På pressekonferansen tirsdag, fra venstre: NRKs styreleder Birger Magnus, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, MBL-direktør Randi S. Øgrey og Amedia-direktør Stig Finslo.

Se reaksjoner her:

NRK på nett svekker ikke de kommersielle konkurrentene, mener Medietilsynet. Slik reagerer bransjen på rapporten

– Løsningen på de kommersielle medienes utfordringer er etter Medietilsynets vurdering ikke å svekke NRK, mener tilsynets direktør Mari Velsand. Men reaksjonene på utredningen var blandet tirsdag.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Slik reagerer bransjen på rapporten:

Schibsted-topp Einar Hålien raser mot Medietilsynets utredning av NRKs digitale posisjon:

Publisert av Medier24 10. april 2018

 

MBL-direktør Randi Øgrey og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om Medietilsynets NRK-rapport:

Publisert av Medier24 10. april 2018

 

Medietilsynet direktør Mari Velsand om NRK-rapporten:

Publisert av Medier24 10. april 2018

 

NRK-tillitsvalgt Richard Aune om Medietilsynets rapport - mener bransjen må slutte å angripe hverandre:

Publisert av Medier24 10. april 2018

 

«NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert». Det er blant hovedkonklusjonene i Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet - som ifølge tilsynet altså er positivt.

Tilsynet presenterte rapporten på en pressekonferanse i Oslo sentrum tirsdag morgen. 

– Medietilsynet har analysert NRKs virksomhet, særlig digitalt, både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt. Vår rapport konkluderer med at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand.

Rapport: NRK si rolle i mediemangfaldet

Tysdag 10. april kl. 09.30 mottar kulturminister Trine Skei Grande ein rapport frå Medietilsynet om NRK si rolle i mediemangfaldet. Direktør i Medietilsynet Mari Velsand presenterer hovudfunna i rapporten. Følg pressekonferansen direkte.

Publisert av Kulturdepartementet 10. april 2018

- Løsningen er ikke å svekke NRK

Hovedkonklusjonene i Medietilsynets rapport er som følger:

  • NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag
  • NRKs bidrag til mediemangfoldet tydeliggjøres særlig gjennom distriktsvirksomheten (regionale nyheter)
  • NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt

– Når det er sagt, er det viktig å understreke at vi ser at den kommersielle delen av mediebransjen, og da særlig lokale og regionale aviser, fortsatt står i en krevende transformasjonsfase, og at den samfunnsviktige journalistikken dermed er under press. Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot denne delen av bransjen, sier Velsand

Hun uttaler samtidig: 

– Løsningen på de kommersielle medienes utfordringer er etter Medietilsynets vurdering ikke å svekke NRK. Det vil kunne ha negative virkninger for det samlede norske mediemangfoldet. 

I rapportens konklusjoner heter det videre:

  • NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert
  • Det kan ikke påvises noen sammenheng mellom bruk av NRKs tilbud på nett og betalingsvilje for digitale nyheter
  • Det er større likheter innholdsmessig mellom de nasjonale «populærmediene» enn mellom NRK og disse aktørene
  • NRK fungerer som en fellesarena når det gjelder mediebruk 
  • NRKs samarbeid med kommersielle aktører er i positiv utvikling
  • De kommersielle medieaktørene er fortsatt i en krevende transformasjonsfase – lokale og regionale medier er særlig utsatt
  • Årsaken synes ikke å være konkurransen fra NRK. Å svekke NRK som offentlig finansiert allmennkringkaster vil ikke gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige, og kan heller svekke enn styrke et samlet mediemangfold

Hele rapporten kan du lese her (pdf). Se også Kulturdepartementets pressemelding med lenker til underlagsmateriale og flere analyser. 

Ba om utredning etter debatt

Tirsdag morgen mottar kulturminister Trine Skei Grande (V) rapporten om NRKs ansvar for mediemangfoldet fra Medietilsynets direktør Mari Velsand. Konklusjonene vil bli lest med interesse på Marienlyst og blant landets øvrige medier.

Rapporten skulle egentlig ha vært ferdig 1. mars, men fristen ble utsatt. Oppdraget fra regjeringen var tredelt: Hvordan bidrar NRK til innholds- og bruksmangfold, i hvilken grad bidrar NRK til mediemangfold gjennom samarbeid med andre aktører og altså hvordan NRKs digitale innhold påvirker andre medier og kommersielle aktører.

I oktober i fjor sa daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at det i særlig grad er NRKs aktivitet på nett og omstillingen som norske medier står oppe i, som gjør utredningen aktuell. Dette kom etter mye debatt og oppmerksomhet om temaet i fjor høst.

 

Powered by Labrador CMS