TV 2-sjef Olav Sandnes erkjenner at de har vært for dårlig på å få kvinner inn i de øverste posisjonene.
TV 2-sjef Olav Sandnes erkjenner at de har vært for dårlig på å få kvinner inn i de øverste posisjonene.

Nok en gang ble det en mann. Og TV 2 har dermed fortsatt en ledergruppe med seks menn og én kvinne

- Det er ikke godt nok, erkjenner TV 2-sjef Olav Sandnes. Nok en gang.

Publisert

TV 2 ansatte i dag Jostein Viksøy som økonomidirektør. Det skjer et drøyt år etter at Maria Borch Helsengreen sluttet i samme jobb, og det siste året har Roald Stamnesfet vært konstituert i jobben.

Ansettelsen av Viksøy innebærer at TV 2 fortsatt har en meget mannstung ledergruppe:

Sarah Willand.
Sarah Willand.

Blant de sju direktørene i toppledergruppa, er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand den eneste kvinnen.

1 av 7 vil si en kvinneandel på 14 prosent.

 

«Det er jeg ikke fornøyd med»

Og det er ikke godt nok, erkjenner TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør Olav Sandnes overfor Medier24:

Jostein Viksøy.
Jostein Viksøy.

- Jeg er fornøyd med de rekrutteringene vi har gjort det siste året. Vi har fått noen av landets beste ledere på laget. Denne gang var Jostein den beste kandidaten, og det var viktig med en økonomidirektør i Bergen, sier han.

- Men det jeg ikke er fornøyd med, er at vi ikke har klart å rekruttere flere kvinner til toppledelsen.

Sandnes understreker at han da ikke uttaler seg om den enkelte rekruttering, men slår fast:

- Når vi summerer opp, har vi rett og slett ikke gjort en god nok jobb. I det ligger en erkjennelse av at vi har langt å gå, sier han.

 

Christian Birkeland.
Christian Birkeland.

Nok en gang ikke god nok

Den observante leser vil huske at dette har TV 2-sjef Sandnes snakket om før.

Vi skrev omtrent det samme da Christian Birkeland ble ansatt som direktør for TV 2 Sumo i desember 2016. Kvinneandelen ble også tema for en og en halv måned siden, da TV 2 «omorganiserte» ledergruppene.

Dette er «direktørgruppa» i TV 2:

TV 2-sjef Olav Sandnes

kanaldirektør Trygve Rønningen

salgs- og markedsdirektør Bjørn Gunnar Rosvoll

organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand

sumo-direktør Christian Birkeland

økonomidirektør Jostein Viksøy

betal-TV-, distribusjons- og rettighetsdirektør Kjetil Nilsen

Sandnes understreker at det er mange kvinnelige mellomledere i TV 2. Nyhetsredaktør Karianne Solbrække er også på samme ledernivå som direktørene, men i den såkalte «redaktørgruppa», som består av Solbrække, to menn og sjefredaktør Sandnes selv. 

Men «direktørgruppa» består altså av seks menn og én kvinne.

- Hva er det som gjør at vi kommer tilbake til dette spørsmålet så ofte?

- Det er individuelle prosesser, og så har det i sum ikke blitt godt nok. Jeg har tidligere sagt at dette er viktig, og det mener jeg.

- Hvorfor er dette vanskelig?

- Jeg tror ikke det fins én årsak. Da jeg var i Egmont hadde vi en god balanse i ledergruppa, og i løpet av de to og et halvt årene i TV 2 har jeg ikke klart det her. Det er nok flere årsaker til det, men det fins ingen gode unnskyldninger: Vi må bli bedre, sier Sandnes.

- Hva gjør dere framover?

- På sikt må kvinneandelen bli bedre, det er vi nødt til å få til. Så tror jeg det er bedre at vi kan gjøre det og vise til handling, enn at jeg skal snakke om det.

 

Vil ikke kvotere inn kvinner

- Men kunne dere sagt foran denne runden at «dette skal bli en kvinne»?

- Nei, det mener jeg ikke ville bli riktig. Prinsippet må være at vi skal ansette den beste kandidaten. Det gjelder for alle de dyktige kvinnene vi har i TV 2, og det må gjelde også for de neste vi skal ansette.

- Kan du si noe om hvorhvidt det var kvinner i denne siste prosessen - eller om dere satt igjen med en liste på fem menn?

- Vi hadde kvinner med i prosessen, det var ikke bare menn på lista. Det har vi også hatt i tidligere runder, og vi har opplevd i andre prosesser at kvinner har takket nei til jobber.

- Kan det være noe med miljøet i TV 2 - at det er for maksulint og tøft?

- TV 2 er i stadig endring, og vi må kunne vise til en kultur der det er attraktiv å jobbe både for kvinner og menn. Og som helhet opplever jeg ikke det du spør om som en problemstilling, fordi vi har god kvinneandel på de fleste nivåer.

De fleste av toppstillingene i TV 2 de seneste åra har forøvrig ikke blitt lyst ut med stillingsannonser på det åpne markedet.

Men det mener ikke Olav Sandnes er noe problem:

- Jeg mener ikke det er en faktor. Det har vært brede søk i alle prosesser. Men som sagt: Resultatet er ikke godt nok, sier han.

 

Powered by Labrador CMS