Julia Schreiner Benito, redaktør i Hemali
Julia Schreiner Benito, redaktør i Hemali

Debatt

NRKs farlige unnlatelsessynd

«Farlig? Virkelig? Ja, det står om liv og helse. Én ting er at våre myndigheter tier om sammenhengen mellom COVID19 og vitamin D. En annen at NRK også gjør det», skriver Julia Schreiner Benito.

  • JULIA SCHREINER BENITO, redaktør i Hemali.no

5. juli formidlet NRK at «Norske forskere undersøker om soling kan ha effekt for koronasmitte».

Samme dag gjorde VG og Dagsavisen det samme. En vellykket pressemelding, altså. Men hvor ble oppfølgeren av nå som svaret meisler seg ut? Unnlater dere å følge opp fordi det ikke er norske forskere som har utført de viktige studiene om COVID 19 og vitamin D? Er det ikke sexy nok da?

Hva er viktigst: stasen ved norsk forskning, eller å formidle resultatet når det foreligger? Selv når dere ikke fôres med en pressemelding.

Gitt oppmerksomheten NRK gir korona, er det ubegripelig at statskanalen ikke tar ansvar for å dekke sentrale helsesammenhenger. Selv om ikke norsk forskning står bak.

Et søk i forskningsbasen PubMed 24.8. viser 53 artikler om at vitamin D påvirker risikoen for og utfallet av sykdom ved Covid19. Mange av artiklene er også publisert i anerkjente tidsskrifter. En ny slik populasjonsbasert studie ble publisert i juli 2020. Hvor var redaksjonene da? Hvor ble det av oppfølgeren?

Noen forskningsbaserte fakta:

  • Halvparten av dem med alvorlig COVID-19 har lavt vitamin D blodnivå Det viste seg som uavhengig risikofaktor for COVID-19-infeksjon og sykehusinnleggelse
  • I år har vi feriert i Norge, ikke Syden. Ergo går mange flere mørket i møte med lavere blodnivåer av vitamin D enn ellers
  • Vitamin D, som ikke er et vitamin, men et hormon som produseres i huden av kolesterol ved sollys, har essensielle funksjoner
  • Som å regulere flere hundre viktige gener, blant annet de som styrer betennelse og immunforsvar
  • Nevnte studie viser at de som testet positivt for COVID-19 hadde 50 prosent større sannsynlighet for å ha lave kontra normale 25 (OH) D-nivåer i en analyse som kontrollerte for andre mulige forklaringsfaktorer

Er ikke dette solid nok, NRK, VG, Dagsavisen? Hva styrer deres journalistikk: Det staselige ved at norske forskere jobber med COVID19, eller det dominerende resultatet av solid, internasjonal forskning?

Et resultat om liv og helse.

Powered by Labrador CMS