Nå skjer det noe: Kulturminister Trine Skei Grande vil invitere Stortinget til mediepolitisk forlik

Venstre-lederen vil i løpet av uka invitere partiene på Stortinget til et møte for å se på den samlede mediestøttepolitikken.

Publisert

Målet er at partiene så snart som mulig kan komme til et bredt forlik om blant annet innretning på NRK-lisensen og ulike støtteordninger.

Temaet er altfor viktig til at man kan presse virkemidler gjennom med knapt politisk flertall, understreket Grande i Stortingets spørretime onsdag.

– Vi kan ikke la dette bli avgjort i Stortinget med én stemmes overvekt, at det blir et valgkamptema eller at det blir store endringer ved regjeringsskifter. Jeg håper vi kan sette oss ned å bli enige om prinsipper for mediestøtte framover, sa kulturministeren.

 

Bekymret

Medienes pressede ressurser gjennom en årrekke er en kilde til bekymring og en av de viktigste grunnene til at hun valgte seg nettopp denne statsrådsposten. Grande pekte på at det finnes ordførere som knapt møter en journalist på kommunestyremøtene lenger, og at det finnes tunge samfunnstemaer som få redaksjoner dekker skikkelig og gjennomgående over tid.

Hun ble imidlertid hardt utfordret av Senterpartiet, som mener regjeringen har somlet lenge med å følge opp Mediemangfoldutvalgets rapport.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad advarte kraftig Grande mot å skyve saken foran seg.

– Dette er fjerde eller femte året vi hører en statsråd si at vi ikke kan gjøre noe før det er oppnådd bred enighet. Vi må ha en stortingsmelding som forplikter regjeringen økonomisk, sa hun.

Mediemangfoldsutvalget la fram sin rapport i mars i fjor. Der foreslo utvalget blant annet å øke pressestøtten, legge om tilskuddsordninger og gjøre om NRK til en stiftelse. Mest kontrovers skapte forslaget om å redusere mediebedrifters arbeidsgiveravgift i en periode på fire år.

 

Venter med stortingsmelding

Grande bekrefter at hun vil være klar til å gå i gang med stortingsmeldingen så snart partiene har kommet fram til enighet om en styringsmodell. Hun ville ikke svare på om hun støtter forslaget om å redusere arbeidsgiveravgiften i en begrenset periode.

– Vi inviterer alle partiene, men går ikke inn i møtet med en ferdig plan. Vi skal legge fram fakta slik at alle kan mene noe for og imot. Så håper vi at vi kan bli enige om en styringsmodell, sa hun.

Grande mener det er viktig å komme fram til løsninger som både har en armlengdes avstand til Stortinget og som er langsiktige.

– Det er viktig at vi ikke knytter virkemidler til politiske avgjørelser i stortingssalen fra år til år. Og det er viktig å få en gjennomgang av hvilke virkemidler som er objektivt viktige, sa Grande, og pekte på momsfritak for digitale medier som et viktig tiltak for at pilene peker oppover for første gang på mange år for mediebransjen.

Powered by Labrador CMS