Arkivfoto: Monica Mæland, justisminister.

Justisdepartementet endrer: 

Nøkkelansatte i mediene kan nå få rett til barnehageplass til barna sine

Presseorganisasjonene reagerte på at mediene ikke var med på listen over «samfunnskritiske funksjoner», men i en oppdatert liste publisert mandag kveld er mediene med på lista over «viktige samfunnsfunksjoner».

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

– Vi må alle bidra for å hindre smittepredning. Samtidig må vi sikre at de samfunnskritiske funksjonene ivaretas. Listen angir hvem som bør få tilbud om barnehage- og skoleplass, og skal også legges til grunn som et utgangspunkt for å vurdere unntak fra karanteneplikten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i melding publisert av Justis- og beredskapsdepartementet.

12. mars stengte myndighetene ned skoler og barnehager, og listen over funksjonene som er regnet som samfunnskritiske ble publisert. Å være på listen over «samfunnskritiske funksjoner» gir blant annet rett til å sende barn under 12 år på skolen eller i barnehagen. 

Mediene med på oppdatert liste

I den første utgaven av listen var ikke mediene med, noe som fikk presseorganisasjonene til å reagere.

– Det tenker jeg er uheldig, sa generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, til Medier24. 

Torsdag kveld ble det publisert en ny liste, hvor mediene er regnet som en «viktig samfunnsfunksjon». 

Om disse skriver departementet: 

«Listen omfatter også andre viktige samfunnsfunksjoner som ikke inngår i de 14 samfunnskritiske funksjonene, men som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av koronaviruset. Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan også få tilbud om barnehage-/skoleplass». 

NRK er i tillegg til dette regnet som en «samfunnskritisk funksjon», under kapittelet «Styring og ledelse». 

Veiledende liste

Justisdepartementet skriver videre at listen er veiledende: 

«Listen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Oversikten er ikke uttømmende og den kan endres. Behovet for endringer vil fortløpende bli vurdert. Det vil kunne bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til skole-/barnehageplass», skriver de. 

De generelle retningslinjene, oppgitt i samme dokument, er at: 

  • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
  • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.
  • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
  • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

 

Positive 

Både Arne Jensen i Norsk Redaktørforening og Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er glade for å se mediene på den nye listen. 

De er imidlertid usikre på hva slags vurderinger og kriterier som ligger bak. 

– Vi må undersøke hva dette betyr i praksis, skriver Floberghagen i en sms til Medier24. 

Powered by Labrador CMS