Krever strakstiltak for mediene fra Regjeringen

– Fremover forventer vi at det vil komme bransjespesifikke tiltak som understøtter medienes viktige jobb, sier MBLs administrerende direktør Randi S. Øgrey.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Fredag la regjeringen fram sin krisepakke for norsk næringsliv, som merker korona-viruset hardt. 

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) savner imidlertid tiltak rettet direkte mot mediene:

– Det er både viktig og positivt at regjeringen i dag iverksetter tiltakspakke som kan avhjelpe koronarammede bedrifter. Flere av tiltakene vil komme våre medlemmer til gode. Fremover forventer vi at det vil komme bransjespesifikke tiltak som understøtter medienes viktige jobb, sier MBLs administrerende direktør Randi S. Øgrey i en melding. 

– Folk sliter med vaktplaner 

Publikum har et særskilt stort behov for informasjon i krisetider. De redaktørstyrte, journalistiske mediene en svært viktig og kritisk samfunnsfunksjon, i form av faglig fundert, kritisk og uavhengig informasjonsformidling, mener Øgrey.

Da er det også på sin plass med målrettede tiltak, og hun understreker at  forutsetningen for at mediene skal kunne ivareta sin viktige samfunnsfunksjon er at mediene er operative. 

– Vi opplever allerede eksempler på at nyhetsmedier, både lokalt og sentralt, sliter med å få vaktplaner til å gå opp og å få bemannet sentrale funksjoner i både rapporterings- og publiseringsledd og håper på rask avklaring på bransjespesifikke tiltak, sier hun i meldingen. 

Regjeringen varslet under dagens pressekonferanse at man vil se på ulike muligheter for å hjelpe mediebransjen. 

– Forventer at myndighetene tar grep

Også leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen, er opptatt av av norske journalister er trygge på jobb i krevende tider. 

– Dette er en ekstraordinær situasjon for samfunnet og for mediebransjen. Vi skal solidarisk ta vårt ansvar, men vi forventer også at myndighetene tar grep som sikrer arbeidsvilkårene for våre medlemmer, både når det gjelder sikkerhet, inntekt og samfunnsoppdraget generelt, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen i en pressemelding. 

Hun er opptatt av at man må finne en balanse mellom å rapportere om viktige hendelser - og å sørge for egen sikkerhet. 

– Dette er en situasjon vi i nyere tid aldri har opplevd, at samfunnet langt på vei stenges. Det er et stort dilemma for våre medlemmer som på den ene siden skal utføre pressens oppgaver i en kritisk situasjon, med både kritisk journalistikk og å informere, samtidig som man skal ivareta egen og andres sikkerhet, hun i meldingen. 

Powered by Labrador CMS