NRK ble nektet innsyn i minst 24 saker da regjeringen undersøkte portforbud: – Viktig å være ekstremt åpne

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Lars Jacob Hiim, (H) svarer at avslaget skyldes at sakens høringsnotat er under arbeid.

Publisert

NRK-journalist Tormod Strand fremmet tirsdag formiddag 37 innsynsbegjæringer  til justisdepartementet, knyttet til regjeringens utredning av bruken av portforbud. 

Onsdag ettermiddag har journalisten fått svar på 25 forespørsler. Hittil har han kun fått innsyn i én sak, mens resten ble avvist med hjemmel i offentlighetsloven paragraf 14 og 15.

NRK omtalte innsynsnekten i en sak onsdag ettermiddag..

– Hvordan reagerer du  på avslagene du har fått? 

– Jeg tenker at det er viktig for regjeringen å være ekstremt åpne om denne situasjonen, slik at befolkningen får tillit til grunnlaget for beslutningene de fatter, sier Strand til Medier24.

Og legger til:

– Det finnes nesten ikke noe som er mer inngripende man kan gjøre overfor enkeltmennesker enn et portforbud.

 

– Demokratiske prosesser vil bli ivaretatt

NRK-journalisten peker samtidig på at det kan være gode grunner for at sakene blir unntatt offentlighet, men at han ikke kan vurdere det så lenge han blir nektet innsyn.

Han minner også om at det vil bli mer offentlighet rundt denne saken når lovforslaget fra regjeringen sendes på høring. 

– Da vil man få mulighet til å sende høringssvar, og demokratiske prosesser vil bli ivaretatt.

Likefult skulle han fortsatt sett at han fikk innsyn i saken på nåværende tidspunkt. 

– Det ville likevel vært interessant å få innsyn i  prosessene som fører frem til et lovforslag fra regjeringen, og i innspillene som har kommet fra Helsedirektoratet og FHI underveis, sier Strand.

– Hva kan konsekvensene av at det ikke praktiseres åpenhet rundt denne saken bli? 

– Mitt generelle inntrykk er at fagmiljøene Norge har vært ekstremt åpne om beslutningsgrunnlaget, sammenlignet med andre land som i Sverige og Danmark. Det bidrar kanskje til at tilliten til hvordan norske myndigheter bekjemper pandemien, er såpass stor.

– Men, dette kan ikke bli en sovepute for regjeringen. Derfor er det viktig at de fortsetter å gjøre ting på den måten de har gjort hittil, sier Strand.

 

– Notatet er under arbeid

Høyres statssekretær Lars Jacob Hiim sier at Justis - og beredskapsdepartementet er opptatt av å gi innsyn i mest mulig, så raskt som mulig.

– Vi har løpende håndtert en stor mengde innsynsforespørsler samtidig som vi har håndtert både koronapandemien og andre hendelser, sier Hiim til Medier24. 

Og legger også til:

– Ressursene som brukes på dette er betydelig – og NRK er blant dem som har fått innsyn i en rekke dokumenter. 

Samtidig forklarer Hiim hvorfor Strands forespørsler om innsyn i forbindelse med høringsnotatet om portforbud er blitt avslått.

– Her er innsyn avslått fordi notatet er under arbeid. Høringsnotatet vil som varslet på regjeringens pressekonferanse i dag bli sendt ut til offentligheten rett over helgen og legges ut på Regjeringen.no.

Powered by Labrador CMS