- Rolfsen-saken er ikke juridisk enkel, mener PST

Men tar Høyesteretts beslutning «til etterretning».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Oslo (NTB): PST er ikke enig i Høyesteretts beslutning om å nekte sikkerhetstjenesten innsyn i de beslaglagte filmopptakene til Ulrik Imtiaz Rolfsen.

PST skriver i en pressemelding at de tar Høyesteretts beslutning til etterretning, og konstaterer samtidig at landets øverste domstol har kommet til et annet resultat enn Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

– Vi merker oss også Høyesteretts avveininger av de hensyn som i denne saken har stått mot hverandre, skriver PST i en pressemelding.

– For PST har det vært viktig å få denne avklaringen. Det at vi har fått medhold i to instanser viser også at dette ikke har vært noen enkel juridisk sak, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

I meldingen presiseres det at PST fortsetter arbeidet med å forebygge terror og terrorrelaterte handlinger. «I dette arbeidet vil alle tilgjengelige virkemidler benyttes for å straffeforfølge personer som deltar i eller rekrutterer til terrororganisasjoner», heter det.

– Straffeprosessen er fulgt på alle punkter. Det er retten som skal og har truffet beslutningen om hvorvidt beslaget kan opprettholdes. Vi har ikke sett beslaget. I avveiningen mot kildevernet merker vi oss at Høyesterett har kommet til en annen beslutning, når det gjelder hvor viktig innholdet i beslaget er som bevis, sier Bjørnland.

Powered by Labrador CMS