Sjefredaktør og administrerende direktør Olav Sandnes i TV 2.
Sjefredaktør og administrerende direktør Olav Sandnes i TV 2.

TV 2 vil være kommersiell allmennkringaster. Søker på avtale og kan få 135 millioner kroner i årlige tilskudd

Det bekrefter selskapet lørdag ettermiddag. Og de blir alene i kampen - MTG har valgt å ikke søke på oppdraget.

Publisert Sist oppdatert

TV 2 leverte fredag sin søknad om å bli kommersiell allmennkringkaster med hovedredaksjon og sentral nyhetsredaksjon i Bergen.

Det bekrefter selskapet i en melding lørdag ettermiddag. 

I dag 23. september klokka 16 gikk fristen ut, etter Kulturdepartementets utlysning før sommeren. Når staten inngår en ny avtale med en TV-kanal, vil det kompenseres med inntil 135 millioner kroner per år i fem år.

Selskapet som får avtalen kan altså få 675 millioner kroner fra staten i løpet av avtaleperioden. Dette blant annet for å forplikte seg til å sende nyheter, og flere andre innholdskrav.

 

Ingen konkurrenter

Oppdraget har populært blitt omtalt som «TV 2-avtalen» - men konkurransen har vært åpen for alle interessenter. 

Schibsted-avisene og VGTV har vært nevnt, men de gikk ikke videre med seriøse planer. MTG/TV3 har imidlertid vært i samtaler med Kulturdepartementet, men ved fristens utløp lørdag har de valgt å ikke søke:

Kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Departementet bekrefter lørdag ettermiddag at de kun har mottatt søknad fra TV 2.

- Jeg er glad for at TV 2 har søkt om avtale med staten for å drive kommersiell allmennkringkasting.  Dette viser at den avtalen regjeringen utlyste vil sikre en fortsatt sunn konkurranse på kringkastingsområdet og bidra til et mangfold av nyhetsmedier i Norge, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturdepartementet vil nå behandle søknaden fra TV 2 AS så raskt som mulig med sikte på inngå en avtale senest i desember.

Selve avtalen skal begynne å løpe senest 8 måneder etter at den er inngått.

«Dette ønsker vi å videreføre»

– TV 2 har i 25 år vært tuftet på samfunnsoppdraget som kommersiell allmennkringkaster og tilhørigheten til Bergen og Vestlandet. Dette ønsker vi å videreføre, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes.

Disse kravene må TV 2 levere på:

TV 2 er eneste søker på utlysningen av ny avtale om kommersiell allmennkringkaster. Dette er noen av kravene Kulturdepartementet stiller til den som får avtalen:

* Krav om å levere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og TV-drama.

* Norskspråklige programmer må utgjøre minst 50 prosent av sendetiden.

* Hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen må ligge i Norge, og minst 100 kilometer fra Oslo.

* Innholdet må tilbys på én lineær TV-kanal. I tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på internett.

Selskapet søker på avtalen med hovedkanalen, som har hatt allmennkringkaster­forpliktelser også tidligere. De andre kanalene og TV 2s øvrige virksomhet er ikke en del av oppdraget, heter det i meldingen.

TV 2s hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjonen har alltid vært i Bergen, og i høst flytter TV 2 inn i nye lokaler i Media City Bergen.

I meldingen roser sjefredaktør Sandnes også Kulturdepartementet og Stortingets omfattende arbeid med mediepolitikk i den forrige stortingsperiode - et arbeid han selv også var med på, som medlem i Mediemangfoldsutvalget:

– I Norge er det bred politisk enighet om de store linjene i mediepolitikken. Da Kulturdepartementet lyste ut avtalen om kommersiell allmennkringkasting like før sommeren var det et tydelig signal om at myndighetene satser på norske leverandører av journalistikk og innhold som er relevant for nordmenns liv, sier han.

 

- Tar samfunnsoppdraget på alvor

TV 2 legger også vekt på at levende bilder fortsatt er en svært viktig kilde for befolkningen til nyheter, sport og underholdning.

Nordmenn ser i snitt nesten tre timer på tv daglig, og nesten to av timene på allmennkringkasterkanalene til NRK og TV 2.

– Det har stor verdi for publikum at det finnes ulike alternativer å velge mellom, og aktører med ulikt geografisk og redaksjonelt ståsted. Fortsatt konkurranse mellom allmennkringkasterne er avgjørende for å opprettholde bredde og kvalitet i tilbudet, sier Sandnes.

– Søknaden på avtalen om kommersiell allmennkringkasting viser at TV 2 tar samfunnsoppdraget på alvor. Vi har en tydelig ambisjon om å være en viktig bidragsyter til mediemangfoldet i Norge også i årene som kommer.

- Vi er stolte av vår tilhørighet i Bergen og er ydmyke dersom vi får muligheten til å igjen påta oss et kommersielt allmennkringkasteroppdrag. Kulturdepartementet skal nå beslutte hvem som får tildelt dette oppdraget. Vi håper myndighetene finner at vår søknad svarer på forventningene og kravene og vi vil legge til rette for en god dialog med departementet, sier han.

  • For ordens skyld: I den aller første utgaven av denne saken var det en formulering i ingressen som konkluderte med at TV 2 var eneste søker. Det hadde vi på daværende tidspunkt ikke dekning for å skrive. Vi beklager feilen. 
Powered by Labrador CMS