Er det bare penger eller direkte statsstøtte som er godt nok? Nei, antyder Olav Sandnes - etter dagens serierunde i spillet om TV 2

- Vi har en klar intensjon om å fortsatt være en kommersiell allmennkringkaster, sier TV 2-sjefen. Men han vil ha en «balansert motytelse».

Publisert Sist oppdatert

- Det ligger i TV 2s DNA og har gjort det i 25 år å være en kommersiell allmennkringkaster, og et alternativ til NRK. Men hele veien har det vært en balanse mellom forpliktelsene og motytelsene i avtalen, sier TV 2s sjefredaktør og administererende direktør Olav Sandnes til Medier24.

Det gjør han når han skal forklare hvorfor mediehuset i dag sa nei til å søke på en midlertidig avtale med staten - men samtidig sier at man er interessert i å søke på en mer permanent utlysning som kommersiell allmennkringkaster:

- TV 2 har en klar intensjon om å fortsatt være en kommersiell allmennkringkaster. Kommer det på plass en avtale som er forutsigbar, langsiktig og balansert, vil vi søke, sier Sandnes.

Vil ikke forplikte seg uten motytelse

TV 2 har i et brev til Kulturdepartementet grunngitt valget med at de ikke vil påta seg forpliktelser til nyhetsproduksjon og hovedkontor i Bergen, uten at det følger motytelser med avtalen.

Tidligere avtaler har gitt TV 2 en unik fordel i reklamemarkedet med en formidlingsplikt av kanalen for distributører av kabel-TV og parabol. Men i en situasjon der konkurrentene i dag har like god distribusjon, har ikke dette lenger noen reell verdi, mener kanalen.

I klartekst betyr dette etter alt å dømme at TV 2 vil ha økonomisk kompensasjon for å påta seg disse forpliktelsene.

- Hvilke motytelser er det TV 2 ønsker seg?

- Hvordan motytelsene utformes, er ikke vår oppgave å vurdere - det er et politisk ansvar. Vi forventer at regjeringen kommer med et godt forslag i en utlysning på langsiktig avtale, sier TV 2-sjef Sandnes.

- Hva annet enn penger kan det være?

- Det må ikke nødvendigvis være penger. Som kjent har Norge en aktiv mediepolitikk. Vi trenger ikke se lenger enn til et mediekonsern som Schibsted, som har fått fordeler verdt milliarder av kroner gjennom nullmoms. Men en eller annen form for økonomisk verdi må motytelsene ha.

Regner med nye avklaringer før 1. januar

Etter TV 2s beskjed i dag kan hele den midlertidige utlysingen framstå som et kort og unødvendig mellomspill.

I hvert fall så lenge regjeringen har antydet å komme tilbake med en sak om den langsiktige avtalen allerede senere i høst.

Det forventer i hvert fall TV 2 og Olav Sandnes.

- 31. desember løper den nåværende avtalen ut. Hva blir status for TV 2 1. januar 2017?

- Srtatus da er at vi vil vite hvilket forslag regjeringen har utformet. Kulturministeren har sagt til Stortinget at dette skal komme i høst, og vi har god tro på at regjeringen vil følge opp de politiske intensjonene i både Sundvolden-erklæringen og stortingsmeldingen om allmennkringkasting.

- Risikerer vi endringer i TV 2s drift fra 1. januar dersom ingen avklaringer er på plass?

- Det er lite sannssynlig med vesentlige endringer, men i likhet med alle medievirksomheter må vi se an våre rammevilkår, sier Sandnes.

- TV 2 har valgt å kaste ballen over til regjeringen, og risikerer å stå helt uten avtale om noen måneder. Hvor høyt spiller dere nå?

- Vi spiller ikke høyt, tvert i mot så har vi strekt ut en hånd og sagt at vi er klar for å levere på dette. Rollen som kommersiell allmennkringkaster og behovet for mediemangfold er for viktig til å være ledd i noe «spill», svarer TV 2-sjefen.

 

Vil fortsette med nyheter uansett

I dagens budskap fra TV 2 så peker kanalen blant annet på mediemangfoldsutvalgets rapport om nyhetskonsum, som kom tidligere i sommer.

Ifølge TV 2 peker undersøkelsen blant annet på en viktig forskjell mellom TV 2 og NRKs nyhetssendinger:

- Begge allmennkringkasterne treffer bredt i befolkningen, men TV 2s sendinger har høyere dekning blant seere som har moderat eller lav interesse for nyheter, og som i liten grad konsumerer nyheter via andre kilder. At TV 2 hovedkanalen har faste nyhetssendinger i sendeflaten er derfor svært viktig for disse befolkningsgruppenes nyhetstilgang og mulighet til å delta i den offentlige samtalen, heter det i meldingen fra TV 2 torsdag.

Olav Sandnes antydet også at mediehuset nærmest ønsker strengere krav enn det som lå i den midlertidige avtalen.

- Det vi ber om er et allmennkringkasteroppdrag, og det er det vi ønsker å levere på, sier han til Medier24.

- Men hvis det ikke blir noen ny avtale, eller man ikke kommer til enighet, hva vil da TV 2 gjøre med henholdsvis nyhetsproduksjonen - og hovedkontoret i Bergen?

- Vi vil nok fortsette med nyheter uansett, men hvordan det blir og hvordan vi må områ oss operasjonelt, er alt for tidlig å spekulere. Uansett så har vi i dag både en plan A og en plan B, og det er å jobbe mot en ny avtale som kommersiell allmennkringkaster.

- Når dere nå ikke søker på en midlertidig avtale, kan det gi tid for andre aktører til å rigge seg i en eventuell ny søknadsrunde. Hvor bekymret er du for at for eksempel Discovery og Schibsted slår seg på lag og konkurrerer om et slikt oppdrag?

- Er det noe vi er vant til i TV 2, så er det konkurranse - mot NRK, Discovery, Netflix og Google. Det tror vi er sunt, og det skal vi klare, sier Sandnes.

Powered by Labrador CMS