Landsstyret i NJ møtes for å diskutere økonomien i første kvartal.

Journalistlaget sliter fortsatt med økonomien: Går en million mer i underskudd enn budsjettert

Totalt er driftsunderskuddet på 3,9 millioner etter første kvartal.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Onsdag og torsdag denne uken møtes landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ). En av sakene som står på agendaen er regnskapet for første kvartal i 2018. 

I sakspapirene som er sendt ut i forkant av møtet står det at driftsregnskapet viser et underskudd på 3,9 millioner kroner, en million dårligere enn budsjettert. 

Det er ifølge sakspapirene utgiftene som har vært høyere enn først forventet - 840.000 kroner høyere enn budsjettert, mens inntektene har hittil i 2018 holdt seg på forventet nivå. 

Ifølge sakspapirene gjør en nedskriving av verdipapirene av de netto finanspostene ligger 173.000 kroner dårligere an enn budsjettert. 

Flytting drar opp utgiftene

Sekretariatsleder Torbjørn Brenna og økonomisjef Anne Hilde Thue forklarte at de ikke enn så lenge ikke var spesielt bekymret for underskuddet. 

- Det er et underskudd jeg faktisk er relativt komfortabel med. Vi treffer bra med inntekstvurderingene våre, noe vi har slitt med tidligere, sa Brenna under møtet. 

De høye utgiftene så langt i første kvartal er blant annet knyttet til at kostnadene ved flytting har vært høyere enn forventet. I august 2017 besluttet landsstyret av man skulle flytte fra de gamle lokalene, til nye lokaler i Brugata på Grønland i Oslo. 

- Dette er forutsigbart. Flytting koster penger, det vet vi jo. Man flyttet sist i 2000, så man vet ikke nødvendigvis hva det koster, sa Brenna. 

Flyttekostnadene har så langt i 2018 vært på 782.000 kroner, mot de budsjetterte 125.000 kronene.

I løpet av debatten kom det imidlertid frem at de 125.000 kronene det var budsjettert med til flytting var tenkt brukt til digitalisering av arkivet, mens flyttekostnadene hele veien har vært tenkt tatt fra egenkapitalen, og derfor har de ikke ligget inne i budsjettet for 2018.

- Underskuddet er ekstraordinære engangsutgifter, og sånn sett er det ikke veldig skremmende, sa landsstyrerepresentant Rolf Johansen. 

NJ har slitt med sviktende inntekter lenge, blant annet på grunn av manglende medlemsvekst. 

- Budsjettet for 2019 blir en krevende øvelse

Sekretariatsleder Brenna understreket at det er tidlig å si noe om hvordan situasjonen blir ved utgangen av året, ettersom dette kun er et regnskap for første kvartal. 

- Dette er det minst presise regnskapet for å si hvordan vi ligger an. Det er ingen grunn til for meg, eller noen andre, å rope varsko nå, sa Brenna under møtet. 

Fordi NJ-sekretariatet har hatt en hektisk vår, blant annet med NRK-streik og hovedoppgjør, har det heller ikke blitt laget noen prognose for hvordan den økonomiske situasjonen kan se ut ved utgangen av året. 

Det de imidlertid ved er at det neste år blir et krevende budsjettår, hvor det blant annet skal avholdes landsmøte. 

- Budsjettet for 2019 kommer til å bli en meget krevende øvelse, sa Brenna. 

Powered by Labrador CMS