Debatt

Jeg har for­ståelse for at det er krev­ende. Men svaret er ikke å angripe NRK

«Så lover jeg at vi sammen skal jobbe for å sikre den øvrige delen av mediebransjen», skriver Tage Pettersen, mediepolitisk talsperson for Høyre.

  • Tage Pettersen, mediepolitisk talsperson for Høyre

Debatten om koronavirusets konsekvenser for norske mediehus skyter fart om dagen. Det er naturlig all den tid annonsekroner blir borte og de første avisene har begynt å permittere ansatte. Alt er duket til en tung tid for norsk økonomi. Inkludert norsk mediebransje.

Selv har jeg de siste dagene hatt dialog med Mediebedriftenes Landsforening, Lokalavisenes landsforening, Norsk journalistlag, Lokalradioforbundet og flere enkeltaktører. Budskapet er det samme; alle opplever dramatisk svikt i annonseinntektene. Dette rammer alle hardt. 

Samtidig melder de alle at publikum bruker dem mer enn noensinne. På sikt kan dette kanskje endre publikums medievaner. På kort sikt har det dessverre liten innvirkning på inntektene, fordi annonsørene har forsvunnet. 

Denne uken kom også tallene for befolkningens tillit til nyheter fra ulike medier i mars i år, målt mot samme måned i 2019. De redaktørstyrte mediene har høy tillitt. NRK og TV 2 topper barometeret med sine 83 prosent og 70 prosent (som for begge er fremgang). Lokalavisene ligger på 51 prosent, som er en nedgang fra i fjor. Sosiale medier ligger på svake fire prosent.

Kulturdepartementet har allerede gjort en del for å avhjelpe situasjonen, men vi må være åpne for at flere tiltak må komme på plass. 

  • Mediene er blitt definert som «viktig samfunnsfunksjon», noe som innebærer at nøkkelpersonell kan få tilgang til barnehageplass/skole.
  • Medietilsynet har gitt beskjed om at de vil fremskynde utbetaling av mediestøtte.
  • Medietilsynet og kulturdepartementet har signalisert at vi vil se på mulighetene for å myke opp regelverket rundt mediestøtten, slik at aktører som ikke klarer å komme ut med tilstrekkelig mange utgaver, likevel ikke mister retten til mediestøtte.
  • Kulturdepartementet har bedt Medietilsynet om å gjennomføre en sensitivitetsanalyse av økonomien til mediene som mottar mediestøtte, for å få oversikt over mulige konsekvenser for dem dersom bortfallet av annonseinntekter vedvarer.
  • Flere av den generelle virkemidlene som regjeringen har innført har også direkte betydning for mediene. 

Flere medieaktører har de siste dagene rettet kritikk mot at NRK som er finansiert over skatteseddelen ikke blir berørt av de krevende økonomiske tidene som den øvrige delen av mediebedriftene opplever for tiden. Jeg har full forståelse for at utfordringene landet nå opplever oppfattes som svært krevende. Men svaret da er ikke å angripe NRK i denne situasjonen. Vi må heller sammen jobbe for å bedre virkemidlene for den øvrige delen av bransjen.

NRK har totalt om lag 3.500 ansatte over hele landet, og i underkant av 2.000 redaksjonelle ansatte. Samtidig ser vi at tilliten til NRK er sterk og økende. Med det som bakteppe tror jeg vi alle skal være glad for at landet akkurat nå har en allmennkringkaster som er sterk og har stor tillit.

Så lover jeg at vi sammen skal jobbe for å sikre den øvrige delen av mediebransjen. I første omgang tar jeg med meg alle innspillene bransjen har gitt meg de siste dagene for å inkludere treffsikre tiltak i de kommende «krisepakkene» som regjering og Storting skal jobbe med.

Powered by Labrador CMS