Kjersti Løken Stavrum blir leder i Ytringsfrihets­kommisjonen

Med seg får hun blant annet BT-journalist Eirin Eikefjord, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

Publisert

Fredag ble den nye Ytringsfrihetskommisjonen presentert og det er klart at Tinius-stiftelsens administrerende direktør Kjersti Løken Stavrum som skal lede den. 

Med seg får hun blant annet BT-journalist Eirin Eikefjord, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Se hele lista lenger ned i saken.

Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum og kulturminister Abid Raja.
Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum og kulturminister Abid Raja.

Det skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. 

– Medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen har fått et svært viktig samfunnsoppdrag. De skal bruke sine kunnskaper og engasjement til å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i Norge i dag. Kommisjonen skal engasjere til debatt og se på trusler mot ytringsfriheten og hvordan vi kan styrke det offentlige ordskiftet, sier kultur – og likestillingsminister Abid Raja i meldingen og legger til:

– Kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Felles for medlemmene er at de har et sterkt engasjement for ytringsfriheten og at de – på hvert sitt felt – har markert seg i samfunnsdebatten, sier statsråd Raja.

Se intervju med Abid Raja og Kjersti Løken Stavrum her:

– Viktig

Stavrum takker for tilliten til å lede arbeidet og understreker at hun mener dette er en svært viktig oppgave. 

– Våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999 da den forrige kommisjonen la frem sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier leder for Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum i meldingen.

Kommisjonen har fått i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge.

Det er 20 år siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonen la fram sin utredning og i desember i fjor ble det kjent at daværende statsråd Trine Skei Grande nedsatte en ny ytringsfrihetskommisjon, som skal levere sin rapport til Kulturdepartementet innen utløpet av 2021.

Sekretariatet blir tidligere redaksjonssjef i Morgenbladet, Ivar Iversen og Magnus Hoel, som har en master i statsvitenskap og er tidligere seminarleder og universitetsforeleser ved UiO. 

 

Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum
Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum

Her er alle medlemmene med presentasjon: 

1. Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier.

Kjersti Løken Stavrum har bakgrunn som journalist og redaktør. Hun eradm.dir. i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier som er den kontrollerende eier av medieselskapet Schibsted. Løken Stavrum er styreleder iytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN, har tidligere vært generalsekretær i NorskPresseforbund og er utdannet statsviter og har en mastergrad i ledelse.

2. Ragna Aarli, professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Bergen Ragna Aarli leder blant annet forskergruppen for rettsstat. Aarli er utdannetjurist og medieviter og var også medlem av medieansvarsutvalget som leverterapporten «Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag» i 2011.

3. Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, musiker, Oslo

Magdi Ytreeide Abdelmaguid er en av to medlemmer i rapgruppen Karpe, et avNorges aller mest populære band. Gjennom sin karriere har de brutt kunstneriskebarrierer, jevnlig utfordret gamle bransjestandarder og skrevet musikkhistorie. Karpestekster er toneangivende for den oppvoksende generasjonen – og har vært gjenstandfor både debatt og samhold. 

4. Eirin Eikefjord, journalist, Bergen

Eirin Eikefjord er kommentator i Bergens Tidende. Er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, med masteroppgave om avveiningen mellom ytringsfrihet og personvern i media. Har jobbet i Bergens Tidende siden 2006, blant annet med forretningsutvikling, næringsliv, krim og feature.

5. Anki Gerhardsen, frilansjournalist og kritiker, Bodø

Anki Gerhardsen er journalist og kritiker, bosatt i Bodø. Hun har arbeidet medjournalistikk siden midt på 90-tallet, og også undervist som lektor ved Norduniversitet. Gerhardsen er nestleder i Barents Press, og driver en kunnskapssatsingfor norske og russiske journalister.

6. Nils Johan Heatta, instituttleder ved Samisk Høgskole, Kautokeino

Nils Johan Heatta er fra Guovdageaidnu/Kautokeino. Jobbet i mediebransjen siden1977 og var direktør/redaktør for NRK Sápmi i perioden 1985–2015. Er for tidenkonstituert instituttleder ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole frem til utgangen avapril i år. Samisk og samisktalende (nordsamisk). Ledende roller i nordisk samiskkringkastingssamarbeid gjennom flere tiår. Dessuten pådriver og aktør i internasjonalt urfolks mediesamarbeid gjennom ca. 15 år.

7. Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Oslo

Bente Kalsnes er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, HøyskolenKristiania. Hun har forsket på politisk bruk av sosiale medier, digital journalistikk ogdesinformasjon. I august 2019 kom Kalsnes ut med boken «Falske nyheter: Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten» (Cappelen DammAkademisk).

8. Sebastian Klein, pedagogisk leder ved Falstadsenteret, Trondheim

Sebastian Klein er ansatt som pedagogisk leder ved Falstadsenteret, et av Norges syvfreds- og menneskerettighetssenter. Han er utdannet historiker ved NTNU og jobbermed å videreutvikle den historiedidaktiske profilen til Falstadsenteret. I tillegg er han prosjektleder for Dembra (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) i Midt-Norge; et nasjonalt tilbud om kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen. Han sitter også som styremedlem i det Jødiske Samfunn i Trondheim.

9. Mimir Kristjánsson, forfatter og politiker, Stavanger

Mímir Kristjánsson er lokalpolitiker for Rødt i Stavanger og tidligere nyhetssjef iKlassekampen. Han har skrevet flere bøker, blant dem «Mamma er trygda», «Frihet,likhet, Island» og «Hva ville Gerhardsen gjort?».

10. Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter

Oslo Adele Matheson Mestad er direktør for Norges institusjon formenneskerettigheter (NIM). Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, har en LLM i internasjonal rett fra New York University og har gått på forsvarets høyskole. Hun har jobbet 10 år som advokat hos Regjeringsadvokaten, er oppnevnt mekler hosRiksmekleren og har tidligere erfaring fra Rwanda-domstolen.

11. Bård Borch Michalsen, førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Harstad.

Bård Borch Michalsen er medieviter og har lang erfaring fra mediebransjen somredaktør og journalist. Han har skrevet en rekke fagbøker, og er styremedlem i Norskfaglitterær forfatter- og oversetterforening.

12. Steinar J. Olsen, arbeidende styreleder i Stormberg, Kristiansand

Steinar J. Olsen er gründeren bak Stormberg. Olsen har mottatt flere priser for sittarbeid med samfunnsansvar og inkludering i arbeidslivet, blant annet prisen Åretsildsjel fra Etisk Handel Norge i 2012. Olsen har vært medlem av detregjeringsoppnevnte utvalget som gjennomgikk skjermede virksomheters rolle iarbeidsmarkedspolitikken, han har vært medlem av regjeringensetikkinformasjonsutvalg og har siden 2014 sittet i Klima- ogmiljøministerens klimaråd. 

13. Shabana Rehman, daglig leder i stiftelsen Født Fri, Spydeberg

Shabana Rehman er daglig leder stiftelsen Født Fri. Fritt Ord prisvinner, forfatter ogsatiriker.

14. Begard Reza, generalsekretær i Salam, Oslo

Begard Reza er generalsekretær i Salam, frivillig organisasjon som fremmer etinkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, og/eller andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge.

15. Kjetil Rolness, sosiolog og skribent, Oslo

Kjetil Rolness er utdannet magister i sosiologi, har skrevet fem bøker, var spaltist iDagbladet 1997-2019, har nå fast lørdagsspalte i Aftenposten. Han har tidligere jobbet som prosjektleder i Norsk Form, amanuensis på Lillehammer Høgskole og dosent ved Oslo Markedshøyskole. Rolness er vokalist i bandet Penthouse Playboys.

16. Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, Moss

Vebjørn Selbekk er sjefredaktør i Dagen. Han er utdannet cand.mag. fra Universitet iTrondheim med fagene historie, kristendom og samfunnsfag. Selbekk er medlem iKringkastingsrådet.

17. Jan Inge Sørbø, professor ved Høgskulen i Volda, Volda

Jan Inge Sørbø er professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda, dr.philos. ilitteraturvitskap, forfatter og kommentator, siste bok Nynorsk litteraturhistorie (2018).

18. Sarah Zahid, student og forfatter, Bergen.Sarah Zahid studerer juss ved Universitetet i Bergen. Hun er svært engasjert iinnvandrings og integreringspolitikken, og har deltatt i en rekke debatter omtematikken. Zahid er leder for en studentorganisasjon ved Det juridiske fakultetet som heter Mino. Jur Bergen (kort for minoritetsjurister), hvor målet er å jobbe for mangfold og mot diskriminering. Hun er også forfatter hos Flamme forlag, og debuterte i 2018 med diktsamlingen: «La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve».

Powered by Labrador CMS