Hun mener Tinius-vervet ikke gir noen bindinger og forstår ikke at man kaller det en «dobbeltrolle»

- Stiftelsen Tinius arbeider for det samme som Norsk Presseforbund, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum om sin dobbeltrolle som styremedlem i Schibsteds største eier.

Publisert Sist oppdatert

- Det er selvfølgelig aldri 100 prosent enighet om noe. Men det er en bred enighet om dette i Norsk Presseforbunds styre, som er bredt sammensatt. Og det forholder jeg meg til, 

Slik svarer Kjersti Løken Stavrum på kritikken som har kommet siden fredag, da Medier24 meldte at generalsekretæren i Norsk Presseforbund har rykket opp fra varaplass til fast medlem i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier AS. 

Gjennom sistnevnte selskap eier stiftelsen 26,1 prosent av Schibsted

Og takket være vedtektene, gir dette full kontroll over et medie- og teknologi som omsetter for 15 milliarder kroner i året. 

Stavrum uttalte seg fredag gjennom sms til Medier24, mens hun befant seg i Tunisia. Mandag kunne hun stille til intervju om saken. 

LES TIDLIGERE SAKER: 

«Burde trekke seg»

Fredag mente både pressenestor Gunnar Bodahl-Johansen og PR-konsulent Anders Cappelen at dobbeltrollen var uforenlig. Begge uttrykte at Stavrum burde erklære seg inhabil fra alle PFU-saker som berører Schibsteds medier. 

I helga fulgte Per Valebrokk, som er redaktør i Schibsted-eide E24 opp med samme budskap: 

Stavrum må velge mellom disse to rollene, mener han. Samme budskap hadde blant andre redaktørveteran Thor Bjarne Bore på Facebook søndag.

Hun er meget flink, men hun bør velge. Det er andres vurdering som er viktig, ikke egen

Posted by Thor Bjarne Bore on 22. mai 2016

Men kritikken forandrer ikke på Stavrums ståsted, som holder fast på sine uttalelser fra fredag. 

- Hva synes du om kritikken fra Valebrokk?

- Det er slik han leser mitt svar, men det var ikke ment slik.

- Men du forstår at spørsmålet stilles?

- Ja, dette ble også diskutert da jeg fikk jobben. Jeg hadde dette vervet med meg inn i denne posisjonen. Det er ingen formell endring ved at jeg rykker opp fra varamedlem til fast medlem. 

- Du mener det ikke er forskjell på å være fast styremedlem og å ha en varamedlem?

- Ikke i prinsippet. Men da fast medlem Per Egil Hegge ved juletider 2014 varslet at han ville trekke seg i løpet av et år, var det på tide å ta vervet opp til skikkelig vurdering i styret slik det var enighet om at vi skulle.

- Dette gjorde styret i Norsk Presseforbund i juni i fjor, som del av en helhetlig vurdering av alle stiftelser som NP har en rolle i. Saken ble skikkelig og grundig forberedt.  Da ble det enighet om at stiftelsens formål er i tråd med det Norsk Presseforbund jobber for, ikke i strid mot det. 

Styreleder Gunnar Kvassheim i Norsk Presseforbund uttalte seg også slik til Medier24 fredag:

– Presseforbundets styre ble orientert om dette, og vi hadde en gjennomgåelse av saken. Vi kom fram til at med den funksjonen stiftelsen har, så er dette forenlig med den rollen hun har i Norsk Presseforbund.

- Det er jeg som privatperson som har vervet

Generalsekretær Stavrum har blant annet fremholdt at hun ikke har en dobbeltrolle, men at hun har én rolle. Slik formulerte hun seg til Medier24 fredag: 

- Jeg har én rolle, jeg har ikke en dobbeltrolle. Min oppgave i alt og ett er å jobbe for sterke, uavhengige og etterrettelige redaksjoner. At jeg har flere plattformer å bidra til dette på, har i løpet av disse årene vært en fordel.

Mandag gjentar hun dette budskapet

- Du sier at du har én rolle. Men dette er en rolle du har som privatperson, ikke gjennom jobben som generalsekretær?

- Ja, det er riktig. Og derfor ville styret ha en diskusjon om det i sin tid. 

- Er det Kjersti Løken Stavrum som privatperson eller generalsekretæren i Norsk Presseforbund som sitter i styremøtene i Tinius og Blommenholm Industrier AS?

- Det er som sagt et verv jeg hadde med meg inn i jobben. Men for den som leser vedtektene til Norsk Presseforbund og Stiftelsen Tinius, vil man se at det er det samme formålet disse jobber etter. 

- Og jeg oppfatter stiftelsen som å ha en en «overvåkende rolle», noen som skal sikre at konsernet ikke jobber i strid med vedtektene - og har uavhengige og frie redaksjoner, sier Stavrum. 

Tinius-styret

  • Ole Jacob Sunde er styreleder i Stiftelsen Tinius, styremedlem i Blommenholm Industrier AS – og med sitt styrelederverv i Schibsted ASA også konsernets mektige mann.
  • John A. Rein, advokat og partner i Wikborg Rein, er styremedlem i Stiftelsen Tinius og styreleder i Blommenholm Industrier AS.
  • Kjersti Løken Stavrum er fra våren 2016 fast medlem i styret til Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier AS.
  • Varamedlemmer til begge styrene er per mai 2016 Karl-Christian Agerup og Morten Goller.

- Gir ingen bindinger, bare en forpliktelse og en mulighet

Tinius-vervet, som Stavrum nå har personlig og i utgangspunktet så lenge hun selve ønsker, innebærer også et styreverv i Blommenholm Industrier AS. Dette er selskapet som eier 26,1 prosent og utøver eiermakt i Schibsted. 

Tinius og Blommenholm har dessuten stor makt ved at stiftelsens styreleder Ole Jacob Sunde, Stavrums kollega i styret, er den mektige styreleder i Schibsted ASAs konsernstyre. 

I stiftelsens vedtekter slås det fast at den skal forvalte eierskapet etter retningslinjer som skal sikre at Schibsted drives etter redaksjonelle og forretningsmessige hovedlinjer som ble lagt til grunn ved opprettelsen av konsernet, og drives på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernets aviser og øvrige datterselskaper med redaksjonell virksomhet.

Samt at stiftelsen skal arbeide for en langsiktig, sunn økonomisk utvikling av Schibsted-konsernet. 

Når Kjersti Løken Stavrum omtaler vervet, legger hun altså mest vekt på det første av de to foregående avsnittene - og skiller nærmest ut dét som hennes oppgave. 

- Jeg oppfatter at Stiftelsen er sammensatt med ulikt tyngdepunkt – og at jeg ble hentet inn på grunn av mitt publisistiske ståsted, slik Per Egil Hegge ble, sier hun.

I en diskusjon på Facebook-veggen til Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit, beskriver Stavrum også vervet slik: 

- Jeg vil gjerne ha fram at dette ikke gir meg noen bindinger, bare en forpliktelse og en mulighet til å jobbe for det samme som ellers. 

Schibsted ASA

  • Norges største mediekonsern, med røtter tilbake til Christian Schibsteds boktrykkeri, etablert i 1839.
  • Foruten trykkeri og forlag, har konsernet sine røtter i avisdrift, med Aftenposten og senere VG som flaggskip.
  • I dag er Schibsted også et internasjonal teknologikonsern, med unike markedsposisjoner i rubrikkmarkedet over hele verden.
  • Konsernet omsatte i 2015 for over 15 milliarder norske kroner, med et driftsresultat på over 2 milliarder.

- Dette er ikke et driftsstyre

- Du sier at du har «ingen bindinger», men Stiftelsen Tinius innehar betydelig makt og innflytelse over Norges største mediekonsern?

- Jo, men dette er ikke Schibsted-styret. Dette er ikke et driftsstyre, sier Stavrum - og spør så om journalisten blander Schibsted-styret og stiftelsen.

- Nei, jeg spør om ditt verv som styremedlem i Stiftelsen Tinius - og Blommenholm Industrier AS. Som styremedlem i et aksjeselskap følger det også en lovbestemt plikt til å jobbe for en best mulig økonomisk utvikling og drift for selskapet, og i dette tilfellet vil det si hvordan selskapet skal utøve sin eiermakt i Schibsted?

- Stiftelsen og Blommenholm Industrier skal ivareta den redaksjonelle uavhengigheten i mediehusene og en sunn økonomi. Det er den viktige oppgaven selskapene har. Vi har ikke et ansvar for den daglige driften av Schibsted-konsernet. Vi er på et overordnet, visjonsdrevet nivå.

- Og disse vervene er «det samme» som du jobber med som generalsekretær i Norsk Presseforbund?

- Ja, jeg er ansatt som generalsekretær i Norsk Presseforbund, og har mitt hjerte for en etisk presse, ansvarlige eiere og uavhengige redaksjoner. 

- Og jeg forstår ikke helt den «dobbeltrollen». Stiftelsen er satt til å overvåke en etisk standard og den redaksjonelle uavhengigheten, og det er samme formål som Norsk Presseforbund jobber etter, sier hun. 

- Forholder meg til styrets vedtak

I Per Valebrokks kommentar søndag, fikk generalsekretær Kjersti Løken Stavrum også kritikk for måten hun møtte kritikerne på om hennes Schibsted-verv. 

Valebrokk skrev blant annet; 

I stedet for å svare skikkelig på et betimelig kritisk søkelys på seg selv og sin rolle, parerer Stavrum med motangrep og avviser nærmest problemstillingen.

Det gjør meg enda sikrere på at kritikerne har et par gode poeng.

Og dette kommer fra generalsekretæren som høsten 2014 ga mediene en «svak 3-er for medienes dekning av seg selv», og savnet mer kritisk søkelys på pressen. 

Hun uttalte til Aftenposten:

- Jeg syns ikke det er imponerende. Vær varsom-plakaten nevner dette spesielt: Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Sterkere oppfordring får du ikke.

Senest i vinter uttalte Stavrum i en presseetisk debatt at det er forskjell på om man har integritet, og på hvordan troverdigheten utad oppfattes.

Hva gjør hun så hvis Schibsted-vervene og debatten svekker hennes egen troverdighet?

- Hvis du opplever at debatten kan svekke din troverdighet som generalsekretær i Norsk Presseforbund, vil det endre på situasjonen?

- Jeg forholder meg til styrets vedtak. Det er vanskelig å si noe utover det, sier Stavrum. 

Powered by Labrador CMS