Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder t.v. Trygve Slagsvold Vedum la onsdag frem regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotell.
Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder t.v. Trygve Slagsvold Vedum la onsdag frem regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotell.

Dette er den nye regjeringens planer for mediene

Arbeiderpartiet og Senterpartiets nye regjering åpner blant annet for å vurdere strengere sanksjoner ved brudd på offentlighetsloven.

Publisert

Onsdag ble den politiske plattformen for Ap-leder Jonas Gahr Støres regjeringsplattform.

I den såkalte Hurdalsplattformen, står det at regjeringens mål er å sikre sterke norske medium, og legge til rette for at alle grupper i samfunnet har et godt medietilbud.

Regjeringspartiene Ap og Senterpartiet skriver også at behovet forredaktørstyrte medier av høy kvalitet er større en noen gang, og at regjeringen er spesielt bekymrert for vilkårene til kvalitetsjournalistikk.

I Hurdalsplattformen står en rekke punkter listet opp om hva regjeringen vil gjøre for og med mediene.

Om offentlighetsloven står det blant annet i plattformen at regjeringen vil gjøre følgende:

«Sikre at offentlegheitslova og prinsippet om meiroffentlegheit blir praktisert i alle offentlege verksemder, og vurdere strengare sanksjonar ved brot på offentlegheitslova».

Om allmennkringkaster NRK, skriver partiene at de vil gjøre dette:

«Sikre NRKs rolle som ein brei allmennkringkastar med sterk nærvær i heile landet gjennom føreseieleg styring og finansiering».

Se alle punktene i faktaboksen under.

Dette er Hurdalsplattformens mediepunkter:

Fra Hurdalsplattformen:

Regjeringa vil:

  • Sikre ytringsfridommen gjennom dei frie media. Redaktørar og journalistar skal ha eit særskilt vern.
  • Sikre at offentlegheitslova og prinsippet om meiroffentlegheit blir praktisert i alle offentlege verksemder, og vurdere strengare sanksjonar ved brot på offentlegheitslova. •
  • Arbeide for at dei globale medie- og teknologiaktørane viser openheit om bruk av data og betaler skattar og avgifter i dei landa dei opererer i.
  • Auke innovasjons- og pressestøtta på ein måte som sikrar god utvikling i lokalmedia, utan at det går ut over dei større riks- og regionmedia.
  • Sikre NRKs rolle som ein brei allmennkringkastar med sterk nærvær i heile landet gjennom føreseieleg styring og finansiering.
  • Sikre kommersiell allmennkringkasting med hovudkontor i og nyheitssendingar frå Bergen og ein kommersiell allmennkringkastar på radio med hovudkontor på Lillehammer. • Gi lokalradio moglegheit til å vere på FM-nettet fram til 2031.
Powered by Labrador CMS