Mediepolitisk talsmann Tage Pettersen (H) under Arendalsuka i 2018.

Tage Pettersen (H) får ansvaret for medie­meldinga: - Lokal­avisene skal prioriteres

- Jeg tror ingen, bortsett fra de som vil ha en hånd på rattet, har noe å frykte, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen, som blir saksordfører for mediestøttemeldinga.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

1. Mediemeldinga er lagt fram fra regjeringen. Hva er Høyres avtrykk?

- Meldingen som legges frem tar utgangspunkt i arbeid startet under en H-statsråd med å sette ned Mediemangfoldsutvalget. Deres arbeid ligger til grunn for meldingen. Videre har vi sammen med øvrige partier fremforhandlet både Jeløy-plattformen og Granavold-plattformen som er utgangspunktet.

- Jeg vil derfor si at jeg og Høyre er komfortable med helheten. Men trekker gjerne frem å flytte mediestøtten lenger vekk fra politikken, større fokus på lokalaviser og en mer sosial tilnærming til finansieringen av NRK.

2. Du er saksordfører for meldinga - hva blir viktig fremover?

- Det som blir viktig i arbeidet med meldingen er å sikre en bred og inkluderende prosess - både med bransjen og politikken. Vi skal invitere til høringer og mitt mål er et bredest mulig flertall bak vedtaket. Så vil ettertiden evaluere hvor godt vi klarte dette.

3. Flere i mediebransjen har trukket fram at meldinga er noe vag på ulike innretninger. Hva tenker du om det?

- Om noen synes den er vag så kan jo det skyldes frykt for at tolkingen ikke går i deres favør. Målet er politiske overordnede føringer før vi legger ansvaret for den endelige virkemiddelbruken lenger vekk fra politikken. Jeg tror ingen, bortsett fra de som vil ha en hånd på rattet, har noe å frykte i denne meldingen. Men jeg skal være åpen for innspillene som kommer.

4. De meningsbærende avisene har vist skepsis til Mediestøtterådet og flere lurer på hva som skjer med produksjonsstøtten og innretningen vs lokalavis. Hva tenker du om det?

- Det ligger både i meldingen og hva som er kommunisert etter fremleggelsen sist fredag at lokalavisene skal prioriteres i større grad enn i dag. Samtidig er det også sagt at det skal tilføres noe midler i en overgangsperiode for å gjøre overgangen for de meningsbærende best mulig.

5. Hva sier presseorganisasjonene til dere nå - og hva forventer du at lobbyistene vil foreta seg?

- Det er nok litt tidlig, bare noen timer etter at saksordførerskapet er fordelt, å rapportere om et renn fra presseorganisasjonene. Når det er sagt så føler jeg at jeg har vært tilgjengelig og hatt dialog med bransjen siden jeg kom inn på Stortinget i 2017. Så både enkeltmedier, bransjeorganisasjoner og lobbyister er velkomne til å komme med innspill.

6. Hva kan du si om tidsaspektet?

- Målet er at vi skal være ferdige før sommeren.

Powered by Labrador CMS