Bjarte Øgrey er markedsdirektør i Bauer Media og skriver om radioens rolle i krisetid.
Bjarte Øgrey er markedsdirektør i Bauer Media og skriver om radioens rolle i krisetid.

Debatt

Radio er et viktig medium ved kriser

«Radio er et sosialt medium, som demper følelsen av ensomhet og bidrar til trygghet for mange», skriver Bjarte Øgrey.

  • BJARTE ØGREY, markeds- og analysedirektør i Bauer Media

Radio er et viktig medium ved kriser. Radio er et sosialt medium, som demper følelsen av ensomhet og bidrar til trygghet for mange.  Dette bekreftes av en undersøkelse gjennomført av Europakommisjonen i 2019 som viser at  radio er den mediekanalen europeere har høyest tillit til. Hele 59% av de spurte sier de har tillit til radio. Til sammenligning har 50% tillit til TV, 32% til internett og 19% til sosiale medier.

Radioens sterke posisjon underbygges av de offisielle PPM-lyttertallene fra Nielsen etter de første fulle ukene med unntakstilstand i Norge. Totalt sett lyttet vi i snitt 87 minutter til radio pr dag i uke 12 og 88 minutter i uke 13. Dette er en vekst på henholdsvis 5% og 6% i forhold til snittet i uke 1-11. 

Usikkerheten i befolkningen er stor og behovet for oppdatert informasjon er enormt. Vi ser det gjennom økt grad av radiolytting i hjemmene og at lytterne lytter mer enn tidligere. Lyttertiden til en gjennomsnittslytter er opp fra 135 minutter i uke 1-11 til 154 minutter i uke 12-13. En vekst på hele 19 minutter noe som tilsvarer 14%. 

Radiokanalene bidrar til en form for normalitet og følelse av trygghet for flere millioner som hører på våre og andre kanaler i disse dager. En av våre lyttere på Radio Norge beskriver det slik: «Er sååå glad for at dere holder dere i gang! Gir en følelse av normalitet i en surrealistisk situasjon! Tusen takk!»

Totalt sett går lyttingen i hjemmene opp 30% og billyttingen går ned 29%. Billyttingen holder seg stabil i antall minutter, men går ned med ca 470.000 nordmenn i snitt pr dag. Mens i hjemmene går både lyttertid og dekning opp – med henholdsvis 24% og 5%. Økningen i dekningen i hjemmene demmer ikke helt opp for nedgangen i bil, noe som gjør at radio dekningsmessig går fra 2,9 millioner til 2,6 millioner.  

Tallene viser videre at 2,2% av all lytting i helger skjer i fritidsboliger i uke 1-10. Dette gikk opp til 3,4% i helgen uke 11, mens det etter hytteforbudet i helgene uke 12 og 13 gikk ned til under 1%. Det kan med andre ord virke som nordmenn i stor grad har fulgt myndighetenes krav om ikke å oppholde seg i hytter utenfor hjemkommunen.

Andelsmessig ser vi at NRK vokser (fra 64 % til 67%) og de kommersielle radiokanalene går noe tilbake. Dette er fordi NRK har en sterk posisjon i hjemmene med i overkant av 70% av all lytting. De kommersielle kanalene er sterke i bil, hvor de har i overkant av  50% av all lytting. De kommersielle er således sårbare når billyttingen går ned.  Når det er sagt så er nedgangen hos de kommersielle kanalene relativt marginal på 4%.

Oppsummert ser vi altså at dekningen på radio går noe ned fordi færre er ute på reise til og fra jobb og andre aktiviteter, men nordmenn generelt bruker likevel mer tid på radio. Dette gjelder både totalt i befolkningen og ikke minst blant radiolytterne. Radio er med andre ord et viktig medium i krisetider.

Dette er gode nyheter for våre annonsører i en usikker tid.

Powered by Labrador CMS