Dette er TV 2-avtalen: Skal bruke minst 250 millioner i året på nyheter, ha flest folk i Bergen og satse på norsk innhold

– Vi ønsker å fortsatt styrke nettopp oppdraget vårt, sier TV 2-sjef Olav Sandnes til Medier24. De siste detaljene i avtalen kom på plass i New York, kan kulturminister Trine Skei Grande røpe.

Publisert

Saken er oppdatert: I en tidligere utgave av denne saken slo Medier24 fast at det ikke ville bli endringer på lokalkontorene. Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2 kan imidlertid opplyse om at det vil oppbemannes med en halv stilling på Hamar-kontoret. 

Nå er avtalen mellom TV 2 og Kulturdepartementet om kommersiell allmennkringkasting signert.

Avtalen innebærer at TV 2 får 135 millioner kroner i statlige tilskudd hvert år den neste femårsperioden. 

Redaksjonell ledelse i Bergen

Under en pressekonferanse tirsdag understreket Olav Sandnes blant annet at det blir ti nye stillinger som følge av avtalen. 

– Det er redaksjonelle medarbeidere alle sammen som skal fokusere på allmennkringkasteroppdraget. Vi ønsker å fortsatt styrke nettopp oppdraget vårt. Vi opplever at vi leverer god i utgangspunktet, men her har vi ambisjoner og ønsker om å levere godt videre, sier Sandnes til Medier24. 

På spørsmål om hvordan ledelsen kommer til å bli fordelt, svarer Sandnes følgende:  

– Hovedkanalen er allmennkringkaster, og da er kravet slik at vi skal ha en hovedredaksjon i Bergen. Det er vi selvfølgelig klare til å oppfylle. 

– Så redaksjonell ledelse vil sitte i Bergen? 

– Ja, svarte Sandnes. 

I avtalen er det dessuten slått fast at nyhetsredaktør skal ha kontorsted i hovedredaksjonen. Altså i Bergen. 

– Blir det noen endring for distriktskontorene? 

– Distriktskontorene er jo ikke en del av avtalen, men at vi har en avtale gjør også at det er helt naturlig for oss å opprettholde distriktskontorene i avtaleperioden. 

Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2 opplyser at det likevel vil oppbemannes med en halv stilling på Hamar-kontoret.

Til Medier24 forteller Sandnes at det i tillegg muligens vil opprettes én ny stilling på politisk avdeling i Olso. 

Se videointervju med TV 2-sjef Olav Sandnes og kulturminister Trine Skei Grande: 

250 millioner på nyhet i året

I selve avtalen lover TV 2 minimum 40 minutter med nyhetssending mandag til torsdag, og 25 minutter de resterende dagene på hovedkanalen. 

For å få til det skriver de følgende i avtalen: 

«TV 2 vil avsette minimum 250 millioner kroner årlig i direkte redaksjonelle kostnader knyttet til nyhetssendingene på kanalen».

I tillegg lover TV 2 minst 20 timer programmer for unge årlig på norsk, som skal fordeles jevnt utover året. De lover å bruke minimum ti millioner på programmer for barn og unge i året, jevnt fordelt på de to målgruppene. 

De lover også å satse på førstegangsvisning av norsk film og tv-drama, en investering som vil koste TV 2 minst 250 millioner kroner i løpet av avtaleperioden, ifølge avtalen. 

Departementet stiller også krav om at minst 50 prosent av programmene som sendes på hovedkanalen skal være på norsk, og i avtalen står det at dette anses som oppfylt. 

Detaljene kom på plass i USA

De siste detaljene i avtalen kom på plass i forrige uke. Da besøkte kulturminister Trine Skei Grande (V) USA og New York Times sammen med TV 2s administrerende direktør Olav Sandnes. NRKs kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen var også med. 

– Det var da de siste tingene falt på plass, da vi satte oss ned sammen. Vi har hatt en veldig god tone, og TV 2 har hatt forståelse for prosessen. Det ganger ikke TV 2 om det juridiske ikke står seg, sier Skei Grande til Medier24.  

Her kan du se opptak av pressekonferansen hvor avtalen ble signert.

Besøket i USA understreket overfor kulturministeren og TV 2-sjefen hvorfor det er behov for sterke allmennkringkastere i Norge. 

– Det var et viktig besøk. New York Times er ganske annerledes enn mediebedriftene Thor Gjermund og jeg representerer. Vi er bredden, mens New York Times oppleves som relativt elitistiske, sier Sandnes. 

Skei Grande skyter inn at det er etter slike besøk en skjønner hvorfor det er behov for allmennkringkastere. 

– Det å velge mediekanal ut fra egen oppfatning er skummelt. Da er det viktig å ha noen som strekker seg etter de journalistiske idealene, og strekker seg etter objektivitet. Det å fortelle historiene som utfordrer makta er viktigere enn noen gang, sier hun. 

 

– Sikker på at ESA godkjenner 

 Ifølge Grande har det mest utfordrende vært å være sikker på at det regnskapsmessige skillet på hva pengene skal brukes til og ikke brukes til er på plass.

– Vi måtte utvikle en helt ny måte å regulere regnskap og organisere tilskudd på. Det har vært et avtalemessig nybrottsarbeid, med et regnskapsmessig skille der vi bidrar og ikke bidrar. Derfor har det tatt tid å få avtalen på plass, sier Grande. 

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery sa tirsdag til Medier24 at de regner med at ESA nå blir bedt om å vurdere hvorvidt avtalen er i tråd med regelverket.

Kulturminister Skei Grande er imidlertid sikker på at ESA vil godkjenne avtalen. 

– Hvis ikke hadde jeg ikke signert i dag. Det er alltid en viss risiko, men vi har hatt inne toppjurister på området med ESA-komeptasne. VI har brukt de beste folk vi har i regjeringssystemet til å finne ut hvordan vi skal gjøre det regnskapsmessig.

Her kan du se opptak fra hvordan stemninga var i TV 2s redaksjonslokale etter avtalen var signert: 

Hovedpunkter: 

I pressemeldingen fra Kulturdepartementet oppsummerer departementet noen av hovedpunktene i avtalen: 

  • Majoriteten av de redaksjonelle beslutningene skal tas 100 km utenfor Oslo, (Bergen)
  • Majoriteten av de redaksjonelt ansatte i både hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ha sitt arbeidssted 100 km utenfor Oslo (Bergen)
  • Det er etablert et regnskapsmessig skille mellom TV 2 sin allmennkringkastings­virksomhet, som skal støttes med offentlige midler, og annen virksomhet, som faller utenfor oppdraget
  • TV 2 skal ha daglige nyhetssendinger
  • TV2 skal tilby norskspråklig barne-TV og programmer for unge
  • TV 2 skal bruke minimum 250 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama i avtaleperioden
  • Innholdet skal tilbys på én lineær tv-kanal, og i tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på Internett

 

Krav til TV 2: 

Krav som TV 2 også må oppfylle, men som ikke dekkes med støtte fra staten:

1. Programtilbudet skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting.

2. Programtilbudets profil skal være av allmenn karakter og interesse.

3. Det skal tilbys programmer for både brede og smale grupper.

4. Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 pst. av sendetiden.

5. Begge de offisielle norske målformene skal benyttes.

6. Programtilbudet skal ha tematisk bredde på minst fem programkategorier med hyppighet og omfang iht. skjema i vedlegg B til kunngjøringen.  

7. Programtilbudet skal ha sjangermessig bredde, både når det gjelder sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte programkategori.

 

Powered by Labrador CMS