MBL-direktør Randi S. Øgrei og NJ-leder Hege Iren Frantzen. Bildet er fra en pressekonferanse høsten 2017.

Streikefaren over - enighet elleve timer på overtid i natt: Journalistene får et generelt tillegg på 6100 kroner

Krevde 11.000, fikk litt over halvparten. Det var fasiten da NJ og MBL ble enige om årets lønnsoppgjør.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Journalistene som omfattes av MBL-avtalen får et lønnstillegg på 6.100 kroner. Det er klart etter at Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag er enige om årets tariffoppgjør. 

Enigheten kom elleve timer på overtid, natt til fredag. Da hadde partene forhandlet siden tirsdag klokken 14.

– Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi er fornøyd med å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning som sikrer journalistene en lønnsutvikling på linje med samfunnet for øvrig, sier MBLs forhandlingsleder Else Margrethe Husby.

Partene er også enige om å Partene er enige om å «fortsette arbeidet med å modernisere systemet for ulempetilleggene». Arbeidet med å slå sammen dagens fire overenskomster til en felles overenskomst fortsetter.

 

Ville ha 11.000

Det generelle lønnstillegget på 6100 kroner er litt over halvparten av NJs opprinnelige krav på 11.000. NJ-leder Hege Iren Frantzen sier resultatet er tilfredstillende:

– Vi gikk inn i forhandlingene med et tydelig mandat fra våre medlemmer, og en rekke viktige krav. Det har vært svært krevende forhandlinger, og begge parter har lagt ned mye arbeid for å komme fram til et tilfredsstillende resultat, sier Frantzen i en melding på NJ.no.

Foruten kronetillegget har man blitt enige om flere tekstendringer og protokolltilførsler. Blant annet har partene blitt enige om behovet for å skille mellom arbeidstid og fritid - og journalistlaget har fått protokollført at arbeidsoppgaver knyttet til sosiale medier også «omfattes av arbeidstidsbegrepet».

 

Sentral hjelp for lokalavtalene

Et annet viktig punkt i forhandlingene var NJs ønske om sterkere vern av lokalavtalene. Dette i kjølvannet av en konflikt i NTB, hvor den lokale tariffavtalen på et tidspunkt ble sagt opp.

NJ fikk ingen vern mot at avtalene kan sies opp, men partene ble enige om en formulering om at partene kan kreve forhandlingene brakt inn for sentrale parter.

Journalistlagets forhandlingsleder Elin Nykås sier:

–  Det har vært flere tilfeller hvor det har kommet trusler om å si opp lokalavtalene, og i NTB ble den faktisk sagt opp. Om lokalavtalene sies opp blir tidligere fremforhandlet lønn og rettigheter fjernet med et pennestrøk.

- Styrket vern av lokalavtaler har derfor vært sentralt for oss i dette oppgjøret. Gjennom forhandlingene kom vi til enighet om at NJ og MBL kan bistå dersom lokalavtalen er truet. I forhandlingene har MBL forsikret oss om at de også er opptatt av at det ikke skal trues med oppsigelser, og at de anser disse avtalene som en viktige del av tariffsystem, sier Nykås.

  • Saken blir oppdatert!
Powered by Labrador CMS