NRKJ-leder reagerer etter at Tron (61) ble tatt av lufta. «Ikke overbevist» om at dialogen har vært god nok i forkant

- Når ledelsen har planer om å endre folks arbeidsoppgaver, er det viktig at man har en god dialog underveis. Jeg er ikke overbevist om at det har vært tilfellet i denne saken, sier Richard Aune, leder for Norsk Journalistlag i NRK.

Publisert

Medier24 skrev tirsdag at NRK-veteran Tron Soot-Ryen på kort varsel fikk beskjed om at han fjernes som hovedprogramleder i NRK P1s flaggskip Her og nå.

I en bekymringsmelding som Medier24 har fått tilgang til, skriver verneombud Thor Amund Hagen at han er sterkt kritisk til at Soot-Ryen ikke fikk et forvarsel før han fikk beskjeden. 

NRKJ-leder Richard Aune understreker at han ikke har «inngående kjennskap til saken», og kommenterer den slik på spørsmål fra Medier24: 

- Jeg kan si at når NRK og arbeidsgivere har planer om å endre folks arbeidsoppgaver, er det viktig at man har en god dialog underveis. Jeg er ikke overbevist om at det har vært tilfellet i denne saken, sier Aune.

Richard Aune, leder for Norsk Journalistlag i NRK.
Richard Aune, leder for Norsk Journalistlag i NRK.

- Viktig med åpenhet

NRKJ-lederen sier at han har for lite informasjon om saken til å kommentere den direkte, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag:

- Det er god personalbehandling at en leder forhører seg med redaksjonen om hva som er folks ønsker og eventuelle kompetansehull som må fylles, for å få oversikt over folks behov. At man i en så stor grad som mulig legger en plan i fellesskap, sier Aune.

Han peker på at det er viktig med åpenhet om omprioriteringer.

- Når man skal gjøre endringer, er det viktig å være i en god dialog med den det gjelder, slik at det er en åpenhet om hvorfor det omprioriteres - i tillegg til å sørge for at folks kompetanse blir utnyttet på en best mulig måte. Det er også viktig for NRK at de utnytter folks kompetanse så godt de kan, mener Aune.

Ifølge bekymringsmeldingen skal det ikke ha blitt oppgitt annet tema for samtalen mellom Tron Soot-Ryen og NRK-ledelsen på forhånd enn at den skulle handle om arbeidsoppgaver fremover. Soot-Ryen uttalte tirsdag til Medier24 at beskjeden om at han skulle fjernes som programleder «kom som lyn fra klar himmel».

Aune sier at det er viktig at agendaen for slike møter blir kjent på forhånd.

- Dette er viktig slik at begge parter er godt kjent med hva innholdet i møtet skal være, slik at begge parter kan rigge seg på en fornuftig måte i forkant av møtet. Fra arbeidstakers synspunkt er det viktig å få så mye informasjon at han kan ta stilling til om han vil ha med tillitsvalgte eller ikke, sier Aune.

- Skal ordne opp internt

Klubbleder for NRKJ Tyholt, Lars Erik Skjærseth, er ordknapp overfor Medier24.

- Jeg kjenner saken, og har snakket med Tron og Line (Gevelt Andersen). Dette skal vi ordne opp i internt. Mer enn det har jeg ikke behov for å si nå, sier Skjærseth.

På spørsmål om hva han som klubbleder tenker om saken, og om han mener at prosessen burde vært håndtert annerledes, svarer Skjærseth:

- Dette skal vi klare å ordne opp i internt.

- Ingen er tatt av lufta brått og uventa

Programsjef for radio i NRK region midt, Line Gevelt Andersen, skriver følgende i en e-post til Medier24:

Programsjef Line Gevelt Andersen i NRK.
Programsjef Line Gevelt Andersen i NRK.

«Jeg kan godt forstå at medarbeidere kan bli lei seg og skuffa når de får endra arbeidsoppgaver.

Så vil jeg understreke at jeg verken vil eller kan kommentere enkeltsaker. Men når jeg leser saken i Medier24, virker det som om programlederen er tatt av lufta nå, helt brått. Det medfører ikke riktighet. Ingen er tatt av lufta brått og uventa. Alle som hører Her og nå, vet at Tron er programleder om dagen. Det kommer han til å være en stund til. Endringer i programledelse ligger litt fram i tid. Og ingen mister jobben. 

Ellers er jeg selvsagt helt enig i det Richard Aune sier generelt om åpenhet og dialog rundt omprioriteringer og programutvikling. Det er også slik vi praktiserer det i NRK.»

Tron Soot-Ryen har jobbet i NRK siden 1982, og blant annet også vært programleder for debattprogrammet «Rett på». Han har siden 2012 vært programleder for Her og nå på NRK P1.

- Er det virkelig denne typen praksis vi ønsker for arbeidsmiljøet i mediehuset vårt? Er det virkelig slik vi skal behandle våre kolleger som i over 30 år har levert fremragende for NRK?, spør verneombudet i bekymringsmeldingen Medier24 har tilgang til.

I bekymringsmeldingen ber han også NRK-ledelsen om å reversere beslutningen. Der går det også frem at flere i redaksjonen skal ha opplevd at de i mindre grad enn før blir involvert på forhånd når det tas beslutninger med betydning for arbeidsforholdet deres.

Powered by Labrador CMS