at den er i strid med god presseskikk.»

I sin konklusjon skriver PFU blant annet:

Som utvalget har påpekt tidligere, vil åpenhet om bakenforliggende forhold ofte være tilstrekkelig for å ivareta redaksjonens troverdighet og unngå spekulasjoner om inhabilitet, jf. VVP 2.3. Slik utvalget ser det, kunne det vært tilfellet her.

Etter utvalgets mening var det åpenbart relevant for publikum å få vite om journalistens tidligere engasjement. Da dette ikke ble opplyst på publiseringstidspunktet, kommer PFU til at TV 2 har handlet i strid med god presseskikk.

Powered by Labrador CMS